Prvý realitný fond – investícia, ktorú skutočne vidíte

Prvý realitný fond (ďalej len „PRF“) je najstarší podielový fond nehnuteľností na Slovensku, založený v roku 2006. Aktuálna hodnota jeho majetku je viac ako 235 miliónov EUR a svoje peniaze v ňom zhodnocuje takmer 25 tisíc investorov. Na aktuálny vývoj realitného portfólia fondu sme sa opýtali Vladimíra Boleka, člena predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s.

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments

Aká je jeho charakteristika a investičná stratégia?

Prvý realitný fond investuje prevažne priamo do realitných aktív - nehnuteľností. Realitné aktíva môžu tvoriť až 90% objemu majetku podielového fondu, pričom fond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov (napr. hypotekárne záložné listy, dlhopisy) a prevoditeľných cenných papierov, ktorých výnos je odvodený od vývoja realitného trhu.

Cieľom našej spoločnosti je pravidelne dosahovať a zabezpečiť pre investorov výnos na úrovni vývoja slovenského, českého a stredoeurópskeho realitného trhu. Investičná politika je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty portfólia nehnuteľností prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na realitnom trhu ako aj prostredníctvom efektívneho výkonu správy jednotlivých nehnuteľností s cieľom maximálneho využitia možností jednotlivých nehnuteľností.

Fond je určený najmä investorom hľadajúcim perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov, ktorí chcú investovať na dlhšie obdobie. Opakovane dosahuje stabilné výnosy a investíciami do rôznych druhov nehnuteľností v rôznych lokalitách znižuje rizikovosť a zvyšuje potenciál svojej ziskovosti.

Čím sa líši od ostatných realitných fondov na trhu?

Prvý realitný fond ako jeden z mála realitných fondov dostupných pre slovenských investorov uplatňuje širokú diverzifikáciu portfólia, čo znamená, že investuje do rôznych typov nehnuteľností, ako sú administratívne budovy, rezidenčné a obchodné objekty, objekty služieb, cestovného ruchu, logistické centrá či fotovoltaické elektrárne v rôznych krajinách (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) a využíva tak rozdielnu dynamiku vývoja jednotlivých segmentov nehnuteľností spolu s rozdielnou dynamikou celého realitného trhu v danej krajine.

Administratívna budova D48, Varšava, Poľsko

Administratívna budova D48, Varšava, Poľsko

Aké boli posledné akvizície fondu?

Neustále vyhľadávame investičné príležitosti a ani aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu nám nezabránila zrealizovať pred pár mesiacmi akvizíciu modernej administratívnej budovy D48 v poľskej Varšave. Jej ideálne umiestnenie poskytuje nájomcom a ich zamestnancom možnosť rýchlo sa premiestniť z/do iných častí mesta, či už hromadnou dopravou alebo vlastnou. Nájomníci majú k dispozícii dvojpodlažné podzemné parkovisko vrátane nabíjacích staníc pre elektrické autá, ako aj vonkajšie parkovisko a stojany pre 100 bicyklov. Budova je držiteľom ekologického certifikátu LEED Gold. Pre pohodlie nájomcov, zamestnancov a návštevníkov poskytuje D48 priestory pre obchod a služby, reštaurácie a priestranné terasy so zelenými plochami usporiadané na troch poschodiach. Medzi najväčších nájomcov patria popredné poľské a medzinárodné spoločnosti. D48 je ďalším cenným aktívom, ktoré geograficky diverzifikuje naše realitné portfólio a PRF ňou vstupuje na najviac likvidný trh v strednej Európe. Od tejto investície očakávame, že bude mať pozitívny dopad na zvýšenie výkonnosti Prvého realitného fondu, čím zabezpečíme našim klientom výnosy aj počas aktuálneho ekonomického vývoja práve vďaka využitiu príležitosti, dobrej kúpe, kvalitnej správe, pozornej analýze pred nadobudnutím a s preverenými nájomcami, ktorí majú finančnú silu.

Aké sú očakávania fondu na najbližšie obdobie?

Na realitnom trhu už môžeme vidieť prvé dopady vyplývajúce z predchádzajúceho uzatvorenia ekonomiky. Nájomcovia, ktorí mali zatvorené prevádzky vstupujú do rokovaní o čiastočných úľavách spojených s nájmom priestorov, avšak okrem obchodných centier sú to minoritné čísla a preto dopad na portfólio PRF nie je nijako výrazný a fond stále eviduje vysoký výber nájomného. Je to určite aj vďaka diverzifikácii portfólia fondu a dôslednej správe nájomných vzťahov. Sektor nehnuteľností vykazuje stabilitu hodnoty a cien v jednotlivých segmentoch aj napriek aktuálnemu vývoju ekonomiky, avšak potvrdzuje sa náš predpoklad nižšej transakčnej aktivity a nižšia ochota bánk vstupovať do niektorých developerských projektov. Vďaka tomu, že prichádzajú silné podporné programy a úrokové sadzby sú na nule, očakávame zvýšenie celkovej aktivity v priebehu relatívne krátkej doby 6 – 12 mesiacov. Skladba portfólia fondu vytváraná od jeho vzniku (tzn. od 20.11.2006), aktívny prístup pri riadení nájomných vzťahov a trhová situácia nám umožňujú aj naďalej prinášať stabilný výnos plynúci z portfólia fondu.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia nezávislá slovenská správcovská spoločnosť. V rámci svojho európskeho pôsobenia od roku 1991 spravuje aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1,03 miliardy EUR. Viac o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk a na www.prf.sk.

 

(PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.