Dreamstime
StoryEditor

Ak hľadáte pracovné miesto pre účtovníka, tu sú tipy

04.10.2018, 11:26
Autor:
HNHN
Pozrite si prehľad pozícií v rámci administratívnej práce, ktorý vypracoval pracovný portál ISTP.sk.

V pracovných ponukách pre účtovníkov, ktoré zverejňujeme v spolupráci s pracovným portálom ISTP.sk, sú uvedené nasledujúce informácie: pracovný post, zamestnávateľ, miesto, mzda, informácie o práci a kontakt.

Názov: Junior účtovník s anglickým jazykom
Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Spoločnosť: J&T SERVICES SR, s.r.o.
Informácie: Zaúčtovanie interných účtovných dokladov na základe prijatých zmlúv v anglickom jazyku, zaúčtovanie bankových výpisov, zaúčtovanie prijatých a vystavených faktúr a ich kontrola, vedenie evidencie finančného a investičného majetku, spracovanie ročnej a priebežnej uzávierky a pod.
Základná zložka mzdy: 900 EUR za mesiac
Kontakt: Mgr. Viktória Sunyík, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1504947/junior-uctovnik-s-anglickym-jazykom

Názov: Personalista/ka, mzdový/á účtovník/níčka
Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Spoločnosť: Inštitút pre výskum práce a rodiny
Informácie: Poskytuje komplexné zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy, vedie personálnu agendu v papierovej aj elektronickej forme v systéme SAP HR - PA, zaraďuje zamestnancov do platovej triedy a stupňa podľa odpracovanej odbornej praxe v zmysle Zákona o výkone práce vo verejnom zákone, komplexne spracúva mzdy a pod.
Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
Kontakt: Daniela Moravčíková, tel.: +421220442403, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1504710/personalista-ka-mzdovy-a-uctovnik-nicka

Názov: Účtovník/účtovníčka
Miesto: Bučany
Spoločnosť: CEMIS, s. r. o.
Informácie: Pracovný pomer na neurčitý čas, nástup ihneď.
Základná zložka mzdy: 1300 EUR za mesiac
Kontakt: Andrea Slováková, tel.: +421915492372, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1505530/uctovnik-uctovnicka

Názov: Účtovníčka
Miesto: Gbely
Spoločnosť: MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o.
Informácie: Samostatné spracovanie kompletnej agendy účtovníctva spoločnosti podľa slovenských účtovných štandardov. Komplexné spracovanie miezd včítanie cestovných príkazov. Kontrola formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov. Vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k DzP PO a pod.
Základná zložka mzdy: 900 EUR za mesiac
Kontakt: Mgr. Veronika Masaryková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1495056/uctovnicka

Názov: Hlavný účtovník
Miesto: Prievidza
Spoločnosť: Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
Informácie: Komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva. Kontrola účtovných operácií podľa štandardov a aktuálnych zmien v účtovnej a daňovej legislatíve platnej pre slovenské účtovníctvo. Evidencia a účtovanie o pohybe majetku, zásob a finančných prostriedkov, inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku a pod.
Základná zložka mzdy: 1500 EUR za mesiac
Kontakt: Ing. Danica Pietriková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1499583/hlavny-uctovnik

Názov: Špecialista na účtovníctvo a financie
Miesto: Bánovce nad Bebravou
Spoločnosť: Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
Informácie: Hľadáme dynamického človeka na účtovníctvo a financie, ktorý sa vyzná v slovenských finančných zákonoch. Sme otvorení spolupráci aj s juniorskými kandidátmi avšak minimálne s 2 ročnou praxou v oblasti účtovníctva či financií. Máš rád/a čísla a nebojíš sa nových vecí? Využíval/a si odbornú angličtinu vo svojej praxi? Poď do toho s nami!
Základná zložka mzdy: 1300 EUR za mesiac
Kontakt: Marta Ondrejcová, tel.: +421902985067, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1503883/specialista-na-uctovnictvo-a-financie

Názov: Back office asistent/účtovník
Miesto: Trenčín
Spoločnosť: SmarTech Solutions SK, s.r.o.
Informácie: Administratívna správa podniku (pošta, vozový park, majetok..). Podvojné účtovanie, mzdy a DPH. Spracovanie prijatých faktúr, vystavovanie vydaných faktúr. Komunikácia s dodávateľmi služieb podniku.
Základná zložka mzdy: 700 EUR za mesiac
Kontakt: Ing. Martin Gondár, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1504997/back-office-asistent-uctovnik

Názov: Účtovníčka
Miesto: Topoľčany
Spoločnosť: EUROGASTRO - TRADING, s.r.o.
Informácie: Kompletné spracovanie účtovnej agendy v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane spracovania účtovných výkazov a daňových priznaní.
Základná zložka mzdy: 800 EUR za mesiac
Kontakt: Ivan Koňoš, tel.: +421903948585, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1473384/uctovnicka

Názov: Hlavný účtovník / účtovníčka
Miesto: Komárno
Spoločnosť: SK-CONT s. r. o.
Informácie: Komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva. Účtovanie zásob, inventúrnych rozdielov, účtovanie majetku. Zodpovednosť za vypracovanie mesačných a ročných účtovných závierok. Príprava podkladov, analýz a reportov pre vedenie spoločnosti. Spolupráca s úradmi, daňovým a účtovným poradcom.
Základná zložka mzdy: 1200 EUR za mesiac
Kontakt: HR oddelenie, tel.: +421352901131, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1503310/hlavny-uctovnik-uctovnicka

Názov: Asistent v oblasti účtovníctva
Miesto: Slovenská Ľupča
Spoločnosť: Evonik Fermas s.r.o.
Informácie: Účtovanie došlých faktúr, správa účtovnej triedy 1, príprava prevodných príkazov, správa pokladne a cestovných príkazov, príprava podnikových výkazov a štatistík.
Základná zložka mzdy: 1000 EUR za mesiac
Kontakt: Ing. Gabriela Cencerová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1503426/asistent-v-oblasti-uctovnictva

Názov: Účtovník, Administratívny pracovník
Miesto: Lučenec
Spoločnosť: PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.
Informácie: Účtovné doklady a ich evidencia. Účtovné zápisy a účtovné knihy. Vedenie podvojného účtovníctva. Administratívne a ekonomické schopnosti.
Základná zložka mzdy: 550 EUR za mesiac
Kontakt: Edina Jellmannová, tel.: 0907478358, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1498358/uctovnik-administrativny-pracovnik

Názov: Samostatná účtovníčka
Miesto: Martin
Spoločnosť: Tomáš Teniak TENA OIL
Informácie: Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Spracovanie dane z motorových vozidiel. Majetok (evidencia, odpisy). Spracovanie daňových priznaní (DPH, daň z príjmov PO, FO, daň z MV). Účtovná závierka.
Základná zložka mzdy: 800 EUR za mesiac
Kontakt: Tomáš Teniak, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1504557/samostatna-uctovnicka

Názov: Účtovníčka/Administratívna pracovníčka s anglickým jazykom
Miesto: Liptovský Mikuláš
Spoločnosť: AUTOMATICA s. r. o.
Informácie: Skladové hospodárstvo (príjem a výdaj tovaru). Vystavovanie a evidencia daňových dokladov. Administratívne práce. Marketing. Oslovovanie a komunikácia s novými klientmi. Komunikácia s klientmi v anglickom jazyku. Preklad korešpondencie a dokumentov z anglického a do anglického jazyka.
Základná zložka mzdy: 800 EUR za mesiac
Kontakt: Martina Líšková, tel.: +421903704914, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1503817/uctovnicka-administrativna-pracovnicka-s-anglickym-jazykom

Názov: Ekonóm / Účtovník
Miesto: Spišská Nová Ves
Spoločnosť: Spišská katolícka charita
Informácie: Správa a evidencia pridelenej účtovnej agendy, účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, vedenie pokladne, účtovanie služobných ciest, kontrola uzávierok od ostatných org. zložiek a komunikácia s nimi, vykonávanie prác na aktuálnych projektoch.
Základná zložka mzdy: 700 EUR za mesiac
Kontakt: Mgr. Martin Janíček, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1489756/ekonom-uctovnik

Názov: Účtovník v podvojnom účtovníctve
Miesto: okres Rožňava
Spoločnosť: Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma
Informácie: Zodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva. Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie. Inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku. Vedenie skladového, finančného a majetkového účtovníctva a iné.
Základná zložka mzdy: 550 EUR za mesiac
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1499239/uctovnik-v-podvojnom-uctovnictve

Názov: Účtovník, ekonóm
Miesto: Svidník
Spoločnosť: Timing, s.r.o.
Informácie: Spracovanie účtovníctva, mzdová a personálna agenda, spracovanie ekonomických a daňových výkazov.
Základná zložka mzdy: 800 EUR za mesiac
Kontakt: Helena Rišková, tel.: +421 918 363 105, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1505942/uctovnik-ekonom

Názov: Účtovník a personalista
Miesto: Stará Ľubovňa
Spoločnosť: JUDr. Dušan Kormaník, súdny exekútor
Informácie: Vedenie jednoduchého podvojného účtovníctva. Spracovávanie miezd. Personálna agenda.
Základná zložka mzdy: 550 EUR za mesiac
Kontakt: JUDr. Dušan Kormaník, tel.: +421903614802, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1486907/uctovnik-a-personalista

Názov: Hlavný účtovník/účtovníčka
Miesto: Štrba
Spoločnosť: Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
Informácie: Komplexné vedenie účtovníctva. Spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky. Vedenie podvojného účtovníctva vrátane DPH. Riadne evidovanie zverených dokladov a pod.
Základná zložka mzdy: 1000 EUR za mesiac
Kontakt: Bc. Zuzana Ondrušeková, tel.: +421527791210, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1500996/hlavny-uctovnik-uctovnicka

01 - Modified: 2023-05-27 22:00:00 - Feat.: - Title: Kultúra pýtania sa v 21. storočí: Pane, vy ste tehotný? 02 - Modified: 2023-05-22 08:33:30 - Feat.: - Title: Ako nám zmení umelá inteligencia pracovný deň? Strata pracovných miest nemusí byť taká dramatická 03 - Modified: 2023-05-23 12:48:38 - Feat.: - Title: Revolučná zmena: Slovenská sporiteľňa otestuje prácu na štyri dni v týždni. Zvažujú to aj ďalšie dve banky 04 - Modified: 2023-05-19 08:19:52 - Feat.: - Title: Brutálne platená práca, ale chcel by si to robiť? Čističi miesta činu opísali, ako ich robota vyzerá 05 - Modified: 2023-05-17 17:00:00 - Feat.: - Title: Nedokážete sa sústrediť na jednu vec viac než pár minút? Vyskúšajte techniku pomodoro
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. máj 2023 08:45