StoryEditor

Postúpenie predmetu lízingu na nepodnikateľa

Môže firma postúpiť pokračovanie lízingovej zmluvy aj fyzickej osobe -- nepodnikateľovi? O odpisoch vozidiel sme neúčtovali, nakoľko zmluvy boli uzavreté pred rokom 2004.

Môže firma postúpiť pokračovanie lízingovej zmluvy aj fyzickej osobe -- nepodnikateľovi? O odpisoch vozidiel sme neúčtovali, keďže zmluvy boli uzavreté pred rokom 2004.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o lízingové zmluvy uzatvorené pred 1. 1. 2004, je potrebné pri posudzovaní nájomného s právom kúpy najatej veci vychádzať zo znenia zákona č. 366/1999 Z. z. V súlade s § 24 ods. 4 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. sa nájomné pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci pri splnení podmienok ustanovených v § 24 ods. 3 písm. f) citovaného zákona uznáva do daňových výdavkov, ak doba nájmu prenajímanej veci je dlhšia ako 20 % určenej doby odpisovania uvedenej v § 30 zákona č. 366/1999 Z. z., najmenej tri roky, v prípade postúpenia nájomnej zmluvy pri dojednaní práva kúpy najatej veci bez zmeny podmienok na nového nájomcu platí podmienka pre zmluvu ako celok pre tých nájomcov, ktorí nájomné zahŕňajú do daňových výdavkov podľa ods. 3 písm. f) citovaného ustanovenia s výnimkou prípadu, ak pôvodným nájomcom je fyzická osoba, ktorá uplatňuje výdavky % z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu, alebo FO, ktorá platí paušálnu daň, alebo fyzická osoba, ktorá nemá príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu.
Z uvedeného vyplýva, že postúpenie zmluvy o nájme pri dojednaní práva kúpy najatej veci z pôvodného nájomcu na nového nájomcu -- nepodnikateľa, ktorý nezahŕňa nájomné do daňových výdavkov podľa § 24 odseku 3 písm. f) citovaného ustanovenia, sa považuje za porušenie podmienok ustanovených v zákone č. 366/1999 Z. z.
Do daňových výdavkov sa v takomto prípade v súlade s ust. § 24 ods. 4 zákona č. 366/1999 Z. z. u pôvodného nájomcu uzná nájomné do výšky odpisu podľa § 31 alebo § 32 zákona č. 366/1999 Z. z. v tom zdaňovacom období, v ktorom prišlo k porušeniu podmienok ustanovených v § 24 ods. 4 zákona č. 366/1999 Z. z. -- k postúpeniu zmluvy o nájme pri dojednaní práva kúpy najatej veci na fyzickú osobu, ktorá nájomné nezahŕňa do daňových výdavkov podľa ods. 3 písm. f) citovaného ustanovenia. Problematika lízingu je podrobnejšie riešená v príručke Praktický sprievodca daňami (Lízing, číslo: 12/2004).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
14. august 2022 17:27