Škola alebo prax? Oboje a úplne prirodzene

Rozhodovanie o vysokej škole je prirodzenou a dôležitou otázkou. Rovnakú pozornosť by sme však mali sústrediť na výber strednej školy. Niektoré z nich totiž môžu mladému človeku výrazne pomôcť získať hodnotnú prax v odbore a stabilné pracovné miesto už po maturite.

Škola alebo prax? Oboje a úplne prirodzene

Do popredia v tomto prípade vystupujú školy, ktoré ponúkajú možnosť duálneho vzdelávania. Žiak si získané teoretické poznatky môže rovno vyskúšať v praxi a získať komplexný pohľad na odbor, ktorý študuje. Duálne vzdelávanie dnes už nie je len o povinne absolvovanej praxi, ktorej náplň často nesúvisela s predmetom štúdia. Stredné odborné školy nadväzujú spolupráce s firmami, ktoré žiakom ponúkajú reálny a zmysluplný priestor pre rozvoj.

Istota práce po strednej škole

 „Duálne vzdelávanie v súčasnosti predstavuje skvelú a modernú možnosť, ako prepojiť teóriu s odbornou praxou. Systém umožňuje polovicu času štúdia stráviť priamo v prevádzke zamestnávateľa a druhú polovicu v škole. Žiak má šancu spoznať procesy, postupy a úlohy v spoločnosti a stať sa priamou súčasťou tímu. Do systému duálneho vzdelávania sme sa preto rozhodli zapojiť aj my a podporiť mladé talenty v oblasti obchodu,“ hovorí riaditeľka oblasti ľudských zdrojov v spoločnosti Kaufland Karin Marková. Jeden z najväčších obchodných reťazcov aktuálne spolupracuje s 9 strednými odbornými školami, a to v mestách Košice, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Prešov, Žilina, Zvolen, Trenčín, Poprad a Bratislava. Príprava na budúce povolanie prebieha v reálnych podmienkach priamo v obchodnom reťazci s certifikovanými inštruktormi, pričom úspešným absolventom garantuje Kaufland pracovné miesto a následne ďalší kariérny rozvoj. „Duálne vzdelávanie u nás môžu absolvovať študenti stredných škôl v odbore obchodný pracovník. Ponúkame možnosť vlastného zárobku už počas školy, a to formou odmeny za produktívnu prácu a motivačného podnikového štipendia. Skutočne šikovní študenti majú možnosť uplatnenia v odbore s nadpriemerným zárobkom hneď po ukončení školy a nie sú tak odkázaní na úrad práce,“ popisuje výhody Marková. Kaufland tiež v rámci duálneho vzdelávania poskytuje možnosť zúčastniť sa odborných exkurzií a stáží v zahraničí.

Praktickým benefitom duálneho vzdelávania v Kauflande je zabezpečenie stravy vo forme stravovacej karty, mesačný príspevok na dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej školy a miesta výkonu praxe, prípadne internátu a späť. Spoločnosť dokonca poskytuje príspevok na ubytovanie v školskom internáte v prípade, že to návšteva školy vyžaduje, a to nad rámec povinností zamestnávateľa.

Žiaci z odborných škôl a učilíšť, ktoré nie sú zapojené do duálneho vzdelávania, môžu v Kauflande absolvovať odborný výcvik. Reťazec aktuálne spolupracuje s troma školami, a to v Prešove, Banskej Bystrici a Topoľčanoch. Ktorýkoľvek študent odboru obchodný pracovník alebo predavač však môže proaktívne osloviť svoju školu ohľadom odborného výcviku v Kauflande a získať tak atraktívnu prax.

Ako sa prihlásiť na duálne vzdelávanie v Kauflande?

  •      informujte sa, či preferovaná stredná škola poskytuje duálne vzdelávanie a zistite, či má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so spoločnosťou
  •      zašlite žiadosť o duálne vzdelávanie spolu s kópiami posledných dvoch vysvedčení na mail: dual@kaufland.sk
  •      po splnení podmienok budete pozvaní na pohovor a získate potvrdenie o odbornom vzdelávaní
  •      k prihláške na strednú školu priložte potvrdenie o odbornom vzdelávaní vystavené Kauflandom
  •      najneskôr do 31. augusta podpíšete učebnú zmluvu so spoločnosťou a od septembra nastúpi žiak do duálnej triedy

Možnosť pokračovať po vysokej škole

V prípade, že sa absolvent duálneho vzdelávania rozhodne pokračovať v štúdiu na vysokej škole, svoju kariéru v Kauflande môže rozvíjať aj po jej ukončení. Pre čerstvých absolventov vysokej školy a tých, ktorí majú maximálne dva roky od jej absolvovania, pripravila spoločnosť program zameraný na rozvoj manažérskych zručností. „Kaufland Leadership Program (KLP) trvá rok, počas ktorého sa trainee naučí všetko, čo je potrebné pre úspešnú kariéru u nás. Získa praktické skúsenosti, odborné znalosti, manažérske zručnosti a v neposlednom rade zaujímavé finančné ohodnotenie. Po skončení programu bude mať komplexný prehľad o svojej cieľovej oblasti, ako aj o oddeleniach, s ktorými úzko spolupracuje, čo ho pripraví na prevzatie pracovnej pozície na manažérskej úrovni,“ vysvetľuje Marková.

KLP prebieha pod dohľadom mentora, pričom trainee pracuje počas celého programu na konkrétnom projekte, ktorého výsledky na konci odprezentuje pred vedením danej oblasti.

Touto cestou prešiel aj Matúš Jaďuď, ktorý začínal ako trainee na oddelení akciový management, cenový marketing. Aktuálne sa zaúča na pozíciu nákupca ovocia a zeleniny. „Kaufland Leadership Program by som odporučil každému mladému človeku, ktorý sa chce uplatniť v silnej a rastúcej spoločnosti. Veľkou výhodou programu je, že jeho účastník si vyskúša viacero pozícií z rôznych oblastí, čím získa do budúcna širší záber zručností a vedomostí,“ hovorí Jaďuď. Kaufland Leadership Program môžu záujemcovia absolvovať aj v niektorej z iných krajín, kde pôsobí spoločnosť Kaufland.

„Budeme radi, ak u nás mladí ľudia nájdu príjemné pracovné prostredie a naše programy im pomôžu uľahčiť začlenenie do pracovného procesu. A ktovie, jedného dňa môžu byť práve z nich vysoko postavení manažéri,“ uzatvára Karin Marková.

(PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.