StoryEditor

Otázky a odpovede

30.05.2006, 00:00
Autor:
HNHN

Polovičný úväzok
Od roku 2004 som študentom vysokej školy, na ktorú som nastúpil hneď po skočení strednej školy, ale nenahlásil som to poisťovni. Od roku 2005 popri tom pracujem na polovičný úväzok, ale zamestnávateľ to taktiež neohlásil poisťovni. Požiadal som o ročné zúčtovanie. Čo v tomto prípade je ešte potrebne urobiť?
-- Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní každú zmenu a všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (§ 11 ods. 8 -- 10). To sa týka aj začatia a ukončenia pracovného pomeru. V roku 2005, v období od 1/2005 -- do 8/2005, mal oznamovaciu povinnosť v súvislosti so zamestnaním samotný zamestnanec, od 1. 9. 2005 má túto oznamovaciu povinnosť zamestnávateľ. Ak ste tak dodnes neurobili, je potrebné čo najskôr oznámiť svojej zdravotnej poisťovni všetky vzniknuté skutočnosti. Ak ste v roku 2005 neboli SZČO, dobrovoľne nezamestnaný a ani ste nemali žiadne príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, povinnosť podať ročné zúčtovanie máte len v prípade, ak váš príjem zo zamestnania niektorý mesiac v roku 2005 presiahol sumu 3-násobku priemernej mzdy, čiže 43 095 Sk.
Diana Vilkovská

Príjmy z Českej republiky
V roku 2005 som mala príjmy celý rok zo závislej činnosti z Českej republiky, mám povinnosť podať ročné zúčtovanie?
-- Dôležité je, či ste boli počas roka 2005 poistencom Siderie ZP, a. s., alebo ste boli počas celého roka poistencom českej zdravotnej poisťovne. Pri zamestnaní v zahraničí v EÚ bolo potrebné k nám doručiť kópiu pracovnej zmluvy a vrátiť preukaz poistenca, pretože ste boli poistencom v štáte, v ktorom ste pracovali. Pokiaľ ste od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2005 nemali vyšší príjem ako 13 000 Sk, zúčtovanie nepodávate.
Slávka Siváková

Tlačivo B
Do 31. 3. 2005 som mala živnosť, ktorú som ukončila. Potom mám príjem až do decembra 2005 zo závislej činnosti z Českej republiky, aký typ ročného zúčtovania podávam?
-- Pokiaľ ste boli do 31. 3. 2005 samostatne zárobkovo činná osoba, bez zdravotného postihnutia, vykonávate ročné zúčtovanie poistného na tlačive typu B. Predpokladajme, že ste v Českej republike mali uzatvorený riadny pracovný pomer, a doručili ste kópiu pracovnej zmluvy a vrátili ste preukaz poistenca, pretože ste boli poistencom v štáte, v ktorom ste pracovali a odvádzali zdravotné poistenie. V tomto prípade, nepodávate ročné zúčtovanie poistného za obdobie 4 -- 12/2005.
Slávka Siváková

Študent
Som študent denného štúdia na vysokej škole, promócie mám v júni. V období po štátniciach až do septembra 2006 nechcem byť zamestnaný. Zamestnať sa chcem až od septembra. Prosím o radu, dokedy som poistencom štátu a čo musím urobiť v súvislosti so zdravotným poistením, aby som nič neporušil a bol nepretržite riadne zdravotne poistený?
-- Štát je platiteľom za študenta do ukončenia štúdia -- dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky. Z toho vyplýva, že dňom konania štátnej záverečnej skúšky prestávate byť študentom, do 8 dní je potrebné oznámiť túto skutočnosť v zdravotnej poisťovni. Pokiaľ sa zamestnáte až v septembri 2006, do tohto dátumu budete dobrovoľne nezamestnaný a budete odvádzať preddavky na poistné vo výške 634 Sk mesačne (v prípade, že sa zaevidujete na ÚP, platiteľom poistného bude štát). V každom prípade je potrebné navštíviť naše pracovisko, doniesť doklad o ukončení štúdia, v prípade, že sa zaevidujete na úrade práce, rozhodnutie o evidencii, v prípade dobrovoľnej nezamestnanosti vypíšete tlačivo Oznámenie poistenca.
MVDr. Katarína Vysočániová

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. jún 2023 11:24