Práca v Írsku

Syn pracoval celý rok 2006 v Írsku. Tam odvádza aj daň. Ako jeho matka budem za neho podávať daňové priznanie na Slovensku za rok 2006. Prosím vás, čo na to potrebujem? Na Slovensku si platí zdravotné poistenie.
- Ak má váš syn na území SR trvalý pobyt, je našim daňovým rezidentom, ktorý je povinný platiť u nás daň z príjmov plynúcich z celosvetových zdrojov. Keďže aj v Írsku platí daň, predpokladáme, že v súlade s platnou zmluvou uzatvorenou medzi SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia (č. 365/2000 Z. z.). To znamená, že daň si musí vyrovnať v Írsku (podľa ich pravidiel), a súčasne aj u nás. Aby daň neplatil dvakrát, v daňovom priznaní bude postupovať v zmysle čl. 23 ods. 1 tejto zmluvy. Aplikovať sa bude zápočet zaplatenej dane v Írsku. Bude potrebné mať k dispozícii potvrdenie o tejto skutočnosti od príslušnej inštitúcie (ako náš daňový úrad).
Predpokladáme, že v daňovom konaní budete syna zastupovať ako jeho oficiálny zástupca, na základe rozhodnutia správcu dane (napríklad z dôvodu jeho dlhodobého pobytu v zahraničí). Splnomocnenie musíte mať písomné, s úradne povereným podpisom alebo ústne uvedené do zápisnice u správcu dane. Bližšie je uvedené v § 9 zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov.
Odporúčame podať na daňový úrad u nás žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Túto žiadosť je potrebné podať najneskôr 15 dní pred uplynutím tejto lehoty, to je do 16. marca 2007, tak, ako to vyplýva z novelizovaného ustanovenia § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platnom od 1. 1. 2007.
Pri výpočte čiastkového základu dane z príjmov o závislej činnosti sa z príjmov bude môcť odpočítať preukázateľne zaplatené poistné, ktoré bol váš syn povinný platiť na zdravotné poistenie a sociálne poistenie ako zamestnanec (v Írsku, resp. v SR).

Príjem zo zahraničia

Pracujem legálne v zahraničí dva a pol roka. Je mojou povinnosťou podať daňové priznanie? Trvalé bydlisko mám na Slovensku.
- Ak máte na Slovensku trvalý pobyt a nie ste v zmysle príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia daňovým rezidentom štátu, v ktorom sa zdržiavate, musíte podať aj u nás daňové priznanie (ak hrubé príjmy boli nad 45 408 Sk). V príslušnej zmluve sa daňová rezidentúra určuje podľa rôznych kritérií. Keďže v otázke nie je viac informácií, bližšie neodpovedáme.

Pracovná zmluva vo Švajčiarsku

Daňovník s trvalým pobytom na území SR, ktorý má živnosť, časť roka 2006 (9 mesiacov) pracoval vo Švajčiarsku na pracovnú zmluvu. Započítava sa príjem zo zahraničia do daňového priznania alebo sa príjem zo Švajčiarska vylučuje z príjmu?
- Keďže má daňovník na území SR trvalý pobyt, predpokladáme, že je naším tzv. daňovým rezidentom, ktorý je povinný u nás platiť daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR a aj zo zdrojov v zahraničí. To znamená, že musí priznať aj príjem zo Švajčiarska. Neznamená to, že bude platiť dvakrát daň. Postup, ako sa tento príjem zohľadní v daňovom priznaní, vyplýva zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá platí medzi SR a Švajčiarskom (č. 127/1998 Z. z.). Na vylúčenie dvojitého zdanenia sa bude aplikovať metóda zápočtu dane zaplatenej vo Švajčiarsku (pozri čl. 23 zmluvy).

Študent a daňové priznanie

Je študent povinný podať daňové priznanie, ak pracoval počas prázdnin v roku 2006 v zahraničí, kde si aj platil dane?
- Ak zdaniteľné príjmy boli vyššie ako 45 408 Sk, je povinný aj študent podať daňové priznanie. Predpokladáme, že ide o nášho daňového rezidenta (ktorý tu má trvalý pobyt atď.), ktorý je povinný u nás priznať celosvetové príjmy. Pri celkových zdaniteľných príjmoch nižších ako 90 816 Sk (základná nezdaniteľná suma) mu však aj tak žiadna povinnosť u nás nevznikne, pôjde len o formalitu. Štatút študenta na daňové účely u nás nie je podstatný.
Spôsob uvedenia príjmu zo závislej činnosti do daňového priznania závisí od toho, z ktorého štátu tento príjem plynul. Ak zo štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri výpočte daňovej povinnosti uplatní metódu, ktorá vyplýva z tejto zmluvy (buď zápočet dane zaplatenej v druhom štáte, čo musí zdokladovať alebo metódu vyňatia zo zdanenia).
Ak príjem plynul zo štátu, s ktorým takáto zmluva uzatvorená nie je, podľa § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platí, že príjmy zo závislej činnosti sú u nás v takomto prípade vyňaté zo zdanenia (do daňového priznania sa však musia uviesť, ak ich úhrn je nad 45 408 Sk) za podmienky, ak boli v zahraničí preukázateľne zaplatené (čo bude treba zdokladovať).

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.