StoryEditor

Podnikateľ roka 2007

05.12.2007, 23:00
Autor:
HNHN

Až do polovice decembra môžu podnikatelia posielať prihlášky do druhého ročníka prestížnej súťaže Ernst & Young Podnikateľ roka 2007 Slovenskej republiky. Súťaží sa v kategóriách Ernst & Young Podnikateľ roka Slovenskej republiky, Začínajúci podnikateľ roka a Podnikateľ roka v oblasti inovácií. Víťaz národného kola súťaže bude reprezentovať Slovenskú republiku na svetovom finále World Entrepreneur of the Year v Monte Carle. Na súťaži Ernst & Young Podnikateľ roka 2007 Slovenskej republiky sa môže zúčastniť vlastník alebo manažér spoločnosti s minimálne 20-percentným vlastníckym podielom. Podnikateľ musí byť zodpovedný za výkon svojej spoločnosti a byť aktívnym členom jej najvyššieho vedenia. Zároveň musí daná spoločnosť existovať minimálne 2 roky. Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ sám, alebo tak môže spraviť jeho kolega, zákazník, zamestnanec alebo rodinný príslušník. Nominácie sú prijímané do 15. decembra 2007. Podmienkou nominácie do súťaže je odoslanie kompletne a správne vyplneného formulára, ktorý je k dispozícii aj na internetovej stránke. O víťazovi rozhodne šesťčlenná porota. Predsedom súťaže je Ing. Miroslav Trnka, technický riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti ESET, Podnikateľ roka 2006 Slovenskej republiky. Porota sa riadi medzinárodnými pravidlami súťaže. Medzi hlavné kritériá hodnotenia patria strategická orientácia, globálny dosah a, samozrejme, finančné výsledky spoločnosti, ktoré sú jasným ukazovateľom zdravia a rastu firmu. Dôležitým faktorom je taktiež prístup podnikateľa k inováciám. Proces hodnotenia je však omnoho komplexnejší a zohľadňuje okrem ekonomických ukazovateľov taktiež osobnosť súťažiaceho a jeho podnikateľský príbeh. Porota sa okrem iného zameriava aj na podnikateľský duch nominovaného, jeho čestnosť, poctivosť a mimopodnikateľské aktivity zamerané na spoločnosť alebo región.

21. máj 2022 09:20