StoryEditor

Časť biznisu je na "čiernej listine"

08.03.2009, 23:00

Elektrotechnika, automobily, textilná výroba, sklárstvo či stavebníctvo. To sú brandže, ku ktorým sa banky obracajú chrbtom. Ale rovnako aj zdravotníctvo, drevopriemysel, poľnohospodárstvo, preprava a turizmus. Tieto odvetvia niektoré banky otvorene radia medzi rizikové. Netaja, že úver v týchto segmentoch by financovali len veľmi ťažko. Väčšina bánk však pri konkretizovaní rizikových oblastí podnikania radšej mlčí.

"Zvyčajne ide o odvetvia, ktoré podliehajú zmene v trhovom správaní spotrebiteľov. Môže to mať výrazný vplyv na finančnú kondíciu klienta,“ tvrdí hovorca Tatra banky Boris Gandel. Ohrozené odvetvia sa vyvíjajú podľa situácie v hospodárstve. Momentálne napríklad výrazne klesá dopyt v automobilovom, stavebnom a elektrotechnickom priemysle. "Neznamená to však, že žiadatelia z týchto odvetví u nás nemajú šancu.“ Banka berie do úvahy všetky faktory a všíma si, ako majú firmy zabezpečený odbyt, ale zavážia aj skúsenosti s firmou ako klientom. "Nemôžeme podporiť obchod, pri ktorom sú pochybnosti, či dôjde k splateniu celého úveru,“ informuje Gandel. V prípade, ak ide o zvýšené riziko, je možné ho vyvážiť prirážkou, čo sa nakoniec prejaví aj vo zvýšenej úrokovej sadzbe.

Od prípadu k prípadu
Pokiaľ je firma v dobrej finančnej kondícii, predloží kvalitný zámer a zdokladuje, že je schopná splácať úver, je veľká nádej, že ho aj získa, každý prípad je však individuálny, tvrdí hovorca Dexia banky Michal Fúrik. Bezdôvodne podľa neho nemožno odmietnuť žiadosť klienta o čerpanie. Najčastejšími dôvodmi na zastavenie financovania sú neuhrádzanie splátok, exekúcie voči klientovi, chýbajúci jasný účel použitia prostriedkov a výrazné zhoršenie výsledkov.

Poštová banka posudzuje bonitu klienta, reálnosť jeho podnikateľského zámeru a riziká. Podmienky posudzovania kvôli súčasnej finančnej kríze do istej miery sprísnila. "Od klientov teraz vyžadujeme väčší podiel vlastných zdrojov a zvýšenú rizikovosť zohľadňujeme vo vyšších úrokových sadzbách,“konštatuje hovorkyňa banky Hana Šimková.

Podľa Gandela nikdy banka nefinancuje sto percent investície, pretože nemala by na seba preberať celé podnikateľské riziko - zvyčajne požaduje minimálne 30 percent vlastných zdrojov.

Základným kritériom na získanie financií je podľa neho fakt, že žiadateľ podniká minimálne 24 mesiacov, čo zdokladuje predložením dvoch účtovných období. "Až na to, že toto kritérium neplatí pre projektové financovanie, kde je zárukou splácania životaschopnosť projektu.“ Druhým kritériom je finančná situácia. "Cieľom našej kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy je posúdiť situáciu podniku a schopnosť splácať záväzky, ale významná je aj analýza externých vplyvov.“

Podmienky úverovania zatiaľ Tatra banka kvôli kríze nemenila. Jej dôsledky však postrehla na klientoch. "Evidentný je pokles objednávok, druhotná platobná neschopnosť, znižovanie počtu zamestnancov. Rovnako poklesol dopyt po dlhodobých investičných úveroch,“ dopĺňa Gandel.

Vlastnícke pozadie
Komerční banka Bratislava pred poskytnutím úveru skúma vlastnícke zázemie klienta, sektor, v ktorom podniká, i to, aké skúsenosti nadobudol. Kríza ich rozdávanie úverov určite ovplyvnila. "Prísnejšie hodnotíme finančnú situáciu, biznis plán, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, sektor či zabezpečenie úveru,“ povedala hovorkyňa Silvia Marchevková.

OTP Banka nevylučuje ani odstúpenie od úveru. "Avšak nie je to z rozmaru,“ tvrdí hovorkyňa Tatiana Jonáková. Ak je výsledok schvaľovania kladný, vypracujú zmluvu a predložia ju na podpis. "Záleží už len na klientovi, či ju podpíše. V tomto štádiu už nedochádza zo strany banky k zmenám rozhodnutia, na to by muselo dôjsť k závažným zisteniam v neprospech klienta.“ Podmienky úverovania OTP Banka kvôli kríze nezmenila, ale priznáva väčšiu obozretnosť.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. august 2022 12:13