StoryEditor

20 tipov: ako si ochrániť majetok

16.05.2018, 00:00
Chybne napísaná kúpna zmluva alebo spochybnený závet. Aj takto prichádzajú ľudia o značné majetkové hodnoty. Ako sa dá vyhnúť nepríjemným prekvapeniam a súdnym sporom, radí notárka Miriam Imrich Breznoščáková.

1. Ste alebo nie ste dedičom
Na konaní o dedičstve sa dozviete o závete, ktorým váš rodič všetok majetok odkázal len jednému z dvoch synov. Ako opomenutý namietate a žiadate svoj dedičský podiel. Uprednostnený brat však tvrdí, že nemáte nárok na žiaden podiel z dedičstva, lebo váš otec závetom odkázal všetko len jemu. „Notár musí vyhodnotiť, kto je dedičom. V tomto prípade má závetom opomenutý syn postavenie neopomenuteľného dediča. Má preto právo namietať relatívnu neplatnosť závetu, keďže závetca nerešpektoval Občiansky zákonník. Keby závet nebol, opomenutému synovi musíme priznať polovicu jeho zákonného podielu, teda jednu štvrtinu,“ vraví notárka. Nasleduje uznesenie o spornom dedičskom práve. „Postupujeme už podľa Civilného mimosporového poriadku. Uznesením notár určí, s kým ako dedičom bude v konaní pokračovať a čiu účasť ukončí.“ Toto však podľa notárky nie je typický spor dedičov, keďže sa vyrieši priamo pred notárom v konaní o dedičstve.

2. Podpis na závete je sfalšovaný
Rodič všetok majetok odkázal len jednému z dvoch synov. Opomenutý tvrdí: V závete nie je podpis závetcu, je sfalšovaný. Notárka vysvetľuje, že ide o skutkový spor. „Vyžaduje si to dokazovanie v sporovom súdnom konaní, no notár nie je oprávnený vykonávať takéto dokazovanie. Pokúsi sa ešte o zmier medzi dedičmi. Ak sa to nepodarí, poučí toho dediča, ktorého právo sa javí ako menej pravdepodobné, teda závetom opomenutého dediča, že si svoje právo na to, že je dedičom, musí uplatniť osobitnou žalobou.“ Notár vydá uznesenie, ktorým uloží tejto osobe podať žalobu na súde v lehote, ktorú určí. Podáva sa na súde, na ktorom sa vedie konanie o dedičstve. Ďalším výrokom preruší konanie o dedičstve až do právoplatného skončenia tohto súdneho konania. Ak opomenutý syn žalobu nepodá, notár pokračuje v dedičskom konaní bez zreteľa na tohto dediča, prípadne má nárok len na svoj krátený dedičský podiel. „Ak súd určí, že závet je ozaj neplatný, lebo nie je podpísaný vlastnou rukou závetcom, notár je týmto výrokom viazaný a koná len so zákonnými dedičmi,“ vysvetľuje Breznoščáková. Radí preto spísať závet u notára alebo aspoň uložiť ho u notára.


3. Dom patrí tiež do dedičstva
Časté sú situácie, keď si dedičia na pojednávaní myslia, že poručiteľ vlastnil nejaký majetok, napríklad dom, a ten je už zapísaný na inú osobu, zväčša dediča. „Majetok, ktorý preukázateľne nepatril ku dňu smrti poručiteľovi, nemôže patriť ani do dedičstva,“ zdôrazňuje notárka a dodáva, že neobstojí ani námietka dediča, ktorý nebol obdarovaný, že otec nemohol darovať dom len jednému zo synov, keď mal aj druhého. „Vieme, že vlastník môže so svojím majetkom neobmedzene právne disponovať okrem prípadov, keď je zaťažený právom tretej osoby, napríklad záložného veriteľa.“ Tu by podľa notárky mohol ten „ochudobnený“ dedič len žiadať započítanie hodnoty daru domu do dedičského podielu obdarovaného dediča. Ak však iný majetok neostal alebo ide o majetok, ktorý nedosahuje ani hodnotu daru, dedič, ktorý obdarovaný nebol, sa nijako nemôže domáhať zvrátenia tohto stavu. „Notár teda na takéto námietky, ktoré možno vyhodnotiť ako právny spor, neprihliada. Vyhodnotí, že majetok ku dňu smrti právne nepatril do dedičstva, a preto ho ani neprerokuje,“ vraví Breznoščáková.


4. Darovacia zmluva je neplatná
Často sa darovacia zmluva na pojednávaní o dedičstve spochybní. Nič však nebráni dedičovi v tom, aby podal na súd žalobu o neplatnosť takejto darovacej zmluvy. „Ale len ak ide o absolútnu neplatnosť zo zákonných dôvodov, teda že zmluva nemá predpísané náležitosti, formu, darca nebol spôsobilý na tento úkon daru a podobne,“ objasňuje ďalej notárka. Notár však na sporný majetok medzi dedičmi neprihliada. „Nezaradí ho do súpisu majetku, a teda nezapočíta do všeobecnej hodnoty majetku. Pritom dedičom alebo dedičovi nič nebráni v tom, aby súdnou cestou otázku spornosti majetku riešili. Ale to už mimo konania o dedičstve.“ Neplatnosti darovacích či kúpnych zmlúv z dôvodu nedodržania zákonných náležitostí sa dá predísť tak, že ich spíšete u notára vo forme notárskej zápisnice. „Každá takto spísaná zmluva má dôkazné účinky verejnej listiny, teda úplne inú váhu, ako súkromná zmluva, a navyše, notár zodpovedá za jej obsah,“ zdôrazňuje Breznoščáková.

5. Spor o hranice je na súde
Ďalším prípadom spornosti majetku sú situácie, keď sa ešte za života poručiteľa vedie nejaký súdny spor, napríklad so susedom, o tom, či pozemok patrí poručiteľovi alebo susedovi. Takýto súdny spor sa ďalej vedie s dedičmi. Notár ich o tom poučí. Ak sa v súdnom spore o pozemok vydá konečné rozhodnutie, notár je ním viazaný. Pozemok podľa výroku súdneho rozhodnut...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2022-09-24 22:00:00 - Feat.: - Title: Fínsky developer u nás boduje aj napriek lokalite pri diaľnici. V Ružinove dokončuje štvrť s 1 500 bytmi 02 - Modified: 2022-09-24 15:42:01 - Feat.: - Title: Stopku im dala kríza, riešili aj nedostatok materiálu. Ružinov sa po 14 rokoch dočká nových bytov 03 - Modified: 2022-09-20 06:02:52 - Feat.: - Title: Dva ročné platy ako strop na hypotéku. Vek bude po novom pre banky zásadnou prekážkou 04 - Modified: 2022-09-14 12:30:00 - Feat.: - Title: Kráľovna Alžbeta patrila medzi najbohatších ľudí planéty. Dediť sa po nej bude majetok za približne pol miliardy! 05 - Modified: 2022-09-18 21:09:03 - Feat.: - Title: Nožnice sa zatvárajú. Ceny bytov v metropole východu sa približujú k Bratislave
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
27. september 2022 15:59