Množstvo vody potrebnej na udržanie správnej hydratácie organizmu sa líši podľa pohlavia: dva litre pre ženy a dva a pol litra pre mužov. Presnejšie sa správny prídel vody môže vypočítať z kilogramov váhy znásobených 30 (mililitre). Prídel tekutiny môže byť zaistený vodou, ale aj čajom a nesladenými nápojmi. Pitie nadmerného množstva vody môže byť zdraviu škodlivé a rozhodne neprispieva k zníženiu váhy. Jemná rovnováha minerálov v organizme sa tak naruší a zníži sa koncentrácia minerálnych solí. Príliš veľa vody môže spôsobiť problémy s obličkami, najmä ak ide o tvrdú vodu alebo takú, ktorá je bohatá na vápenaté soli.Pixabay
StoryEditor

Máte nefunkčné merače v bytoch? Hrozia vám pokuty

01.08.2017, 23:37
Pokuty od 16,50 eura až do 3 300 eur hrozia od Slovenskej obchodnej inšpekcie tým majiteľom bytov a prevádzok, ktorí majú nefunkčné merače na teplú vodu. Podliehajú pravidelnej kontrole. Aké platia pravidlá, informuje Danuša Krkošová, hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Kto vlastní merače v bytoch, podľa ktorých sa rozúčtuje spotreba teplej a studenej vody?
Za funkčnosť podružných meračov, ktoré sú súčasťou bytov a nebytových priestorov, zodpovedajú vlastníci. Sú teda ich vlastníkmi a z toho im vyplýva aj povinnosť udržiavať ich technický stav a sledovať platnosť overenia meradiel. Touto povinnosťou môžu poveriť aj správcu s tým, že mu budú poskytovať súčinnosť.

Ako často sa majú overovať?
Podružné vodomery sú všetky tie, ktoré sú namontované za odberným miestom, teda za fakturačným meračom dodávateľa. Neslúžia na priamu fakturáciu dodávateľom, ak nie je dohodnuté inak. Slúžia len na pomerové rozdelenie fakturovaného množstva vody na konečných spotrebiteľov. Ide o určené meradlá – schválený typ. A tie podľa zákona o metrológii podliehajú pravidelnému overovaniu presnosti merania, a to pre studenú vodu každých šesť rokov, pre teplú každé štyri roky.

Kto je zodpovedný za to, ak bytové merače na teplú a studenú vodu v bytoch neprešli povinnou metrologickou kontrolou?
Po skončení platnosti overenia sa na daný účel používať nemôžu. A keďže za ich funkčnosť zodpovedajú vlastníci, výmenu nefunkčného vodomeru môže vlastník zabezpečiť aj sám za podmienky, že výmenu vykoná odborná firma za vodomer zhodnej značky a typu s platným overením. Výmenu je potrebné ohlásiť zástupcom vlastníkov a správcovi a doložiť montážny list a overovací protokol.

Aké sankcie hrozia zodpovednej osobe?
Pri studenej vode neexistujú priame sankcie, pretože nie je žiadny všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by upravoval povinnosti namontovať podružné merače studenej vody alebo spôsob, akým má správca rozpočítavať jej spotrebu jednotlivým vlastníkom. Pri teplej vode je však situácia iná. V zmysle zákona o tepelnej energetike je Slovenská obchodná inšpekcia oprávnená uložiť pokutu. Teda ak koncový odberateľ nezabezpečí obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom (zákon o metrológii), Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 16,50 eura do 3 300 eur.

Keďže v prípade meračov na studenú vodu povinnosť namontovať podružné merače nie je určená, aký platí režim pri rozúčtovaní spotreby?
Ten závisí od dohody vlastníkov, či si ich namontujú a budú používať pri rozúčtovaní nákladov. Ak sa dohodnú a dajú si ich nainštalovať a budú ich používať pre pomerové rozdeľovanie nákladov (vodné a stočné), musia dodržiavať požiadavky na pravidelné overovanie presnosti merania – každých šesť rokov.

Zoberme si situáciu, keď v paneláku majú vlastníci založené spoločenstvo a zároveň zverené rozúčtovanie spotreby vody správcovskej firme. Tá rozúčtovala časť spotreby podľa funkčných meračov v bytoch, v ktorých však už uplynula lehota na overenie a v bytoch, kde neboli funkčné merače, rozúčtovala spotrebu podľa osobomesiacov. Bol postup správny? Ako majú v takomto prípade vlastníci postupovať?
Meradlá nemali platné overenie, a preto ich správca nemal použiť pri rozpočítavaní, a mal zvoliť náhradný spôsob. Teda buď v zmysle dohody, ktorú vlastníci mali, alebo rozpočítať studenú vodu podľa osobomesiacov – teda počtu osôb bývajúcich v byte v jednotlivých mesiacoch, a to v celom bytovom dome.

Ako je to, ak majiteľ byt na odpočet vody nesprístupní?
Metodika na určenie spotreby v takomto prípade nie je upravená žiadnym všeobecne záväzným predpisom. Je na vlastníkoch, aby sa dohodli na spôsobe náhradného určenia spotreby. A to pre prípady nesprístupnenia merača k odpočtu, poruchy, uplynutia platnosti overenia merača, pre prípad, že nie je namontovaný. O tejto dohode majú informovať správcu.

A čo ak osobitná dohoda vlastníkov neexistuje a spôsob rozpočítavania studenej vody nie je riešený ani v zmluve o výkone správy?
Každý spôsob použitý správcom možno považovať za oprávnený.

01 - Modified: 2023-03-28 13:00:00 - Feat.: - Title: Na Mesiaci môže byť až 300 miliárd ton vody. Ak majú vedci pravdu, dobývanie vesmíru bude neporovnateľne jednoduchšie 02 - Modified: 2023-03-27 09:50:18 - Feat.: - Title: Hygienici odhalili nevyhovujúcu kvalitu vody zo studní 03 - Modified: 2023-03-25 13:00:00 - Feat.: - Title: Ani príliš málo, ani príliš veľa: Viete, koľko vody by ste mali za deň vypiť? 04 - Modified: 2023-03-25 05:33:21 - Feat.: - Title: Prežitie ľudstva bude závisieť od globálneho hospodárenia s vodou, tvrdí generálny tajomník OSN 05 - Modified: 2023-02-25 09:30:00 - Feat.: - Title: Vedci ochutnali vodu, ktorá je stará miliardy rokov. Popísali, akú má chuť
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. marec 2023 05:47