StoryEditor

Sceľovanie budú riešiť za štát len profesionáli

20.01.2020, 14:08
Od tohto roku sa očakáva urýchlenie komplexných pozemkových úprav.

Prípravné konania na komplexné pozemkové úpravy sa už rozbehli v obciach v zhruba 170 vybraných katastroch. Tie sa ešte hradia takmer úplne z eurofondov. Celý proces má urýchliť nový zákon o pozemkových úpravách z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Ten sa bude týkať ďalších 93 katastrov, pri ktorých už vstúpi do financovania štát. Novelu zákona síce hlava štátu nepodpísala, vracia sa však do parlamentu, kde sa opäť prerokuje a zrejme aj schváli 21. januára. Ak zákon začne platiť, od februára už budú v praxi nové pravidlá komasácie, čiže sceľovania pozemkov.

1. Povolené a nariadené úpravy
Nový zákon v prvom rade definuje dôvody na začatie pozemkových úprav. Kým v minulosti sa mohli realizovať len takzvané povolené pozemkové úpravy, novela zákona umožňuje použiť tento dôvod aj pri takzvaných nariadených pozemkových úpravách. Legislatívna zmena by mala vyriešiť stav, keď v odôvodnených prípadoch – po veľkých nariadených pozemkových úpravách – nastane situácia, keď je potrebné ešte usporiadať hospodárenie na pôde. Vtedy sa môže okresný úrad, ktorý pozná problematiku pozemkového vlastníctva vo svojom katastri, podať podnet a so súhlasom ministerstva nariadiť pozemkové úpravy.

2. Majetkoprávne usporiadanie
Ďalším dôvodom na úpravy by podľa novely malo byť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky. Zákon by tak odstránil niekoľkoročný problém a roztrieštenosť konania, ktoré starý zákon nedokázal vyriešiť. Novela totiž presne definuje postup pri týchto procesoch. Nastavuje postupy pre žiadateľa, ktorým sú obce alebo vyššie územné celky, určuje podmienky a spôsob, ako začať konanie a tiež spôsob vyrovnania a jeho primeranosť.

3. Osobitný kvalifikačný predpoklad
Ide o novú požiadavku, ktorá kladie dôraz na vzdelanie a odbornosť zamestnancov ministerstva, okresného úradu v sídlach kraja a na okresných úradoch, ktorí pri sceľovaní vykonávajú úlohy štátu. Na to, aby osoba získala osobitný kvalifikačný predpoklad, bude potrebovať najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore. Ten musí byť zameraný na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, lesníctvo, hydromeliorácie, krajinnú a záhradnú architektúru, priestorové plánovanie, ochranu a využívanie krajiny alebo právo. Pokiaľ by zamestnanec nemal ukončené vysokoškolské vzdelanie v niektorom z uvedných odborov, musel by mať najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti pozemkových úprav. Zamestnanci, ktorí splnia...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 13:02