Moderne a bez problémov

Bez internetu to nejde. Krátkodobé a dlhodobé výpadky zachraňuje offline režim. Pokladnice, ktoré vôbec nemajú možnosť pripojiť sa, podnikatelia aspoň raz za 30 dní musia dostať na miesto so signálom.

Moderne a bez problémov

Každá eKasa potrebuje pre správne fungovanie internet. Napriek dobrému pokrytiu na Slovensku dochádza k výpadkom. Môžu byť kratšie, ktoré podnikateľ hravo zvládne, alebo aj dlhodobé, ktoré mu môžu spôsobiť problémy. Na Slovensku sú aj miesta, kde sa vôbec nedá pripojiť. Podnikatelia musia v takom prípade žiadať o udelenie výnimky. Komunikácia pokladnice s Finančnou správou sa deje totiž v súčasnosti už iba prostredníctvom internetu. Dáta z pokladníc musia odchádzať v reálnom čase, najneskôr však do 48 hodín. V opačnom prípade hrozia podnikateľom sankcie.

Cez WiFi alebo LAN kábel, najneskôr do 48 hodín.

Podnikatelia, ktorí od 1. júla 2019 musia byť napojení na online systém Finančnej správy, sa najčastejšie stretávajú s týmito problémami:

– Krátkodobý/dlhodobý výpadok internetového pripojenia na predajnom mieste
– Predajné miesto nie je pokryté internetovým pripojením
– Pokladnica neodosiela údaje do eKasa systému
– Pokladnica odosiela údaje, do systému Finančnej správy sa nedostanú

Výpadok internetu môže trvať pár sekúnd, ale aj hodín. Registračná pokladnica sa po potvrdení pokladničného dokladu prostredníctvom internetu (cez WiFi alebo LAN kábel) spojí so systémom Finančnej správy.
Ddosiela dátovú správu o tržbe a prijíma unikátny identifikátor pokladničného dokladu a vytlačí bloček. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice stanovil hraničný čas reakcie. Časový úsek od prvého pokusu o spojenie s Finančnou správou a výmenou údajov nesmie trvať viac ako dve sekundy. Aj keď vypadne internet a komunikácia medzi nimi nie je úspešná, podnikateľ je povinný vydať zákazníkovi bloček. Pokladnica funguje v offline režime. Jediný rozdiel je v tom, že pokladničný bloček neobsahuje unikátny identifikátor, ale iba podpisový kód podnikateľa, ktorý slúži na jeho identifikáciu aj na overenie pravosti dokladu. Dáta sa uložia do pamäte pokladnice, a keď sa obnoví internetové pripojenie, správu odošle Finančnej správe. Má na to 48 hodín. Niektoré pokladnice po obnovení pripojenia odošlú tržby automaticky, niektoré potrebujú manuálny pokyn. Informácie o tom, ako postupovať pri výpadku internetu, nájdu podnikatelia v návodoch na použitie svojich pokladníc.

Stačí pomalé pripojenie, nie všetky miesta majú pokrytie

Na prenos informácií stačí pomalé 2G pripojenie (EDGE). Dátové správy, ktoré si vymieňa pokladnica s Finančnou správou, nie sú väčšie ako tri kB. Takéto pripojenie je dostupné na väčšine územia. Napriek tomu sú na Slovensku miesta, kde internet nie je dostupný. Pokladnica preto nemôže priebežne posielať dátové správy. V takomto prípade podnikateľ musí požiadať daňový úrad o povolenie odkladu zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do eKasa systému.

Keď úrad žiadosť o výnimku odobrí, podnikateľ údaje z online registračnej pokladnice povinne eviduje v offline režime v pamäti pokladnice. Potom má 30 dní na to, aby ich doručil Finančnej správe. To znamená, že musí premiestniť pokladnicu na miesto, ktoré je pokryté internetom a údaje z jej pamäte poslať do systému eKasa. Keď sa situácia zmení, respektíve podnikateľ už nebude mať v budúcnosti problém s pripojením na internet, je povinný nahlásiť to do ôsmich dní daňovému úradu.

Výmena údajov medzi pokladnicou a systémom Finančnej správy môže zlyhať aj na strane Finančnej správy. Keď si je podnikateľ istý, že nemá problém s internetom a pokladnica funguje správne, ale komunikácia zlyháva na strane Finančnej správy, opäť platí pravidlo o doručení údajov do 48 hodín. Dôležité je však stanovisko Finančnej správy o odstránení prekážok na jej internetovej stránke.

Problém nemusí byť iba vo výpadku siete

Dôvodom, prečo pokladnica nekomunikuje s Finančnou správou, môže byť okrem výpadku internetu aj hardvérová alebo softvérová porucha online registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia virtuálnej pokladnice. V prípade takejto poruchy je podnikateľ povinný obnoviť jej funkčnosť najneskôr do 48 hodín. Ak to nie je možné, musí pokladnicu vymeniť z anovú alebo začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Kým sa tak stane, má povinnosť vyhotovovať paragóny alebo iné pokladničné doklady. Paragóny musí vypisovať aj pri dlhodobom výpadku internetu. Tie musí po obnovení funkčnosti pokladnice zaevidovať do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom sa prevádzka pokladnice prerušila.

eKasu zvládnete pohodlne z domu

Moderné riešenia pokladničných systémov, s ktorými prichádzajú na slovenský trh certifikovaní, uľahčujú podnikateľom zvládať ich každodenné starosti.

Prevádzku, tržby a personál má klient pod kontrolou.

Aj spoločnosť Markeeta využíva technológie a inovácie a prináša pokladnice, ktoré spĺňajú všetky požiadavky Finančnej správy a vďaka internetovému pripojeniu dávajú podnikateľom možnosť uľahčiť si podnikanie. Jednou z vychytávok spoločnosti s 20-ročnými skúsenosťami v segmente je aj mobilná aplikácia Moja Markeeta, ktorá je určená pre všetky smart telefóny. Podnikatelia môžu spravovať biznis jednoducho z kancelárie alebo z pohodlia domova. Vzdialená správa eKasy je možná takmer odkiaľkoľvek.

Dáta z pokladnice od Markeety sa prenášajú do vlastného cloudu, čo uľahčuje správu pokladnice. Podnikateľ môže pridávať položky, upravovať ceny tovarov a služieb, aj sledovať ich predaj. Vďaka aplikácii od Markeety má pod kontrolou celú prevádzku aj personál (pracovný čas, dochádzka) bez osobnej prítomnosti. Okrem toho má k dispozícii prehľad o aktuálnom a celkovom predaji, či už po položkách alebo skupinách. Moja Markeeta uľahčuje aj spravovanie skladového hospodárstva.

Výhodou cloudového systému je zálohovanie dát. Pri strate alebo odcudzení pokladnice si podnikateľ môže byť istý, že nepríde o svoje dáta. Dáta je možné kedykoľvek obnoviť, respektíve preniesť do novej pokladnice.

Pri výbere riešení eKasa by mali podnikatelia staviť na roky skúseností predajcov a distribútorov.

Finančná správa dlhodobo upozorňuje, že tí, ktorí si eKasu kupujú, by si mali vždy preveriť, či je zariadenie na Slovensku skutočne certifikované. Aktuálny zoznam certifikovaných riešení zverejňuje aj na svojej webovej stránke.

Dôležité je nezabúdať, že zodpovednosť za eKasu je iba na pleciach podnikateľa, preto by mali vyberať zodpovedne. „Objavili sa už aj ponuky na dodávku pochybných elektronických registračných pokladníc. Niektoré webové stránky ponúkajú údajne certifikované riešenie pre eKasu, v skutočnosti certifikované nie je. Podnikatelia by si mali ponuky preverovať,“ upozorňuje Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy.

Viac informácií na zelenej linke: 0800 100 001.

Slavomír Paule,

CMO zo spoločnosti Markeeta


Ako funguje registračná pokladnica, keď nemá pripojenie na internet? Ako spozoruje zákazník offline režim?


Offline režim sa týka iba online registračných pokladníc. Virtuálne pokladnice bez internetového pripojenia nefungujú vôbec a podnikateľ musí v prípade výpadku internetu vypisovať paragón. Online registračná pokladnica funguje z pohľadu zákazníka bez internetu takmer bez zmeny. Pokladničný doklad, ktorý sa mu dostane do rúk, je však označený ako offline doklad. Zároveň je na ňom 344 znakov dlhý podpisový kód podnikateľa namiesto kratšieho unikátneho identifikátora dokladu, ktorý je na bločku po zaevidovaní dokladu v systéme eKasa v online režime pokladnice. V praxi to pre zákazníka znamená, že dostane o niečo dlhší pokladničný bloček.

Na Slovensku sú lokality, kde nie je dobré internetové pripojenie, respektíve nie je možnosť byť online. Ako fungujú podnikatelia v týchto lokalitách?

Podnikateľ, ktorý eviduje tržby v systéme eKasa, je v takomto prípade povinný elektronicky požiadať daňový úrad o udelenie výnimky pri používaní eKasy. Zároveň musí daniarom dokázať, že na predajnom mieste nie je dostupné žiadne internetové pripojenie. Potvrdenie mu vystavia napríklad mobilní operátori alebo iní dodávatelia služieb internetu v lokalite. Veľký problém môžu mať napríklad vysokohorské zariadenia, kde sú podnikatelia často úplne bez pripojenia. A to nielen čo sa týka internetu, ale aj cestnej siete či verejnej rozvodnej siete elektrickej energie.

Dokáže pokladnica po obnovení internetového pripojenia odoslať správne všetky údaje z pamäte do systému eKasa?

Moderné pokladnice, aké na slovenskom trhu ponúka napríklad spoločnosť Markeeta, po obnovení internetového pripojenia po krátkych výpadkoch automaticky zabezpečia odoslanie všetkých údajov, ktoré pokladnica v offline režime zaevidovala. Podnikateľ, ktorý staví na služby skúsených predajcov a distribútorov pokladničných systémov a služieb s tým spojených, tak zväčša nemusí do procesu vôbec zasahovať. Pri dlhších výpadkoch internetu takéto moderné pokladnice automaticky upozornia podnikateľa na to, že evidujú neodoslané pokladničné doklady viac ako 24 hodín. Zároveň mu pripomenú, aby si nezabudol do zákonom stanovenej doby 48 hodín splniť svoju povinnosť. Obnoviť internetové pripojenie, respektíve aby sa presunul s pokladnicou na miesto, kde je zabezpečené internetové pripojenie.

Ak si podnikateľ nesplní svoju povinnosť a nepripojí sa v zákonom stanovenej lehote, hrozia mu sankcie?

Nedodržanie zákonom stanovenej lehoty, teda 48 hodín na doručenie dátovej správy z pokladnice do systému Finančnej správy, je na Slovensku správnym deliktom, za ktorý hrozí finančná sankcia. Rovnako je to aj pri podnikateľoch, ktorí majú v súvislosti s používaním eKasy vybavenú výnimku od daňového úradu. Spravidla ide o pokutu od 330 do 3 300 eur. Pri opakovanom porušovaní zákona však už bude musieť podnikateľ siahnuť oveľa hlbšie do vrecka. Od kontrolórov môže dostať niekoľkonásobne vyššiu sankciu, ale aj prísť o oprávnenie podnikať.

(natívna informácia)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.