StoryEditor

Zamestanie v Českej republike

22.03.2006, 23:00

Zamestanie v Českej republike
Môj syn celý rok pracuje v Českej republike, tam zaňho zamestnávateľ robí ročné zúčtovanie dane. Trvalý pobyt má na Slovensku, preto by som chcela vedieť, či má podať daňové priznanie aj tu na Slovensku.
-- Predpokladám, že iné zdaniteľné príjmy (z podnikania, prenájmu nehnuteľností a pod.) váš syn v roku 2005 nemal. Ako daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou Slovenskej republiky priznáva na území SR na zdanenie príjmy celosvetové, t. j. príjmy, ktoré v roku 2005 dosiahol na Slovensku a tiež aj v zahraničí. Podľa § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti), presahujúce 50 percent sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a), (t. j. za rok 2005 sumu 43 968 Sk), ak mu plynú zo zdrojov v zahraničí. Ako z citovaného ustanovenia vyplýva, ak váš syn dosiahol za rok 2005 len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v úhrnnej výške 43 969 Sk a viac, je povinný podať daňové priznanie, a to do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31. marca 2006.
Na základe žiadosti daňovníka, ktorému plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí, môže daňový úrad lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to až o 6 mesiacov (§ 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov).
Príjmy zo závislej činnosti dosiahnuté v Českej republike prepočíta váš syn na slovenskú menu podľa § 31 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Fyzická osoba si pri prepočte dosiahnutého príjmu zo závislej činnosti v zahraničí z cudzej meny na slovenskú menu môže prvýkrát vybrať zo štyroch možností. Môže použiť:
-- priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem,
-- kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou,
-- ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
-- priemer mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.
Daň zaplatená do českého štátneho rozpočtu sa prepočíta na slovenskú menu podľa § 31 ods. 4 zákona o dani z príjmu. Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie.
Ak daňovníkovi v roku 2005 plynuli len príjmy zo závislej činnosti, podáva na Slovensku daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A. Kópia potvrdenia o dosiahnutej mzde v roku 2005 od českého zamestnávateľa je prílohou daňového priznania. V podanom daňovom priznaní si váš syn v súlade so Zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia s Českou republikou č. 238/2003 Z. z. vylúči dvojité zdanenie metódou zápočtu dane zaplatenej v Českej republike. Ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov za rok 2005 bol do 43 968 Sk, nie je v zmysle § 32 zákona o dani z príjmov povinný podať na území SR daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.

EDUKO, s. r. o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
25. september 2023 05:46