StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

03.11.2002, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 2. 10. 2002 začal úrad správne konanie na návrh podnikateľa URSTA -- import, export, s. r. o., Ul. SNP 7, 965 01 Žiar nad Hronom voči podnikateľovi Stredoslovenská energetika, a. s., Ul. republiky 5, 010 47 Žilina, vo veci možného zneužitia dominantného postavenia,
* dňa 4. 10. 2002 odboru zneužívania dominantného postavenia bolo vrátené druhostupňové rozhodnutie č. 2002/DZ/R/2/205 na opätovné konanie začaté na návrh podnikateľa eTel Slovensko, s. r. o., Medená ul. 18, 811 02 Bratislava voči podnikateľovi EuroTel, a. s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava vo veci zneužívania dominantného postavenia.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/ZK/ 2/1/187 zo dňa 11. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie zastavuje nakoľko podnet na začatie konania, podaný podnikateľom Ladislav Vároš -- LÁRY, Dobšinského 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji vo veci ZDP obcou Most pri Bratislave, vzal svoj návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 10. 2002,
* dňa 25. 9. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/DZ/R/2/205, vo veci rozkladu podnikateľa eTel Slovensko s. r. o., Bratislava, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrušuje rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, odboru zneužitia dominantného postavenia č. 2002/ZK/2/1/065 zo dňa 16. 4. 2002, ktorým bolo zastavené konanie vo veci zneužívania dominantného postavenia podnikateľom EuroTel Bratislava, a. s., Bratislava a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/216 zo dňa 30. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Northrop Grumman Corporation, USA a TRW Inc., USA zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/214 zo dňa 30. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Dyckerhoff Beton GmbH, SRN nad podnikateľom ZAPA beton, a. s., Česká republika. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FV/3/1/211 zo dňa 30. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Novácke chemické závody, a. s., Nováky nad podnikateľom SOLIVARY, a. s., Prešov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FV/3/1/198 zo dňa 23. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí priamej kontroly podnikateľom Fuji Photo Film, SRN nad podnikateľom Fotomat, s. r. o., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/181 zo dňa 6. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní akcií podnikateľa Polar S.A. Poľsko podnikateľom Whirlpool Europe B.V., Holandsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/195 zo dňa 17. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa E.D.F. International S.A., Francúzsko a podnikateľa Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava nad podnikateľom Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/208 zo dňa 26. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí kontroly podnikateľa Nutricia Dairy Slovakia, s. r. o., Nitra nad podnikateľom Laktis -- Žilinské mliekarne, a. s., Žilina. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/204 zo dňa 25. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľa MEDICONF S.P.A., Taliansko nad podnikateľom SVIK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Svidník. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/203 zo dňa 25. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov EQT Northern Europe Limited, Normanské ostrovy a Haarmann &Reimer GmbH, SRN zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/218 zo dňa 30. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava a Zurich Poisťovňa, a. s., Bratislava zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ FH/3/1/183 zo dňa 9. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou podnikateľov spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľa Motor -- Car Bratislava, spol. s r. o., Bratislava nad podnikateľom AUTO-COM, a. s., Martin. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. 9. 2002,
* rozhodnutie 2002/FH/3/1/207 zo dňa 26. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí nepriamej kontroly podnikateľa Vegacom, a. s., Praha Ďáblice, Česká republika prostredníctvom spoločnosti Telemont Slovensko, s. r. o., Bratislava nad časťou podniku podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/217 zo dňa 30. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľov Hapag Lloyd Aktiengesellschafr, SRN, VTG -- Lehnkering Aktiengesellschaft, SRN a M. M. Warburg &CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, SRN nad podnikateľmi Groupe CAIB Auxifer S.A., Švajčiarsko, CAIB Rail Holdings Ltd., Veľká Británia, ATELIERS DE JOIGNY S.A. Francúzsko, ETS HENRI LOYEZ S. A., Francúzsko, Brambles Espaňa S.A., Španielsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. 9. 2002.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
27. január 2023 18:34