StoryEditor

Čo prinesie zmena novely zákona o sociálnych službách?

14.12.2011, 15:00
Autor:
PoradňaPoradňa
Od januára nového roka bude platiť novela zákona o sociálnych službách, ktorú musí ešte podpísať prezident. Aké sú jej pozitíva a negatíva? Opýtali sme sa, aká je situácia v jednotlivých krajoch.

V čom vidíte pozitíva a negatíva novely zákona o sociálnych službách?

Peter Hajnala, hovorca Banskobystrického samosprávneho kraja: Ako pozitívne vnímame vyriešenie otázky financovania zariadení zriadených obcami a mestami. Bez ohľadu na druh poskytovanej sociálnej služby budú mať všetky zariadenia, ktoré zriadili obce a mestá, garantované poskytovanie finančných príspevkov na základe podanej žiadosti priamo z ministerstva.

Novela zákona taktiež vyrieši otázku financovania neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby, ktoré majú v kompetencii obce a mestá. To znamená, že neverejní poskytovatelia poskytujúci služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a v nocľahárni budú dostávať finančné príspevky prostredníctvom obce z ministerstva.

Veronika Fitzeková, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja: Pozitíva vidíme v zariadení sociálnych služieb zriadených alebo založených obcami a neverejnými poskytovateľmi (vybraných druhov sociálnych služieb) účelovou dotáciou z rozpočtovej kapitoly MPSVaR. Ďalej zohľadňovať nielen súčasný príjem a majetok prijímateľa sociálnej služby, ale prihliadať aj na príjem získaný predajom nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch. Na druhej strane negatívne zmeny v novele zákona o sociálnych službách nepredstavujú systémové riešenie poskytovania a financovania sociálnych služieb. Vzhľadom na príjmy prijímateľov sociálnych služieb stanovená výška úhrady za služby minimálne vo výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov na službu povedie k zvyšovaniu pohľadávok.

Vlasta Henčelová, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja: Predovšetkým treba povedať, že novela zákona má vážny dopad na rozpočet samosprávneho kraja. Výrazne sa uľavilo rozpočtom miest a obcí. Za vážny problém považujeme povinnosť uhrádzať 50 % ekonomicky oprávnených nákladov u prijímateľov sociálnych služieb so stupňom odkázanosti V. a VI. čo sa dotýka hlavne invalidov od mladosti a ťažko zdravotne postihnutých. Pokiaľ zvýšené finančné nároky nebudú dofinancované zo štátneho rozpočtu, nebude možné novelu zákona realizovať.

Patrik Velšic, hovorca Trnavského samosprávneho kraja: Pozitívum vidíme v zmene spôsobu financovania zariadení sociálnych služieb zriadených alebo založených obcou, ktoré sa majú jednotne financovať priamo zo štátneho rozpočtu, zvýšenie stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov, prísne sankcionovanie „nelegálnych“ poskytovateľov sociálnej služby ako aj vo vytvorení časového priestoru už registrovaných poskytovateľov pri dodržaní počtu prijímateľov sociálnej služby a minimálneho podielu odborných zamestnancov. Termín pre splnenie týchto podmienok je 31. december 2015.

Negatívum novely vidíme v tom, že VÚC nedostanú dotáciu formou jednorazovej účelovej dotácie poskytnutej v zmysle uznesenia vlády SR na dofinancovanie služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi, ktoré majú v zákonnej kompetencii; ako aj stanovenie výšky úhrady najmenej na 50% ekonomicky oprávnených nákladov poskytovanej sociálnej služby, nakoľko budú vznikať pohľadávky zariadení z dôvodu nedostatočného príjmu klienta (dôchodok).

Radka Kulaviaková, hovorkyňa Žilinský samosprávny kraj: Štát zákonom garantuje poskytnutie finančného príspevku a finančných prostriedkov obciam na zabezpečenie sociálnych služieb v ich obecných zariadeniach alebo u neverejných poskytovateľov, v ktorých je poskytovaná sociálna služba v kompetencii obce. Sprísnilo sa posudzovanie majetku pre účely určenia úhrady za poskytnutie celoročnej pobytovej sociálnej služby. V týhto bodoch vidíme pozitíva.

Na druhej strane zákon vôbec nerieši poskytnutie finančného príspevku a finančných prostriedkov samosprávnym krajom na zabezpečenie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov, v ktorých je poskytovaná sociálna služba v kompetencii samosprávneho kraja. A to aj napriek tomu, že navrhované financovanie v novele zákona o sociálnych službách bolo zásadne pripomienkované samosprávnymi krajmi v rámci medzirezortného pripomienkového konania a následne ako poslanecký návrh pána poslanca NR SR Juraja Blanára.

 

01 - Modified: 2004-06-28 06:05:40 - Feat.: 0 - Title: Ahern našiel nového predsedu komisie
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
31. máj 2023 11:42