StoryEditor

Daňová kontrola sa končí podpisom protokolu

01.04.2009, 00:00
Autor:
(ph)(ph)

V prípade, že ste si nesplnili niektorú zo svojich povinností súvisiacich s daňami, neznamená to hneď sankciu. Daňový úrad najprv musí nedostatok odhaliť, až potom ho môže potrestať. Napríklad, keď sa vám počas roka vyskytol nejaký príležitostný príjem, na ktorý ste dávno zabudli a nepriznali ste si ho v daňovom priznaní. Správca dane tiež nevie, že ste mali takýto príjem -- až do chvíle, keď vykoná kontrolu subjektu, ktorý vám peniaze vyplatil. Ďalšími možnými spôsobmi, ako sa daňový úrad môže dozvedieť o vašich nepriznaných príjmoch, je ročné hlásenie zamestnávateľov alebo udanie. "Daňový úrad po predložení daňových priznaní ihneď pristupuje k spracovaniu podaných daňových priznaní, to znamená, že správca dane priebežne v apríli a v máji prioritne pracuje na daňových priznaniach a pripravuje s pomocou daňového informačného systému zoznam daňových subjektov, ktorí daňové priznanie nepodali. V tomto období ich správca dane vyzýva na podanie daňového priznania. Zoznam daňových subjektov, ktorí nepodali priznanie, sa tvorí aj na základe spracovania oznamovacej povinnosti, ktorú majú právnické a fyzické osoby z podnikateľskej činnosti -- nahlasovanie uskutočnených platieb v hotovosti, ak u fyzickej osoby platba presiahne 100-tisíc korún (v prepočte 3 319,39 eura)," vysvetlil Miroslav Dobák, hovorca Daňového riaditeľstva.

Medzi časté nedostatky a zabudnuté príjmy patria napríklad prenájmy nehnuteľností. Tie musíte priznať, ak za rok presiahli nezdaniteľnú časť pre príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorá bola v minulom roku 25 650 korún. Rovnako medzi príjmy, ktoré daňovníci často nepriznajú, patria príjmy zo zahraničia. "Pripomínam, že ak je daňovník rezidentom SR, musí u nás zdaniť všetky príjmy, aj tie, ktoré zarobil v zahraničí. Spoliehať sa na to, že o tomto príjme sa slovenský daňový úrad nedozvie, neodporúčam. Daňové úrady, respektíve finančné úrady sú na medzinárodnej úrovni navzájom prepojené," uviedla odborníčka na dane Dagmar Bednáriková.

Čokoľvek ste nepriznali a ste si istí, že ste to mali priznať, ešte máte šancu. Možno sa nevyhnete sankcii, ale ak na svoju chybu upozorníte vy a podáte dodatočné daňové priznanie, zaplatíte nižšiu pokutu. "Keď správca dane pri kontrole zistí, že daňovník priznal a zaplatil nižšiu daň, uloží mu pokutu vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a násobku rozdielu medzi daňou, ktorú zaplatil a tou, ktorá mala byť reálne zaplatená. Ak si túto chybu zistí sám daňovník a napraví ju, dostane pokutu len v polovičnej výške," vysvetlila Dagmar Bednáriková.

Priebeh daňovej kontroly upravuje zákon o správe daní a poplatkov. "Správca dane doručí daňovému subjektu písomné oznámenie o výkone daňovej kontroly. V prípade výkonu kontroly oprávnenosti vrátenia nadmerného odpočtu DPH správca dane doručuje upovedomenie o výkone daňovej kontroly," informoval Miroslav Dobák. Ak by však existovalo reálne podozrenie, že by daňový subjekt po doručení oznámenia o začatí daňovej kontroly mohol znehodnotiť niektoré účtovné alebo iné doklady, kontrola sa môže začať aj bez oznámenia. "Správca dane vykonáva daňovú kontrolu obyčajne v priestoroch daňového subjektu. O výsledku daňovej kontroly správca dane vyhotoví protokol, v ktorom uvedie všetky skutočnosti zistené počas kontroly," dodal hovorca Daňového riaditeľstva. Podľa štatistík bolo v roku 2008 vykonaných 21 357 daňových kontrol, pričom nálezom porušenia zákona sa skončila viac ako polovica z nich.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
13. august 2022 09:01