Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a. s.

MH Manažment, a. s.

so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

IČO: 50 088 033, (ďalej len "Vyhlasovateľ")

Vyhlasuje opakovanú verejnú súťaž na predaj majetku vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a. s. ako vyhlasovateľa, pozostávajúceho z nehnuteľností nachádzajúcich sa  v katastrálnom území: Radvaň, obec: Banská Bystrica, okres: Banská Bystrica, zapísaných v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č.1983, a to:

Pozemky

parc. č. 1946/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2

parc. č. 1946/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m2

parc. č. 1946/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2

parc. č. 1946/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2

parc. č. 3381/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 311 m2

parc. č. 3594/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 424 m2

parc. č. 3594/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 622 m2

Stavby

sklad plynu č. súp. 394 na parc. č. 1946/3

Všeobecná hodnota majetku stanovená na základe znaleckého posudku je 365.000,- EUR.

Majetok sa predáva vcelku a nie je možné navrhnúť kúpu časti ponúkaného majetku. Majetok je v súčasnosti v nájme.

Informačný materiál, ktorý obsahuje podmienky opakovanej verejnej súťaže, poučenie o postupe pri predkladaní návrhov a informácie o predávanom majetku, je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti MH Manažment www.mhmanazment.sk

Vyhlásená opakovaná verejná súťaž nepredstavuje zo strany spoločnosti MH Manažment, a. s. verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ani obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 Obchodného zákonníka. Spoločnosť MH Manažment, a. s. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť túto opakovanú verejnú súťaž v plnom rozsahu. Spoločnosť MH Manažment, a. s. neuhrádza žiadne náklady vzniknuté na strane záujemcu v súvislosti s predložením ponuky a uzatvorením kúpnej zmluvy.

  

MH Manažment, a. s.

so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

IČO: 50 088 033, (ďalej len "Vyhlasovateľ")

Vyhlasuje opakovanú verejnú súťaž na predaj majetku vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a. s. ako vyhlasovateľa, pozostávajúceho z nehnuteľností:

I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území: Zvolen, obec: Zvolen, okres: Zvolen, zapísaných v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č. 262, a to:

Pozemky

 • č. 1605/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 748 m2
 • č. 1605/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m2
 • č. 1605/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m2
 • č. 1605/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 502 m2
 • č. 1606/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 745 m2
 • č. 1606/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 939 m2
 • č. 1606/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 603 m2
 • č. 1606/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 349 m2
 • č. 1606/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 339 m2
 • č. 1606/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2

Stavby

 • administratívna budova, dielňa č. súp. 723 na parc. č. 1605/2
 • prístrešok č. súp. 4374 na parc. č. 1606/9
 • prevádzková budova č. súp. 4375 na parc. č. 1605/3
 • sklad náhradných súčiastok č. súp. 4376 na parc. č. 1605/4
 • príručný sklad náhradných súčiastok č. súp. 4377 na parc. č. 1606/10
 • sklad mechanizačných prostriedkov č. súp. 4378 na parc. č. 1606/8

II. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území: Hájniky, obec: Sliač, okres: Zvolen, zapísaných v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č.695, a to:

Pozemky registra C

 • č. 764/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m2

Stavby

 • chata č. súp. 4 na parc. č. 764/5

Všeobecná hodnota majetku v katastrálnom území Zvolen a Hájniky stanovená na základe znaleckého posudku je 527.000,- EUR.

Majetok sa predáva vcelku a nie je možné navrhnúť kúpu časti ponúkaného majetku. Majetok je v súčasnosti v nájme.

Informačný materiál, ktorý obsahuje podmienky opakovanej verejnej súťaže, poučenie o postupe pri predkladaní návrhov a informácie o predávanom majetku, je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti MH Manažment www.mhmanazment.sk

Vyhlásená opakovaná verejná súťaž nepredstavuje zo strany spoločnosti MH Manažment, a. s. verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ani obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 Obchodného zákonníka. Spoločnosť MH Manažment, a. s. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť túto opakovanú verejnú súťaž v plnom rozsahu. Spoločnosť MH Manažment, a. s. neuhrádza žiadne náklady vzniknuté na strane záujemcu v súvislosti s predložením ponuky a uzatvorením kúpnej zmluvy.

 

(PR) 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.