Ak máte v ponuke dve veľkosti, aplikuje sa na vás stratégia zvaná bracketing. Zákazník nemá tušenie, o koľko je menšia malá porcia, ale je lacnejšia a na pohľad aj cenovo výhodnejšia. Čo si však neuvedomujú, je, že reštaurácia chce predať menšiu porciu za nižšiu cenu a jednoducho použiť tú väčšiu a drahšiu len ako porovnanie.Pixabay
StoryEditor

Máte nárok na stravu, ak pracujete viac ako štyri hodiny. Aj počas home office

26.03.2020, 07:14
Zamestnávateľ aj v týchto krízových časoch musí zabezpečiť stravu svojim zamestnancom, ak denne pracujú viac ako štyri hodiny. A to buď priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Ukladá mu to Zákonník práce, upozorňuje hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš.

Zamestnávatelia musia zabezpečiť svojim zamestnancom stravovanie a to vo všetkých zmenách, zodpovedať musí zásadám správnej výživy. Netýka sa to tých ľudí, ktorých vyšlú na pracovnú cestu, avšak len ak v ten deň na svojom pravidelnom pracovisku neodpracovali viac ako štyri hodiny.

„Za súčasnej mimoriadnej situácie, kedy mnoho zamestnancov vykonáva na základe pokynu zamestnávateľa a v súlade s odporúčaním hlavného hygienika prácu formou home office, ide o výkon práce, počas ktorého im vzniká nárok na zabezpečenie stravovania,“ upozorňuje Ladislav Kerekeš z Národného inšpektorátu práce.

Nárok má zamestnanec, ktorý počas pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. „Ak zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže, no nemusí zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla,“ vraví Kerekeš.

Svoju povinnosť si váš zamestnávateľ splní, ak vám počas zmeny poskytne jedno teplé hlavné jedlo, vrátane vhodného nápoja. A to buď vo vlastnom stravovacom zariadení, u iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom subjektu oprávneného sprostredkovať stravovacie služby, a to najčastejšie formou stravovacích poukážok alebo elektronických stravovacích kariet.

Výška príspevku sa nemení
Naďalej musia zamestnávatelia prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 percentami z ceny jedla. Príspevok nesmie prekročiť 2,81 eura, čo je 55 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (5,10 eura). Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa zákona o sociálnom fonde.

Hodnota stravnej poukážky – gastrolístka musí predstavovať najmenej 75 percent stravného, ktoré patrí pri pracovnej ceste od 5 do 12 hodín, teda najmenej 3,83 eura.

Zamestnávateľ ďalej môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
1. upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
2. umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
3. rozšíriť okruh fyzických osôb – teda tých, ktorí pre neho nepracujú na základe pracovnej zmluvy, ktorým bude prispievať na stravovanie.

21. máj 2022 18:14