StoryEditor

Najatraktívnejšie trhy pre private equity investorov

24.04.2012, 16:25
Vďaka fúziám a akvizíciám predali private equity investori v januári a februári 2012 zo svojich investičných portfólií podniky v celkovej hodnote 20,4 miliardy amerických dolárov.

Na porovnanie – je to približne o 15 % viac než v septembri a októbri minulého roka, keď zaznamenali najhorší výsledok. Medziročné porovnanie so začiatkom roka 2011 už nevychádza tak priaznivo. V januári a februári 2011 sa totiž formou fúzií a akvizícií realizovali odpredaje spoločností, tzv. exity za
32,7 miliardy dolárov. Výsledky potvrdzujú trend solídnej investičnej aktivity, na druhej strane však prudký pokles hodnoty jednotlivých odpredajov. Vyplýva to z medzinárodnej štúdie
Global private equity watch, ktorú pravidelne spracúva spoločnosť Ernst & Young. Zatiaľ čo v Amerike bola hodnota exitov realizovaných private equity investormi v priebehu roka 2011 viac-menej stabilná, Ázia zaznamenala mierny nárast a Európa sa výrazne prepadla, čo spôsobila predovšetkým dlhová kríza eurozóny.

 „V ostatných niekoľkých rokoch sa finanční investori vydali za hranice tradičných západných trhov,“ hovorí Peter Wells, partner Ernst & Young pre oblasť private equity v strednej a juhovýchodnej Európe. „Do centra ich pozornosti sa dostali rýchlorastúce ekonomiky, predovšetkým India, Čína a Brazília, ktoré vďaka dynamickému rozvoju strednej triedy ponúkajú množstvo zaujímavých investičných príležitostí. Podľa nášho názoru však nadpriemerné výnosy čakajú v budúcnosti len na tých, ktorí včas rozpoznajú potenciál ďalších krajín (tzv. frontier markets), ako sú napr. Poľsko, Turecko, ale aj Česká republika, alebo tiež Kolumbia, Chile, Indonézia a Vietnam. Tieto ekonomiky vykazujú niektoré spoločné znaky s krajinami BRIC, ocenenie podnikov je v nich však realistickejšie a konkurencia nie je taká ostrá.“

 

Realizované odpredaje spoločností, tzv. exity prostredníctvom primárnych emisií akcií (IPO) stále významne ovplyvňuje neistota na kapitálových trhoch. Napriek tomu v januári a februári dosiahli 1,5 miliardy dolárov, čo je viac než dvojnásobok oproti 600 miliónom dolárov za minuloročný september a október,[1] avšak v porovnaní so 7,3 miliardy dolárov v januári a februári 2011 sa už nedá hovoriť o úspechu.

Podľa štúdie „Global private equity watch“ vďačí sektor private equity za svoju schopnosť prispôsobovať sa náročným ekonomickým podmienkam, ktorým svet čelí už niekoľko rokov, svojmu podnikateľskému prístupu.

 „Financovať predaj investícií z úveru alebo iných cudzích zdrojov bolo aj pre private equity investorov v druhej polovici roku 2011 náročné,“ hovorí Jozef Mathia, výkonný riaditeľ oddelenia transakčného poradenstva spoločnosti Ernst & Young. „Tento rok sa úver na kvalitné spoločnosti zatiaľ dá získať, ale závisí to od konkrétneho regiónu, veľkosti podniku a odvetvia, v ktorom pôsobí. Finanční investori opäť ukazujú, že dokážu svoje investície výhodne predať, pričom im na to stačia viac-menej len vlastné zdroje týchto podnikov, prípadne menej tradičné zdroje dlhového financovania. Slabší domáci dopyt núti napríklad európskych finančných investorov, aby sa zamerali na americký dlhopisový trh.“

Európa

V Európe patria medzi najzaujímavejšie ciele private equity investorov tzv. rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky Poľska, Turecka alebo Českej republiky.

 „Poľsko a Turecko sú vďaka svojej veľkosti a výraznému ekonomickému potenciálu najatraktívnejšími krajinami pre oblasť private equity v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Česká republika má v porovnaní s mnohými inými krajinami strednej a juhovýchodnej Európy výhodu v dostupnosti akvizičného financovania. Jej rastový potenciál, ktorý je pre PE kľúčový, nie je síce porovnateľný s Poľskom alebo Tureckom, ale je zase vnímaná ako rozvinutejšia, menej riziková krajina s pozitívnym ekonomickým výhľadom. To je jeden z hlavných faktorov, ktorý z nej tiež robí prípadný cieľ pre private equity investorov,“ hovorí Peter Wells.

 

Latinská Amerika sa úspešne bráni nepriaznivým globálnym trendom

V Latinskej Amerike sa private equity fondom darí dosahovať stále lepšie výsledky, zvyšujú sa objemy prostriedkov získaných od podielnikov fondov, rastie počet realizovaných transakcií, zlepšujú sa podmienky pre exity. Na rozdiel od iných častí sveta, kde investície do fondov stagnujú, sa v Latinskej Amerike vlani podarilo zvýšiť objem získaných finančných prostriedkov o celých 68 %, z 8,3 miliardy dolárov v roku 2010 na 13,9 miliardy dolárov v roku 2011. Zaujímavé je, že viac než tri štvrtiny z tejto sumy dokázali zhromaždiť tamojší manažéri fondov. Už menším prekvapením je, že drvivá väčšina peňazí smerovala do projektov realizovaných v Brazílii. Za krajiny s najväčším potenciálom pre oblasť private equity do budúcna sa považujú tiež Kolumbia, Chile, Peru alebo Mexiko.

 

Hnacou silou čínskeho sektora private equity sú domáci investori

Aj v Číne zažíva sektor private equity v súčasnosti úspešný rast podporovaný prílivom domáceho kapitálu do fondov i primeranými podmienkami na realizáciu rôznych alternatív predaja podnikov. Zatiaľ čo v Indii stoja za rozvojom tohto sektora globálne firmy, v Číne sú to predovšetkým domáce private equity spoločnosti, ktorých počet rýchlo rastie, rovnako ako konkurencia medzi nimi. Osem z desiatich najväčších čínskych transakcií v ostatnom štvrťroku minulého roka realizovali domáce fondy.

Objem finančných prostriedkov, ktoré sa podarilo zhromaždiť od čínskych investorov, klesol v minulom roku o 11 %, z 32,1 miliardy dolárov v roku 2010 na minuloročných 28,5 miliardy dolárov. Vinu na tom nesie predovšetkým výrazne slabšia druhá polovica roku, keď pribudli nové investície iba za 8,6 miliardy dolárov, čiže sotva polovica toho čo v prvom polroku. Ázia – a predovšetkým Čína – však naďalej zostávajú v centre pozornosti private equity spoločností. Hodnota fondov v čínskej mene renminbi (RMB) vlani medziročne vzrástla o 28 % a predstavovala v prepočte spolu 11,4 miliardy amerických dolárov, čo svedčí o tom, že súkromných investorov v Číne pribúda. V Ázii sú okrem Číny najatraktívnejšími trhmi pre oblasť private equity aj Indonézia, Vietnam a Thajsko.

 

Záujem o Indiu trvá – investičný trh posúvajú dopredu menšie transakcie

Indické private equity spoločnosti pokračovali na začiatku minulého roka v intenzívnej aktivite naštartovanej v roku 2010. V druhom polroku sa však aj v tomto regióne v súlade s celosvetovým trendom dostavil prudký pokles hodnoty realizovaných transakcií, ich počet sa však udržal na viac-menej stabilnej úrovni celý minulý rok. V medziročnom porovnaní s rokom 2010 boli minuloročné výsledky z hľadiska celkovej hodnoty realizovaných transakcií lepšie o 15 % a z hľadiska ich počtu o 20 %.

Počet primárnych emisií realizovaných v Indii private equity investormi prudko klesol z predminuloročných 27 na minuloročných osem. Podobne dramatický prepad zaznamenal i objem finančných prostriedkov získaných týmito emisiami, a to z 4,3 miliardy dolárov v roku 2010 na iba 1,2 miliardy dolárov v minulom roku, čo je o 71 % menej. Tento vývoj reflektuje neistotu, s ktorou indické kapitálové trhy v minulom roku zápasili a pre ktorú private equity spoločnosti zatiaľ odložili množstvo primárnych emisií. Len čo sa však situácia na indických burzách zlepší, sú nepochybne pripravené ich spustiť.

O tom, že India zostáva v dlhodobom výhľade pre finančných investorov stále atraktívna, svedčí nárast investičných prostriedkov vo fondoch zaznamenaný na konci minulého roka. Vo štvrtom štvrťroku navyše private equity fondy a venture capital spoločnosti spustili niekoľko iniciatív, ktoré by im mali priniesť investičný kapitál v celkovej hodnote 7,5 miliardy amerických dolárov. „V ostatnom čase síce niektoré fondy prestali získavať peniaze konkrétne na investície v Indii, ale je pravdepodobné, že podniky, ktoré sa už v minulosti osvedčili ako výnosné investície, budú i naďalej úspešné,“ domnieva sa Peter Wells.

Africké perspektívy

K trhom s najväčším investičným potenciálom patrí subsaharská Afrika. Celý „čierny“ kontinent prechádza už niekoľko rokov pomerne hlbokými reformami, vďaka ktorým sa okrem iného zlepšila dopravná aj iná infraštruktúra a posilnila sa regionálna integrácia. Africký trh je pripravený na finančné investície a mnoho private equity fondov sa tu už etablovalo. Počas nasledujúcich desiatich rokov by ekonomika tohto kontinentu mala rásť priemerne
5-percentným tempom ročne, niektoré krajiny ako napr. Ghana, Etiópia alebo Uganda očakávajú 7-percentný rast HDP. Pritom investície private equity fondov na tomto kontinente sú len veľmi sporadické – v subsaharskej Afrike predstavujú iba 0,11 %, takže konkurencia tu zatiaľ nie je veľká.

Najvýznamnejším africkým trhom pre private equity fondy zostáva Juhoafrická republika, ktorej sa v ostatných dvoch rokov podarilo prilákať najviac finančných investícií. Aj príležitosti za jej hranicami sú však pre investorov stále atraktívnejšie. „Finančným investorom sa v Afrike – tak ako sa diverzifikuje tamojší priemysel, ktorý sa už zďaleka neobmedzuje len na ťažbu nerastných surovín – ponúkajú nové možnosti,“ hovorí Jozef Mathia. „Finančné služby, moderné technológie, telekomunikácie, poľnohospodárstvo, spotrebný tovar, dopravná a iná infraštruktúra, to sú všetko odvetvia, ktoré majú private equity fondom v dnešnej Afrike čo ponúknuť.“

Kľúčom k úspechu je podnikateľský prístup

Štúdia Ernst & Young mapuje aj niekoľko príkladov toho, ako private equity spoločnosti preukazujú svoju schopnosť efektívne reagovať na ekonomickú neistotu spôsobenú globálnou ekonomickou krízou. „Ich podnikateľský prístup a flexibilita im umožňujú prekonať ekonomické problémy a zhodnocovať finančné prostriedky, ktoré im súkromní investori zverili. Tento podnikateľský prístup, inovácie a hľadanie nových trhov a sektorov budú rozhodujúcimi faktormi pre budúci úspech tohto odvetvia,“ dodáva Peter Wells.[1] Zdroj: Dealogic

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
20. marec 2023 11:28