Inteligentné pneumatiky v boji proti skládkam

Niektoré kolesá áut už obsahujú čipy, ktoré informujú o tlaku. Zdá sa však, že onedlho sa využitie čipov rozšíri.

Inteligentné pneumatiky v boji proti skládkam

Obrovské množstvo pneumatík, ktoré sa každoročne na svete vyrobia, aby poslúžili čoraz väčšiemu počtu vozidiel, sa v blízkej budúcnosti možno dočká zmien. Čoraz častejšie sa totiž otvára téma registrácie pneumatík a ich sledovania, čo by prispelo k lepšie fungujúcemu systému recyklácie použitých plášťov a zamedzilo tiež tvorbe čiernych skládok. Keďže sú pneumatiky vystavené veľkému namáhaniu a bežný čiarový kód alebo podobné označenie by sa stalo veľmi rýchlo nečitateľným alebo by sa úplne zošúchalo, na rad prichádza čip. Niektorí výrobcovia sa už snažia do svojich pneumatík zabudovať napríklad aj takzvanú RFID technológiu.

Výhody pre zákazníka

Takzvaná rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) je identifikačný prvok slúžiaci na identifikáciu výrobkov, produktov, ale aj osôb či zvierat. Oproti bežným čiarovým kódom odstraňuje nutnosť priameho kontaktu s produktom a pracuje na princípe identifikácie pomocou elektromagnetických vĺn a na rádiovej frekvencií. Zároveň je možná identifikácia viacerých objektov naraz a rovnako i na väčšiu vzdialenosť. Transfer dát sa potom uskutočňuje „v reálnom čase“ pomocou čítačky a ďalších komponentov. Niektorí výrobcovia sa potom snažia vytvárať komplexný systém, ktorý kombinuje okrem čipov RFID aj technológiu TPMS (Systém monitoringu tlaku v pneumatikách). Okolo takýchto inteligentných pneumatík potom operátor iba prejde s čítačkou, ktorá načíta dáta a zároveň z RFID čipu získa identifikačné číslo pneumatiky.

Vďaka tomu sa môžu kontroly na vozidlách vykonávať častejšie a podstatne efektívnejšie, je zaistená dohľadateľnosť histórie konkrétnej pneumatiky a napríklad aj celý vozidlový park firmy by tak mal k dispozícii register svojich pneumatík. Samozrejmosťou je tiež práca na technológii spojenej s čítaním dát pomocou aplikácie v smartfóne. Používateľ bude vedieť, čo sa s pneumatikami deje pri jazde, aký je tlak, teplota, zaťaženie, počet najazdených kilometrov alebo aké je aktuálne opotrebovanie. S masívnejším rozšírením by sa zvýšila bezpečnosť vozidiel, keďže práve zlý tlak a opotrebovanie pneumatík môžu byť dôvodom nehody. Správne natlakované kolesá potom prispievajú aj k ekonomickejšej jazde – nižšej spotrebe. Zatiaľ je však využívanie takýchto technológií vo väčšom množstve pomerne finančne náročné.

V prospech prírody

Takéto riešenie osádzania čipov do pneumatík by však nemalo pozitívny vplyv len na fungovanie vozidlových parkov a zjednodušenie kontroly pneumatík zákazníkmi, ale taktiež by to mohlo prispieť k čistejšej planéte. Pomocou unikátnych identifikačných čísel by sa mohol sledovať pohyb pneumatík, ich história, a tak účinne zamedzovať tvorbe čiernych skládok. Častým problémom je i dovoz pneumatík zo zahraničia, ktoré by sa mohli vďaka očipovaniu dôslednejšie kontrolovať a evidovať. „My ako spoločnosť zastupujúca výrobcov a dovozcov pneumatík sa snažíme do legislatívy uviesť na stanovenie minimálneho limitu na odber pneumatík 75 percent váhy pneumatík uvedených na trh,“ informuje Radim Filák, konateľ spoločnosti OZV ELTMA. Táto povinnosť by bola stanovená v zákone pre každého, kto uvádza pneumatiky na trh. „Snažíme sa byť zodpovední voči životnému prostrediu a zabezpečiť, aby sa odkontrolovalo plných sto percent výrobkov uvedených na trh,“ dopĺňa Filák.

V konečnom dôsledku by sa životné prostredie nezaťažovalo žiadnym odpadom, ktorý sa tu bude voľne pohadzovať v prírode. Stanoviť uvedený limit do zákona by malo byť nevyhnutnosťou, aby nedochádzalo k tomu, že si nejaký subjekt alebo OZV svoje povinnosti nebude plniť. Pomôcť by v tom mohli práve evidencie pneumatík pomocou čipovania. Technológia RFID poskytne jedinečné číslo, ktoré identifikuje pneumatiku a umožní výrobcovi a iným do procesu zapojeným firmám sledovať ich výrobné procesy, zásoby a prepravu až po konečné predajné miesto, koncového používateľa a odovzdanie na zberný dvor. Dohľadanie histórie pneumatík potom zlepší určovanie, ktorá pneumatika bude vhodnejšia na spálenie, protektorovanie alebo rozdrvenie na gumový granulát a využitie na výrobu iných produktov.

Citát:

Vďaka čipovaniu sa budú môcť lahšie kontrolovať aj dovážané pneumatiky

Recyklovaním pomôžete rastlinám i zvieratám. Stačí pneumatiky správne zlikvidovať

MATERIÁLOVÝ TOK/Časti ojazdenej pneumatiky nájdu uplatnenia v rôznych odvetviach.

Správne odovzdanie použitých pneumatík prispieva k ich odbornej recyklácii a následne tak môže tento pre nás nepotrebný odpad dostať „druhú šancu“ ako skvele použiteľný produkt. Časom totiž prichádza čoraz viac zaujímavých a najmä užitočných spôsobov využitia vzniknutého gumového granulátu. Po spracovaní sa tento granulát môže používať nielen znova v automobilovom priemysle na výrobu dielov pre samotné vozidlá, parkoviská alebo ako doplnky pomáhajúce na cestách, ale môže z tohto kolobehu vystúpiť a nájsť uplatnenie pre potreby rastlín či zvýšenie komfortu zvierat. Aplikácia gumového granulátu z použitých vyradených pneumatík ako mulčovacieho materiálu totiž pomáha zachytávať vlhkosť v zemine. Zároveň môže pôsobiť ako veľmi dorá tepelná izolácia pre koreňový systém rôznych druhov rastlín, obmedzuje rast nechcených burín, a tým taktiež redukuje použitie chemických pesticídov, znižuje potrebu zavlažovania a aj použitia rôznych hnojív.

Mulč vyrobený z drvených pneumatík sa veľmi ťažko rozkladá, nie je potrebné ho vymieňať tak často ako produkty z biodegradovateľného materiálu, čím sa dostávame k ďalšiemu užitočnému spôsobu použitia. V poľnohospodárstve je totiž možné využívať gumový granulát z pneumatík ako podsyp pre jazdecké areály. Je tým zaistená mäkkosť, pružnosť a komfort pre koňa i jazdca a zvyšuje sa tým aj bezpečnosť. V podobe podstielok alebo výbehov potom môže gumový granulát poslúžiť pre hospodárske zvieratá, keď je veľkou prednosťou najmä už spomínaná trvanlivosť materiálu. Znižujú sa tak finančné náklady i samotná údržba fariem.

STĹPČEK ODBORNÍKA K TÉME

Ing. Radim Filák,

konateľ spoločnosti OZV ELTMA

Pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Ako sa teda rieši ich likvidácia a kto to financuje, keď sa na tento typ odpadu poplatky nevzťahujú?

Od roku 2016 vstúpil do platnosti zákon o odpadoch č 79/2015, ktorý definoval zodpovednosť za pneumatiky nové, ako aj za pneumatiky po skončení ich životnosti. Zber a spracovanie pneumatík patria medzi povinnosti výrobcov a dovozcov pneumatík. Samotný zber je zákonom určený pneuservisom a predajcom, teda tzv. distribútorom, ktorí od konečných používateľov pneumatiku odoberú, a zároveň zmluvou s výrobcom alebo dovozcom, prípadne s niektorou OZV, si distribútor zaistí po vyzbieraní určitého objemu ich odber a konečné spracovanie. 

Ako to funguje keď si zákazník kúpi pneumatiku cez e-shop, ktorý nemá kamennú predajňu?

Zákon pamätá aj na tento prípad. Každý, kto predáva pneumatiky výhradne zásielkovým spôsobom, je povinný informovať kupujúceho o mieste, kde mu opotrebované pneumatiky odoberie, a to v každom okrese tak, aby ich spotrebiteľ nemusel vracať poštou.

Aké povinnosti vyplývajú dovozcom a výrobcom pneumatík na Slovensku? A kto všetko sú vlastne dovozcovia a výrobcovia?

Okrem povinnosti zberu a spracovania pneumatík od distribútora je hlavnou povinnosťou registrovať sa na MŽP (Ministerstvo životného prostredia). Každý, kto dováža pneumatiky či už z Česka, z inej krajiny EÚ a mimo EÚ a tieto pneumatiky na Slovensku ďalej predáva, je povinný registrovať sa. Upozorňujem, že ak niekto nakupuje od neregistrovaného výrobcu alebo dovozcu, prechádzajú všetky zákonné povinnosti – teda zber a likvidácia pneumatík a ďalšie, ktoré vyplývajú zo zákona o odpadoch – na neho.

Ako sa dá zistiť, či je firma registrovaná alebo nie?

Najlepšie je vyžiadať si overenie registrácie priamo od spoločnosti, od ktorej sa nakupuje. Na stránkach MŽP existuje aj register výrobcov, ale ten, bohužiaľ, nemusí byť kompletný. Naša spoločnosť výrobcov a dovozcov, ktorí sú v našej OZV, uvádza transparentne na svojich stránkach, čo by malo byť štandardom. 

Ak firma dováža či distribuuje pneumatiky a chce, samozrejme, dodržať zákon, čo má teda robiť?

Prvým krokom je rozhodnutie, či je schopná zaistiť plnenie všetkých povinností sama a požiada o tzv. individuálnu autorizáciu, alebo využije služby niektorej OZV. Už pri registrácii na MŽP by mala mať zmluvu s OZV, ktorú uvedie do formulára. Je veľmi dôležité vybrať si OZV správne, pretože nie je jednoduché zmluvu ukončiť. Zmeniť OZV je v podstate možné iba koncom roka.

Spätný zber nie je iba praktickým riešením. Ide aj o cestu, akou dostávajú ojazdené pneumatiky druhú šancu na život. Čo sa deje s pneumatikou po jej odovzdaní v servise či predajni?

Po spracovaní v závodoch, ktoré takéto pneumatiky recyklujú, sa z nich stáva druhotná surovina. Pneumatika sa rozomelie a vyčlení sa z nej kov a textil. Samotná guma sa ekologicky spracúva pomocou mechanického rezania, až vznikne granulát. Z neho potom pochádza finálny produkt. Ten má mnoho rôznych využití.

(natívna informácia)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.