Spoločnosť VGP - rok v znamení transformácie a záväzok dosiahnutia uhlíkovej neutrality

Európsky poskytovateľ vysokokvalitných logistických a polopriemyselných nehnuteľností hovorí o roku 2020 ako o roku transformácie.

Vizualizácia hala
Zdroj: VGP

Spoločnosť VGP NV („VGP“ alebo „Skupina“) oznámila výsledky za finančný rok končiaci 31. decembra 2020. Rok v znamení transformácie a výrazne silnejšia platforma podľa skupiny poskytuje základ pre dobrý rok 2021.

Generálny riaditeľ spoločnosti VGP Jan Van Geet uviedol: „Uplynulý rok priniesol pre spoločnosť VGP transformáciu v mnohých ohľadoch.  Napriek nepredvídaným výzvam sme zaistili rast vlastného kapitálu z minuloročných 700 miliónov EUR na súčasných 1,3 miliardy EUR. Podarilo sa nám prekonať mnoho trendov a významne zvýšiť počet prevažne vopred prenajatých projektov vo výstavbe, čo podporil silný rast objemu prenájmov a umožnila „recycling“ hotovosti vďaka štyrom transakciám uzavretým so spoločnými podnikmi, a uskutočneniu dvoch úspešných umiestnení akcií. Predpokladáme, že v roku 2021 budú pokračovať rovnako silné prevádzkové trendy, čo nás utvrdzuje v presvedčení, že aj tento rok by mohol byť rovnako dobrý.“

Jan Van Geet pokračoval: „V minulom roku sme odštartovali realizáciu niekoľkých ikonických projektov vrátane našich nových parkov v Laatzene (Hannover) a Bratislave. Ďalej plánujeme niekoľko míľnikových projektov vrátane najväčšieho developerského projektu VGP Park Moerdijk v Holandsku a rad ďalších projektov prestavby vrátane Giessenu, kde sme získali bývalé letisko americkej armády s rozlohou 32 hektárov, a Wieslochu pri Heidelbergu, kde plánujeme prestavbu 13 hektárov v historickom areáli spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG.“

Na záver Jan Van Geet podotkol: „Celoplošne sme posilnili naše jednotlivé tímy, vrátane logistiky Last Mile a expertízy v oblasti obnoviteľnej energie, čím rozšírime ponuku našich produktov a prehĺbime spoluprácu s našimi klientmi. Naďalej sme tiež investovali do našich komunít – napríklad prostredníctvom nášho príspevku do prvých 16 projektov, ktoré vybrala Nadácia VGP. Na záver by som chcel poďakovať našim kolegom a partnerom, ktorí sa rýchlo zorientovali počas pandémie a bezpečne pomáhali našim existujúcim nájomcom a komunitám, v ktorých pôsobíme, a zabezpečili včasné dodanie stavebných projektov našim zákazníkom.“

Výsledky za rok 2020:

 • Rekordný čistý zisk vo výške 370,9 milióna EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 80,4 %
 • Výrazný nárast podnikateľských činností v rámci celého portfólia
  • Príjem z nových uzatvorených a obnovených nájomných zmlúv dosiahol 45,2 milióna EUR, čím sa celkový príjem z nových uzatvorených nájomných zmlúv zvýšil na 185,2 milióna EUR (medziročný nárast o 19,5 %)
  • Ku koncu roka sa realizuje rekordných 33 budov s rozlohou 869 000 m²
  • Pozemkový fond sa rozšíril na 7,65 milióna m², čo predstavuje medziročný nárast o 23,2 %
  • Realizovalo sa rekordných 27 projektov s prenajímateľnou plochou 531 000 m², čo v rámci podpísaných záväzkov k prenájmu predstavuje 29,1 milióna EUR po prepočte za rok (celé dokončené portfólio je prenajaté na 98,5 %)
 • Obmedzený vplyv pandémie Covid-19: takmer všetky splatné platby boli prijaté včas, veľmi obmedzená miera reprofilácie
 • Spustil sa tretí spoločný podnik pre projekt VGP Park München a dokončili sa štyri úspešné transakcie v rámci spoločných podnikov v celkovej hodnote 666 milióna EUR, čo prinieslo čistý peňažný výnos vo výške 405,6 milióna EUR.
  • Cieľ prvého spoločného podniku sa zvýšil na 2 miliardy EUR čistej hodnoty aktív
   a prebiehajú diskusie o ďalšom navýšení prostredníctvom nového spoločného podniku
 • Koncoročná miera úverovej zaťaženosti sa znížila na 25,2 %, čo podporili dve úspešné umiestnenia akcií
 • Zámer navrhnúť na výročnom zhromaždení akcionárov rozdelenie hrubých dividend vo výške
  75 miliónov EUR, čo zodpovedá 3,65 EUR na akciu, a predstavuje medziročný nárast o 24,2 %

Výhľad na rok 2021

 • Na rok 2021 a ďalšie roky sa VGP pozerá s istotou. Aktivity v oblasti výstavby by mali aj v roku 2021 pokračovať vo zvýšenej miere s podporou solídneho dopytu zo strany potenciálnych nájomcov, pretože skupina očakáva, že technologické zmeny a elektronický obchod budú naďalej dôležitým motorom dopytu naprieč našou platformou. Existujúci pozemkový fond poskytuje základ pre rast v nadchádzajúcich rokoch a spoločnosť VGP očakáva, že vďaka dokončeniu a spusteniu nových stavebných projektov v roku 2021 bude schopná pokračovať vo zvyšovaní svojich výnosov z prenájmu a rozširovaní portfólia nehnuteľností.
 • Zameranie na rozšírenie ponuky služieb prostredníctvom spoločnosti VGP Renewable Energy zvýšením výroby zelenej energie a uľahčením prechodu klientov na zelenú energiu.

Nakoniec spoločnosť očakáva, že v priebehu roku 2021 bude môcť oznámiť podrobnosti o ďalšom rozšírení prvého spoločného podniku so spoločnosťou Allianz Real Estate nad rámec rozšíreného cieľa vo výške 2,0 miliardy EUR a predpokladá, že v priebehu tohto roka uzavrie niekoľko transakcií so spoločnými podnikmi.

Zdroj: VGP

Záväzok – dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Skupina sa v rámci svojej stratégie zaistenia udržateľnosti zaviazala, že v nasledujúcich rokoch bude pokračovať v zavádzaní komplexných a udržateľných opatrení s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2025. Za týmto účelom si stanovila nové a ambiciózne ciele.

Spoločnosť VGP vykonala komplexnú analýzu uhlíkovej stopy, aby lepšie vyhodnotila účinok svojich operácií na klimatické podmienky, a na základe tejto analýzy odvodila niekoľko cieľov, ktoré jej umožnia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2025. Spoločnosť VGP sa okrem toho zaväzuje, že do roku 2030 zníži emisie skleníkových plynov rozsahu 1 a 2 o 50 % od východiskového roku 2018. Viac podrobností o prístupe a cieľoch v oblastí emisií rozsahu 1 až 3 spoločnosti VGP je k dispozícii v Správe o zodpovednom podnikaní.

Spoločnosť VGP, založená ako rodinný podnik a fungujúca na rozhraní odvetví stavebníctva, logistiky, priemyslu a dopravy, chce účinne prispievať k udržateľnejšej ekonomike a dôkladnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov. Druhá zverejnená Správa o zodpovednom podnikaní komplexne uvádza, ako sa v posledných rokoch vyvíjala stratégia udržateľnosti v spoločnosti VGP a aké bude jej budúce zameranie na splnenie cieľa dosiahnutia uhlíkovej neutrality.

Generálny riaditeľ spoločnosti VGP Jan Van Geet uviedol: „Náš záväzok stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2025 je pre mňa veľmi osobný. Chcem realizovať nevyhnutné zmeny, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, aby sme čo najlepšie uchovali existujúce zdroje pre budúce generácie. Som tiež presvedčený, že všetky naše kroky smerujúce k udržateľnejšej budúcnosti budú mať pozitívny vplyv a posilnia naše väzby so všetkými našimi zainteresovanými stranami, ako sú nájomcovia, samosprávy, investori, obchodní partneri a zamestnanci.“

Správa o zodpovednom podnikaní spoločnosti VGP za rok 2020 zdôrazňuje pokrok a odhodlanie spoločnosti posilňovať úsilie o udržateľnosť v rámci svojho každodenného podnikania uprostred pandémie COVID-19. V roku 2020 bolo najvyššou prioritou spoločnosti VGP zaistiť ochranu zdravia a dobrých podmienok svojich zamestnancov, čím zároveň zabezpečila minimálny vplyv pandémie na postup výstavby parkov VGP.

Ďalším dôležitým krokom na ceste k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality bolo zrýchlené certifikačné úsilie podľa metódy BREEAM (Metóda hodnotenia životného prostredia vypracovaná organizáciou pre výskum v stavebníctve), v rámci ktorého je momentálne certifikovaných 35 % portfólia spoločnosti, ako aj značné rozšírenie kapacity výroby zelenej energie spoločnosťou VGP Renewable Energy na 42,5 MWp, s projektom na ďalších 53,3 MWp. Nadácia VGP, ktorá bola založená v roku 2019, získala v roku 2020 príspevok od spoločnosti VGP vo výške 3 milióny EUR a vybrala 16 počiatočných projektov, na ktoré sa vynaložilo viac ako 1 milión EUR. Spoločnosť VGP sa ďalej zaviazala poskytnúť jej ďalší príspevok v roku 2021 vo výške 4 milióny EUR.

Ďalšie podrobnosti o opatreniach a iniciatívach spoločnosti VGP v oblasti udržateľnosti, ako aj o jej celkovej stratégii, nájdete v podrobnej Správe o zodpovednom podnikaní.

O spoločnosti VGP

Spoločnosť VGP je staviteľ, manažér a vlastník vysokokvalitných logistických a polopriemyselných nehnuteľností v celej Európe. Spoločnosť VGP prevádzkuje plne integrovaný podnikateľský model so schopnosťami a dlhoročnými odbornými znalosťami naprieč celým hodnotovým reťazcom. Spoločnosť vlastní pozemkový fond pre výstavbu (vo vlastníctve alebo v správe) o rozlohe 7,65 milióna m² so strategickým zameraním na výstavbu business parkov. Spoločnosť VGP bola založená v roku 1998 ako rodinný podnik zameraný na výstavbu nehnuteľností v Českej republike. Dnes má viac ako 260 zamestnancov a vlastní a prevádzkuje aktíva v 12 európskych krajinách, a to priamo alebo prostredníctvom niekoľkých spoločných podnikov. K decembru 2020 predstavovala hrubá hodnota aktív spoločnosti VGP vrátane jej 100 % spoločných podnikov 3,84 miliárd EUR a čistá hodnota aktív (EPRA NAV) 1,35 miliardy EUR. Spoločnosť VGP je kótovaná na burze Euronext Brusel a na pražskej burze cenných papierov (ISIN: BE0003878957).

Viac informácií nájdete na adrese: http://www.vgpparks.eu

(PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.