15.08.2006, 00:00

Z programu medzinárodného veľtrhu

ŤAŽISKOVÉ DNI VEĽTRHU

16. 8. -- 17.8.
Národná výstava hospodárskych zvierat

17. 8.
Odovzdávanie ocenení Značka kvality, Zlatý kosák a Šampión výstavy -- kaštieľ Dolná Malanta

19. 8.
Slovenské dožinkové slávnosti, Družstevný deň

21. 8.
Diplomatický deň


AGROFÓRUM 2006 v pavilóne K

17. 8.
Ovocinárstvo a vinohradníctvo v záhradkárskych osadách
Témy:
Produkcia hrozna v záhradkách, Najnovšie poznatky v technológiách pestovania ovocných kultúr, Vhodnosť ovocných druhov, odrôd podpníkov a tvarov pre záhradky
18. 8.
Deň slovenskej pôdohospodárskej vedy a vzdelávania
Témy:
Národný a strategický plán rozvoja vidieka na roky 2007 -- 2013, Budovanie partnerských vzťahov formou vzdelávania, projektov a programov, Slovenská lesnícka doktrína -- zákonitosti a zásady realizácie dlhodobého rozvoja lesov, Postavenie SPU V Nitre v príprave absolventov pre poľnohospodársku prax

19. 8.
Netradičné potravinové zdroje, výživa a bezpečnosť potravín
Témy:
Netradičné potravinové zdroje, výživa a bezpečnosť potravín, Prevencia a liečba cukrovky, Hľuzovka -- čierny diamant kuchyne, Výživové doplnky na báze rastlín (topinambur, ginko biloba)

20. 08.
Choroby zvierat prenosné na človeka z hľadiska veterinárnej starostlivosti


21. 8.
Súčasný stav v drobnochove na slovenskom vidieku
Téma
: Produkčné možnosti chovu králikov v slovenskom drobnochove


1. NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, expozícia živočíšnej výroby

16. 8.
Hodnotenie vystavovaných zvierat s odborným komentárom
Holštajnské popoludnie

17. 8.
Predvádzanie najlepších zvierat s odborným komentárom
Deň chovateľov kombinovaných plemien dobytka
Predvádzanie kolekcií zvierat v rámci Protokolu národnej výstavy
Predvádzanie koní

DISKUSNÉ FÓRUM Obnoviteľné zdroje energie -- výzva pre zdravší a lacnejší život, pavilón K2

17. 8.
Témy:
Energetická politika vlády SR, Podpora koncepcie využívania biomasy, Využívanie biomasy vo vzťahu k životnému prostrediu, Využívanie biomasy v EÚ na príklade Bavorska,
Podporné mechanizmy v pláne rozvoja vidieka

18. 8.
Téma: Pestovanie energetických plodín na biomasu
(Pestovanie energetických plodín, Pestovanie biomasy, Možnosti produkcie drevnej biomasy prostredníctvom rýchlo rastúcich drevín, Skúsenosti z pestovania energetických plodín v Sasku, Skúsenosti z pestovania energetických plodín v Maďarsku
Téma: Zber, spracovanie, skladovanie a manipulácia s biomasou a transformácia energie z drevnej biomasy (Zber, spracovanie, skladovanie a manipulácia s biomasou v ČR, Technologické linky na manipuláciu a spracovanie poľnohospodárskej biomasy v SR, Stroje na briketovanie biomasy, Technologické linky na manipuláciu drevnej hmoty ako paliva, Zber, spracovanie a výroba energie z drevnej biomasy
Téma: Transformácia energie z poľnohospodárskej biomasy (Poznatky pri využívaní biomasy pri výrobe tepla, bioplynu a elektriny, Materiály vhodné na výrobu bioplynu, Projekt bioenergetického centra, Výsledky výskumných aktivít z oblasti energetického zhodnocovania poľnohospodárskej biomasy, Biomasa vhodná na vykurovanie, ekonomické efekty vykurovania biomasou, Aktuálne problémy transformácie biomasy pri jej využívaní na energetické účely

19. 8.
Téma: Biopalivá
(Koncepcia výroby a využitia biopalív v Slovenskej republike, Materiály vhodné na výrobu biopalív, Výroba a používanie biopalív v EÚ, Kvalitatívne požiadavky na biopalivá vo vzťahu k technickej normalizácii v EÚ, Biopalivá druhej generácie

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.