StoryEditor

Nájomnú zmluvu robte čo najprecíznejšie

Meno, rodné číslo či adresa. To sú najdôležitejšie údaje, ktoré musí obsahovať zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy. O detailoch listiny hovorí Martin Vasiľ, advokát a konateľ advokátskej kancelárie Vasiľ, Šimonovič & partners.

Platnosť zmluvy
V obsahu platnej zmluvy musí byť uvedené určenie, označenie zmluvných strán, čiže zmluva musí obsahovať určenie prenajímateľa a nájomcu. Pri fyzickej osobe je potrebné uviesť minimálne meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo. Pri právnickej osobe nesmie chýbať názov, respektíve obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie. Ďalej musí byť uvedené presné vymedzenie predmetu nájmu, v tomto prípade pozemku. Ten je nutné vymedziť parcelným číslom, uviesť, či ide o pozemok parcely registra C evidovaný na katastrálnej mape alebo pozemok parcely registra E. Následne musí byť v zmluve uvedená výmera a druh pozemku, čo znamená, že je v nej aj to, či ide napríklad o ornú pôdu alebo trvalý trávny porast. Ďalšími neodmysliteľnými údajmi sú výška nájomného a jeho splatnosť a či je zmluva platná na dobu určitú alebo neurčitú. Samozrejme, všetko musí byť dohodnuté písomne.

Úprava nájomného
Pre obe zmluvné strany je podstatné presné vymedzenie údajov tak, ako je uvedené vyššie. Len tak je zmluva platná a účinná. Veľký význam pre prenajímateľa má úprava nájomného, a to nielen úprava jeho výšky, ale aj určenie splatnosti. Musí byť presne určené, či sa nájomné platí mesačne, alebo len jednorazovo, napríklad za kalendárny rok. Rovnako je významná aj splatnosť, napríklad, či sa má nájomné platiť dopredu alebo spätne. Vhodné je uviesť aj to, ako má byť nájomné platené. Môže byť totiž hradené bezhotovostne na účet prenajímateľa alebo v hotovosti k rukám prenajímateľa. Ďalším najpodstatnejším bodom pre prenajímateľa je doba uzavretia zmluvy. Tu sa preferuje doba určitá s trvaním minimálne desať rokov trvania nájmu.


Užívanie prenajatého pozemku
Nájomca by mal brať na zreteľ to, či je na základe zmluvy oprávnený dať prenajatý pozemok do podnájmu, či je povinný uhrádzať daň z nehnuteľnosti, či je povinný znášať náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku, ktoré sú spojené s jeho udržiavaním, či má právo brať z predmetu nájmu plody a úžitky a či mu má na pozemku právo poľovať alebo rybárčiť. Ďalším najpodstatnejším bodom pre nájomcu je doba uzavretia zmluvy a štandardne sa uzatvára na dobu určitú s trvaním nájmu minimálne desať rokov. Nájomca by mal brať na zreteľ, že nie je povinný platiť nájomné, ak mu vznikli mimoriadne okolnosti, ktoré nájomca nespôsobil a nemožno predpokladať, že by ich odvrátil alebo že by ich následky mohol prekonať. V dôsledku toho totiž nemôže prenajatý pozemok využívať na poľnohosp...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2022-09-11 13:45:22 - Feat.: - Title: Chcete prenajať byt rýchlo a výhodne? HN prinášajú 10 rád, ako nájsť správneho nájomcu 02 - Modified: 2022-07-29 11:03:13 - Feat.: - Title: Odborník radí: na toto si dávaje pozor pri prenájme, inak riskujete zbytočné komplikácie 03 - Modified: 2022-07-28 11:23:08 - Feat.: - Title: Pri prenájme pôdy dávajte pozor na tieto veci. Tu je 13 rád, ako neurobiť chybu 04 - Modified: 2022-06-06 11:01:03 - Feat.: - Title: Nájom na agropôdu sa zmenil, nový zákon podľa farmárov neriešil komplexnú zmenu 05 - Modified: 2022-05-21 15:15:31 - Feat.: - Title: Expert na Rusko: Putin je čoraz paranoidnejší, bojí sa atentátov a stále viac sa podobá Hitlerovi
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. september 2022 08:05