StoryEditor

Tu je vzor kúpnej zmluvy, ktorá musí mať všetky predpísané náležitosti

06.11.2019, 10:37
Každá zmluva je špecifická. Musí obsahovať všetky údaje o nehnuteľnosti, ktoré požaduje katastrálny zákon.

Advokát Andrej Lalinský upozorňuje na dôležité pasáže. Radí však, aby ste zmluvu „netvorili“ sami.

Kúpna zmluva (VZOR)

uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“)


Predávajúci:

Meno a Priezvisko: ........................................................................
Rodné priezvisko: ........................................................................
Bydlisko: ........................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................
Rodné číslo: ........................................................................
Číslo účtu: ........................................................................

(ďalej tiež ako „predávajúci“)

a

Kupujúci:

Meno a Priezvisko: ........................................................................
Rodné priezvisko: ........................................................................
Bydlisko: ........................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................
Rodné číslo: ........................................................................
Číslo účtu: ........................................................................

(ďalej tiež ako „kupujúci“)

sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy (ďalej tiež ako „zmluva“)

Článok I
Úvodné ustanovenie

Predávajúci je ......................... nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území (k. ú.) ........................., obec ........................., okres ......................... zapísanej na liste vlastníctva (LV) č. ......... vedenom Okresným úradom ........................., Katastrálny odbor ako

- Pozemok registra ........., parcelné číslo (parc. č.) ........., druh pozemku ........................., o výmere ......... m2

(Nehnuteľnosť uvedená v Čl. I ďalej tiež ako „predmet kúpy“).

Článok II
Predmet zmluvy

1. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu a kupujúci touto zmluvou kupuje od predávajúceho do svojho ......................... predmet kúpy uvedený v Čl. I tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy odovzdá kupujúcemu do držby v lehote uvedenej v Čl. IV tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje, ...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-05-21 09:13:07 - Feat.: - Title: Kto môže užívať pôdu, ako ju získať a čo je potrebné vydokladovať? Tu sa dozviete všetko potrebné 02 - Modified: 2024-05-20 13:30:00 - Feat.: - Title: Máte v pláne zaobstarať si parcelu? Pri kúpe pozemku môžete siahnuť aj po dôležitom dokumente 03 - Modified: 2024-03-22 12:57:52 - Feat.: - Title: Izrael oznámil rozsiahle zabratie pôdy na Západnom brehu Jordánu. Osady sú zdrojom napätia 04 - Modified: 2023-12-06 14:50:32 - Feat.: - Title: Čo znamená sceľovanie či komasácia pôdy? Vysvetľuje odborník 05 - Modified: 2023-07-24 22:00:00 - Feat.: - Title: Pozemkové úpravy: čo sa mení, ako prebiehajú procesy a aké sú ich výhody a nevýhody? (kompletný prehľad)
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
13. jún 2024 05:55