Spoľahlivé pre biznis sú iba certifikované riešenia

Pred vstupom na trh potrebujú certifikát. Výrobcovia, predajcovia či distribútori eKasy si počkajú aj 90 dní.

Spoľahlivé pre biznis sú iba certifikované riešenia

Konanie o certifikácii je v rukách Colného úradu v Bratislave. Začína sa oficiálnou žiadosťou, ktorú úradu doručí výrobca, dovozca alebo distribútor eKasy. Spolu so žiadosťou musí odovzdať vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiškálnej tlačiarne s vlastným registračným programom. Úrad môže vypýtať aj ďalšie doklady nevyhnutné na posúdenie žiadosti. Pri vydávaní rozhodnutia prihliada aj na technickú dokumentáciu. Fiškálna tlačiareň s vlastným registračným programom môže byť certifikovaná ako celok alebo samostatné zariadenie. Colný úrad doklady posúdi, overí splnenie požiadaviek a vydá rozhodnutie. Proti rozsudku sa nie je možné odvolať. Rozhodne aj v prípade, keď žiadateľ nedodal všetky doklady.

Získať certifikát trvá najviac 90 dní

Colný úrad rozhodne najneskôr do 90 dní od začatia konania. V odôvodnených prípadoch sa lehota môže predĺžiť o 90 dní. Právoplatný verdikt môže skontrolovať Finančné riaditeľstvo, po ňom prezident Finančnej správy na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Finančné riaditeľstvo vypracúva
na základe právoplatných rozhodnutí zoznam certifikovaných elektronických registračných pokladníc alebo fiškálnych tlačiarní vrátane vlastného registračného programu. Zoznam priebežne aktualizuje na svojom webe. Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je v rukách Finančného riaditeľstva. Začína sa taktiež na základe žiadosti. Podnikatelia, ktorí musia byť napojení na systém Finančnej správy, alebo tí, ktorí chcú evidovať tržby v systéme eKasa napriek výnimke, majú k dispozícii riešenia od certifikovaných dodávateľov.

Riešenia pre všetkých

Spoločnosť Markeeta, ktorá je jedným z nich, prináša na slovenských trh niekoľko pokladníc a balíkov služieb. Vďaka dlhoročným skúsenostiam aj na českom trhu vyhovie aj náročným požiadavkám. Dodávatelia certifikovaných pokladníc svoje služby prispôsobujú biznisu a reálnej praxi. Profi balíčky, ktoré ponúkajú klientom spolu s pokladnicami, reagujú na aktuálne potreby. Obsah balíčka je rôzny, záleží na podnikateľovi, ktorý mu najviac vyhovuje. Aj po technickej stránke. Samozrejmosťou sú už napríklad bezdotykové obrazovky, ktoré vďaka veľkosti vedia vyhovieť každému. Sú prehľadné a ľahko ovládateľné. Pokladnice Markeeta s balíčkom služieb Štart, Biznis alebo Pay sú vhodné pre všetkých podnikateľov z najrôznejších odborov, dokonca
aj pre mobilných predajcov, ktorí akceptujú okrem hotovosti aj platby kartou. Výhodou je ich vzdialená správa. Pomocou aplikácie sa dajú zvládnuť z domu či z kancelárie bez osobnej návštevy predajne, cez smartfón či tablet. Dáta z pokladníc od Markeety sú zálohované v chránenom úložisku, preto napríklad v prípade odcudzenia či straty podnikateľ o informácie nepríde. Ľahko sa vďaka cloudu prenesú do novej pokladnice.

ekasa

So službami partnerstvo pre biznis

Riešenia od certifikovaného predajcu a dodávateľa eKasy uľahčujú podnikanie. Napríklad skladové hospodárstvo je vďaka Markeete jednoduchšie. Podnikateľ
ľahko zistí, čo sa predáva, na čom zarába, na čom najviac, skontroluje si dochádzku zamestnancov a dozvie sa, čo má zbytočne na sklade či koľko tovaru musí objednať. Keď si vyberie spomedzi certifikovaných predajcov eKasy spoľahlivého partnera na biznis, mesačné výdavky na paušál už zväčša zahŕňajú
celú prevádzku pokladnice. Programy od Markeety majú pod palcom hardvér, softvér, zákaznícku podporu, funkčné aj legislatívne aktualizácie. Podnikateľ sa tak môže spoľahnúť, že sa má na koho obrátiť, keď sa objavia problémy. V Markeete dostanú klienti telefonickú aj online podporu, kedykoľvek to potrebujú.
eKasa pre správne fungovanie potrebuje internetové pripojenie. Môže sa však stať, že dočasne musí fungovať v offline režime. Pokladnice Markeeta fungujú aj bez pripojenia a po jeho obnovení sa automaticky spoja s Finančnou správou. Účtenky, ktoré vystaví offline, odošle bez manuálneho pokynu. Aj Finančná správa dlhodobo upozorňuje, že tí, ktorí si eKasu kupujú, by si mali vždy preveriť, či je zariadenie skutočne certifikované. Aktuálny zoznam certifikovaných riešení zverejňuje na svojej webovej stránke.

Povinnosť evidovať tržby sa nemení. Forma áno                                                                 

Bratislava – Podnikatelia majú pri evidencii tržieb dve možnosti. Virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorú zadarmo poskytuje Finančná správa, alebo online registračnú pokladnicu. Povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa majú všetci, ktorí ju mali aj doteraz. Rovnako je to s výnimkami.

Povinnosti a výnimky definuje zákon

Zákon o elektronickej registračnej pokladnici presne stanovil, kto musí tržby evidovať, kto nie. Tržbou je každá platba z predaja tovaru a služby v hotovosti a inými platobnými prostriedkami, ktoré ju nahrádzajú. Náhradou sú elektronické platobné prostriedky a poukážky na nákup tovaru a poskytnutie služby. Tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Evidencii v elektronickej registračnej pokladnici podliehajú tiež platby prijaté v hotovosti s cieľom úhrady faktúry. Povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa sa, naopak, nevzťahuje na predaj cenín, kolkov, cestovných lístkov, telefónnych kariet, dennej a periodickej tlače. Rovnako je  to s predajom mincí z drahých kovov či pamätných a zberateľských kusov a bankoviek. Doklad z pokladnice nemusí spotrebiteľ dostať ani pri predaji tovaru a služieb prostredníctvom predajných automatov (automaty na kávu, občerstvenie, parkovacie automaty), ani pri objednávkach tovaru na dobierku. Evidovať tržby na pokladnici nemusí ani pošta pri predaji známok, obálok, pohľadníc a iného doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb. Tržby sa v eKase neevidujú ani pri predaji doplnkového tovaru vo vlakoch, autobusoch, lietadlách či na lodiach. Rovnako sú od povinnosti oslobodení aj  prevádzkovatelia vysokohorských zariadení, ktoré nie sú napojené na cestnú sieť či verejný rozvod elektriny. Pokladničný doklad zákazníkom nevydajú často ani v stánku na trhovisku. Výnimku pri používaní pokladnice majú aj predajcovia živých zvierat okrem rybičiek, exotického vtáctva a zvierat, hadov, morčiat, hlodavcov a škrečkov. Právo neevidovať tovar a službu na pokladnici má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. „Pozor, neplatí to, ak za ŤZP prijíma tržbu iná osoba,“ spresňuje Mária Samková z prezídia Slovenskej komory daňových poradcov. Doklad z pokladnice nemusia vydať ani žiaci v rámci praktického vyučovania – napríklad kaderníčky, kozmetičky, kuchári či cukrári. Rovnako je to s remeselnými produktmi. „Dôležité je vedieť, že podnikatelia, ktorí majú výnimku, musia pri predaji zverejniť oznámenie, že podľa zákona o elektronických registračných pokladniciach nie sú povinní eKasu používať,“ dodáva Mária Samková.

Od pokuty k strate oprávnenia

Podnikateľovi, ktorý sa pri evidencii tržby dopustí správneho deliktu tým, že nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu ani virtuálnu registračnú pokladnicu, hrozí pokuta od 330 do 3 300 eur. Pri druhom porušení zákona je dvojnásobná. Daňový alebo Colný úrad môže podať návrh na zrušenie  živnostenského oprávnenia. Pri treťom porušení zákona kontrolóri návrh na zrušenie živnosti musia podať. Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Túto povinnosť nemá iba ten v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.
Lucia Páchniková

slavomir paule

Slavomír Paule,

CMO zo spoločnosti Markeeta

Musia eKasu používať všetci podnikatelia alebo majú niektorí výnimku?

Používanie eKasy sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje služby, pričom prijíma tržby v hotovosti a inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť. Kasu musia mať podnikatelia v s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenska. O tom, kto je povinný používať eKasu, aj o výnimkách, hovorí zákon o elektronických registračných pokladniciach 289/2008 Z. z..

Môžu sa podnikatelia aj napriek výnimke zo zákona rozhodnúť pre eKasu?

Podnikatelia, ktorí majú výnimku zo zákona, môžu eKasu používať dobrovoľne. Nijako zákon neporušia. Pre tých, ktorí chcú mať prehľad o podnikaní, napríklad o tom, koľko tovaru predajú, aké sú ich tržby, aké majú skladové zásoby alebo ako pracujú ich zamestnanci, odporúčam používať elektronické egistračné pokladnice. K dispozícii majú rôzne riešenia od certifikovaných dodávateľov. Spoľahnúť sa môžu na moderné pokladnice, napríklad od Markeety, ktoré zvládnu cez mobil či tablet.

Podnikateľ, ktorý nepoužíva eKasu, musí o tom informovať zákazníkov. Ako?

Na každom predajnom mieste musí sprístupniť oznámenie, v ktorom dá na vedomie, že sa na neho nevzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu, prípadne virtuálnu registračnú pokladnicu. Toto oznámenie musí byť jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné pre kupujúceho. Zároveň musí mať pri sebe doklady na účel kontroly. Keďže ide často najmä o fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, musia mať pri sebe preukaz ŤZP (so sprievodcom) alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto dokladov.

ekasa

(nativna informacia)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.