StoryEditor

Pozemok sa dá darovať len písomne

Rozhodli ste sa, že chcete spísať závet? Aby bolo možné spísať darovaciu zmluvu, zúčastnené strany sa na jej obsahu musia dohodnúť. Katarína Valová z Prezídia notárskej komory vysvetľuje, aké má tento dokumet špecifiká a čo v ňom určite nesmie chýbať, aby bol platný.

Čo musí obsahovať darovacia zmluva

– musíte uviesť špecifikáciu právneho úkonu, aby bolo jasné, že ide o darovaciu zmluvu, teda že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému, a že táto osoba dar prijíma. Ak je obdarovaných viac, musíte vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných.

– nesmú chýbať osobné údaje darcu aj obdarovaného. Pri fyzickej osobe je to meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt. Pri právnickej osobe uvádzate názov, sídlo, identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti.

– presne zadefinujte predmet daru a informácie o ňom. Čo najpresnejšie musíte uviesť, o aký konkrétny predmet ide, aby ho nebolo možné zameniť s inou vecou. Ak je darom nehnuteľnosť, náležitosti opisu daru upravuje katastrálny zákon. V darovacej zmluve sa odporúča dojednať aj spôsob odovzdania darovanej veci.


– uveďte miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy.

– nutnou súčasťou listiny sú aj vlastnoručné podpisy darcu a obdarovaného. Ak je predmetom darovania pozemok, pravosť podpisu darcu na zmluve sa podľa katastrálneho zákona musí úradne osvedčiť.

– darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, či je to pozemok, dom, alebo byt.


Darovanie ako bezodplatný úkon
Darovaciu zmluvu uzatvárajú väčšinou dve, prípadne viaceré strany. Ide o bezplatné prevedenie vlastníctva na obdarovanú osobu. Princíp darovacej zmluvy spočíva v tom, že darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, ktorý dar alebo sľub prijíma. Pri darovaní môže pozemok alebo nehnuteľnosť vlastniť viacero majiteľov, zároveň však môžete na zmluvu dať aj viac obdarovaných. Je to napríklad v situácii, keď pozemok vlastní viacero podielových spoluvlastníkov. Ak jeden z nich daruje svoj podiel, obdarovaný dostane z danej nehnuteľnosti len túto časť. Darovacou zmluvou môžete darovať i viacero vecí naraz. Podpísať tento dokument môže aj splnomocnený zástupca, a to v prípade oboch strán. Vtedy však prílohou darovacej zmluvy musí byť aj dohoda o plnomocenstve. Ak je darom pozemok, vlastníctvo prechádza na obdarovaného až od dňa rozhodnutia katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva.

Neplnoletý darca a jeho zástupca
Darcom alebo obdarovaným môže byť aj maloleté dieťa a v tejto veci ho zastupuje zákonný zástupca, obyčajne rodič. Ak hrozí konflikt záujmov medzi rodičom a dieťaťom alebo medzi viacerými deťmi navzájom, pridelí sa namiesto zákonného zástupcu kolízny opatrovník. Všetky kroky, ktoré urobí zákonný zástupca v mene svojho dieťaťa, schvaľuje súd, ktorý rozhoduje v prípadoc...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-05-20 13:31:56 - Feat.: - Title: „Režim stratil servilného služobníka.“ Expert opisuje, ako tragická smrť prezidenta Raísího môže zmeniť Irán 02 - Modified: 2024-05-20 13:30:00 - Feat.: - Title: Máte v pláne zaobstarať si parcelu? Pri kúpe pozemku môžete siahnuť aj po dôležitom dokumente 03 - Modified: 2024-02-20 14:30:00 - Feat.: - Title: Poškodilo vám vyčíňanie počasia parcelu? Štát vám môže poskytnúť nižší nájom 04 - Modified: 2023-12-22 09:00:00 - Feat.: - Title: Nehraj sa na hrdinu, pri streľbe z dlhej zbrane nie je šanca uniknúť. Polícia zverejnila návod, ako sa chovať pri útoku 05 - Modified: 2023-12-15 23:00:00 - Feat.: - Title: Chcete premeniť poľnohospodársku pôdu na stavebnú parcelu? Nebude to zadarmo
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. máj 2024 18:16