StoryEditor

Pozor! Odvody už plaťte po novom

04.04.2012, 00:00
Príkazy na úhradu poistného vypĺňajte dôkladne, inak sa ľahko môžete sa dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Peter Horák má už niekoľko rokov zriadenú živnosť na revíziu elektrických zariadení. Za minulý rok dosiahol zisk a povinne platí odvody. Keď bude platiť dane a poistné, tak si už v porovnaní s uplynulým rokom musí dať pozor na to, kam a ako ich má správne uhradiť. Už vie, že daň z príjmu a aj ostatné dane musí v tomto roku zaplatiť na nové čísla účtov daňových úradov. Lenže s novinkami prišla od 1. marca aj Sociálna poisťovňa. Zdravotné poisťovne zatiaľ nie.

Čísla účtov, kam živnostníci, zamestnanci i samoplatitelia odvádzajú poistné síce Sociálna poisťovňa nezmenila, avšak bude trvať na povinnej identifikácii platieb.

Čo to v praxi znamená? Keď bude Peter chcieť zaplatiť odvody do sociálky, tak pri vypisovaní údajov na bankovom príkaze či poštovej poukážke si už bude musieť dať väčší pozor na uvádzanie povinných údajov.

Neidentifikované platby

Môže zato novela zákona o sociálnom poistení, ktorá platí od marca tohto roku. Prikazuje každému platiteľovi odvodov povinne identifikovať platbu uvedením variabilného a špecifického symbolu. Po prvýkrát tak musel urobiť Peter ako SZČO už pri platení februárového poistného do 8. marca. Mnohí platitelia si však nariadenie tejto povinnosti ani nevšimli. Novela totiž vyšla v Zbierke zákonov 1. februára ako nepriama Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Kto tak neurobil už v marci a ani neskôr neurobí, môže rátať s tým, že priradenie platieb určí podľa vlastných pravidiel Sociálna poisťovňa a okrem toho vám ešte môže vyrubiť aj pokutu. „Odvádzateľovi poistného môže uložiť pokutu od 3,32 do 16,60 eura  za jednu platbu, najviac spolu 16 596,96 eura,“ uviedla Jana Ďuriačová, hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

Povinnosť uvádzať variabilný a špecifický symbol však nie je nová. „Každý, kto platil odvody na sociálne poistenie už aj pred novelou zákona,  mal tieto identifikátory takisto uvádzať,“ potvrdzuje Monika Kubincová, odborníčka na mzdy spoločnosti Accace. Lenže v praxi sa to nedodržiavalo alebo tu klienti najčastejšie robili chyby.
Teraz je to nová povinnosť, ktorú prikazuje priamo zákon. Dôvodom bolo veľké množstvo vôbec neidentifikovaných platieb alebo nesprávne určených platieb.  Len v bratislavskej pobočke je to v priemere 100 platieb denne. „Musíme vedieť, kto platí a za aké obdobie, ďalej či platí bežné, alebo dlžné poistné, penále alebo pokutu,“ zdôvodňuje Ďuriačová. Takto budú podľa nej platby správne evidované a bude v nich poriadok.

Variabilný symbol

Tí zamestnávatelia, SZČO a sporitelia starobného dôchodkového sporenia, ktorí už boli registrovaní v Sociálnej poisťovni pred 1. marcom, budú používať ten istý variabilný symbol ako doteraz. Teda 10-miestne číslo, ktoré im pri registrácii pridelila poisťovňa. Nepoužívajte namiesto neho rodné číslo. Ak ste sa zaregistrovali v marci a neskôr, variabilný symbol vám zašle poisťovňa poštou do 8 dní odo dňa registrácie.

Ak ste SZČO, tak váš variabilný symbol začína číslicou 3, ak ste dobrovoľne poistná osoba, tak začína číslicou 6. Zamestnávateľ – právnická osoba dostal symbol začínajúci číslicou 1 a ak je zamestnávateľom fyzická osoba, tak číslo začínajúce dvojkou.

Špecifický symbol

Najväčšie zmeny sa týkajú špecifického symbolu. Ten označuje kalendárny mesiac a rok, ku ktorému sa vzťahuje úhrada. Od marca ho treba už uvádzať v správnom tvare. Napríklad najbližšiu platbu za marec označíte v tvare 032012 alebo 201203.

Ak platíte odvody trvalým príkazom, kde nie je možné zakaždým meniť a uvádzať správny mesiac, preto ako špecifický symbol uvediete číslicu 88. Tu však platí osobitný režim prideľovania platieb. Ak stihnete poistné uhradiť trvalým príkazom do 8. dňa mesiaca vrátane, platbu poisťovňa pripíše za predchádzajúci mesiac. Aj keď ôsmy deň pripadne na víkend, poistné bude splatné najbližší pracovný deň. Zaplatíte napríklad 9. apríla? Platbu odpísanú v tento deň už poisťovňa pripíše za máj. Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím je špecifický symbol zase uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia Sociálnej poisťovne.

Ako sa nestať dlžníkom

Už odvody za február v marcovom termíne mali byť podľa poisťovne uhradené po novom. Peter Horák síce uviedol variabilný symbol, ale nezadal špecifický symbol. Napriek prísľubu Sociálnej poisťovne, že v prvých mesiacoch bude ešte zhovievavá pri udeľovaní sankcií, môže sa stať, že sa ocitne na zozname dlžníkov, ktorý sa aktualizuje už raz za mesiac.

V Petrovom prípade vie poisťovňa na základe uvedeného variabilného symbolu určiť, či platiteľom je on, ale zaslanú platbu nemusí priradiť k správnemu obdobiu. Ak ju poisťovňa nespáruje, stane sa pán Peter už pri sume nad 3,32 eura dlžníkom na poistnom.  „V takom prípade bude potrebné, aby klient preukázal, že poistné uhradil,“ dodáva Ďuriačová. Ku koncu roka 2011 eviduje poisťovňa dlh na poistnom viac ako 407,52 mil. eur.

Odvolávajte sa skôr

Sociálka len za prvé tri mesiace tohto roka vystavila 821 pokút za takmer 59 700 eur. Ste medzi nimi? Alebo rozhodla o predpísaní poistného, ktoré ste neuhradili včas a v plnej výške, či príspevku do 2. dôchodkového piliera? Ak neplatí poistné zamestnávateľ, poisťovňa už reaguje do jedného mesiaca, pri SZČO do troch mesiacov. Voči jej rozhodnutiu sa môžete odvolať, ale od marca máte na to už len 15 dní, namiesto pôvodných 30 dní. Skrátenie lehoty odôvodnil rezort práce snahou zrýchliť výber poistného a vymáhania pohľadávok. V ostatných konaniach zostáva 30-dňová odvolacia lehota. Odvolať sa napríklad nemôžete proti povoleniu splátok dlžného poistného.

Novinkou novely je aj to, že od 1. marca už nemusia SZČO oznamovať do 8 dní Sociálnej poisťovni, že budú podnikať v inom štáte. Ani zamestnávatelia, že vysielajú pracovať do zahraničia zamestnanca. Ak si túto povinnosť však nesplnili do konca februára, hoci podľa platného zákona mali, musia tak urobiť ešte dodatočne.  „Došlo k odstráneniu zbytočnej administratívnej záťaže, pretože ak niekto išiel pracovať mimo Slovenska, bolo to už zrejmé aj z podanej o žiadostí o vydanie euroformulárov E101 alebo PD A1, ktorými sa určuje príslušnosť k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia,“ dodáva Kubincová.

01 - Modified: 2004-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Rusko sa stretne s vlastníkmi pôdy 02 - Modified: 2004-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Predseda vlády zvyšuje ponuku za ochotu spolupracovať 03 - Modified: 2004-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Prvá obeť povodní 04 - Modified: 2004-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Odbory za euroústavu 05 - Modified: 2004-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Bystričania zvíťazili aj v odvete 06 - Modified: 2004-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Gašparovič najviac verí vodákom 07 - Modified: 2004-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Van Basten novým trénerom Holandska
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. január 2023 07:14