StoryEditor

20 otázok a odpovedí: Sceľovanie pôdy prospeje obciam, tvrdia starostovia

18.12.2019, 10:59
Autor:
HNHN

Odpovedá Rastislav Slanina, starosta obce Kopernica

1. Situácia v Kopernici

Mohli by ste popísať situáciu v rozdrobenosti pozemkov v katastri vašej obce?

V našom katastrálnom území je približne sedemtisíc parciel, jeho rozloha je 1750 hektárov. Na jednej parcele je niekoľko vlastníkov. Pod jednou takzvanou „céčkovou“ parcelou C-KN, na ktorej nie je založený list vlastníctva, je sto aj viac takzvaných „éčkových“ E-KN parciel, kde už sú uvedení skutoční vlastníci. Niektoré parcely sú v E-KN stave vedené ako trvalé trávnaté porasty alebo ako orná pôda, ale C-KN stave sú už vedené ako lesné pozemky.

2. Výber daní

Čo od pozemkových úprav očakávate?

Predovšetkým nové také usporiadanie pozemkov, aby každý vlastník mal namiesto viacerých parciel jednu ucelenú v podiele 1/1. Ďalej, aby bol do katastra nehnuteľností zapísaný skutočný stav, ako je parcela v skutočnosti využívaná. Zjednoduší to obci určiť, kto konkrétne pozemky vlastníkov užíva a zjednoduší sa tým aj výber daní, keďže za vlastníkov ich platia v prvom rade tí, ktorí ich pozemky užívajú. V našej obci máme troch väčších agrodnikateľov a asi dvoch menších samostatne hospodáriacich roľníkov. Aj títo však majú problémy pri uzatváraní nájomných zmlúv, keďže každý pozemok má viacero vlastníkov. Následne tak majú problém pri žiadostiach o dotácie. To sú aj dôvody, pre ktoré hodnotím veľmi pozitívne fakt, že sme sa vôbec dostali za zoznam obcí, v ktorých sa v najbližšom období majú pozemkové úpravy konať.

3. Prípravné konanie

Obce na zozname by mali mať za sebou už prípravné konanie. Absolvovali ste ho?

Ešte v roku 2015. Naša obec zaslala žiadosť o preverenie dôvodov naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav. Adresovali sme ju Okresnému úradu v Žiari nad Hronom, jeho pozemkovému a lesnému odboru. Posledný aprílový deň 2015 nariadil prípravné konanie a následne nariadil konanie o začatí pozemkových úprav. Odvtedy sa veci nepohli alebo nemám žiadne ďalšie informácie. Dozvedeli sme sa len, že sa údajne vyberá zhotoviteľ projektu. Takže za päť rokov sa to posunulo minimálne. Pritom registre obnovenej evidencie pozemkov a ich vlastníkov máme už dávno zapísané v katastri, sú teda uzavreté a pri zápise vlastníkov neboli nijaké problémy. Myslím si, že ani pri týchto zápisoch nebudú. V zozname máme pomerne veľa neznámych vlastníkov, ktorých pôdu spravuje Slovenský pozemkový fond, podľa môjho názoru ju mala spravovať obec. Som však pesimistický, keďže celý proces sa v obci a na okresnm úrade začal už pred piatimi rokmi, nepredpokladám že pozemkové úpravy budú v dohľadnej dobe ukončené.

Odpovedá Marian Hudec, starosta obce Soblahov

4. Potrebná administratíva

Ako sa dostala vaša obec na zoznam?

Je to výsledok nášho rozhodnutia spred približne štyroch rokov. Vtedy sme sa začali venovať administratíve, ktorá je potrebná pre realizáciu pozemkových úprav. Preto nás teší, že táto práca nevyšla nazmar, že naše podklady neostanú niekomu v šuplíku.

5. Prekážky rozdrobenosti vlastníctva

Popíšte situáciu v rozdrobenosti pozemkov katastri vašej obce, ako vás stav brzdí?

Ak sa pohybujeme v priemerných číslach, tak v katastri našej obce má jedna osoba v priemere až 32 parciel a na jednu parcelu pripadá v priemere až 18 spoluvlastníkov. V takejto rozdrobenosti sa nášmu poľnohospodárskemu družstvu...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 10:51