07.03.2012, 00:00

Daňová poradňa

Odpovedá Miroslav Gandžala, účtovná spoločnosť AGRICO, spol. s r. o., Závadka nad Hronom

 

Študentka a dohody
Som študentka a minulý rok som mala dve dohody o pracovnej činnosti. Pri jednej dohode som podpisovala, že zamestnávateľ nebude príjem zdaňovať. Z tejto firmy mi ešte neprišlo ročné zúčtovanie. Je nutné do daňového priznania uviesť všetky príjmy. Čo sa stane, ak ich neuvediem vzhľadom na absenciu podkladov? Príjmy z tejto činnosti boli nízke a spolu všetky príjmy nie sú vyššie ako nezdaniteľná časť základu dane.
Ak ste mali ako zamestnanec v roku 2011 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vyššie ako 1779,65 eura (polovica nezdaniteľnej časti na daňovníka), tieto príjmy musia byť vysporiadané buď ročným zúčtovaním preddavkov, alebo podaním daňového priznania. Termín, dokedy ste mohli požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, bol do 15. 2. 2012. Pokiaľ ste tak neurobili a vaše príjmy neprekročili sumu 1 779,65 eura, nemusíte podávať daňové priznanie. Pokiaľ vaše príjmy boli vyššie ako 1 779,65 eura, máte povinnosť podať daňové priznanie typ A.

Príkazná zmluva
Okrem príjmu zo závislej činnosti mám aj príjem z mandátnej zmluvy vo výške 100 eur. Podľa ktorého paragrafu mám zdaniť tento príjem v daňovom priznaní? Môžem si k tomu dať nejaké výdavky?
Ak je práca fyzickej osoby na základe mandátnej zmluvy podmienená napríklad vymedzenou kvalifikáciou, odbornou praxou a je vykonávaná podľa pokynov mandanta a vy ako mandatár ste zaviazaný podávať priebežné informácie o postupe plnenia úloh, ktorými ste bol poverený mandantom. Teda ako daňovník pri výkone práce postupujete podľa pokynov a príkazov platiteľa príjmu (príkazcu), vykonávaná činnosť tak napĺňa charakteristické znaky závislosti fyzickej osoby (daňovníka) na platiteľovi príjmu (zamestnávateľovi). Príjem za takto vykonávanú činnosť na základe mandátnej zmluvy je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmu. V tomto prípade si nemôžete uplatniť žiadne výdavky a podávate daňové priznanie typ A. Do V. oddielu daňového priznania teda uvediete aj príjmy zo závislej činnosti a aj príjmy vyplatené na základe mandátnej zmluvy.

 

Poisťovací agent
Aké daňové priznanie mám podať, ak som vlani pracovala aj vo funkcii poisťovacieho agenta a platila som si odvody sama? V máji som činnosť agenta ukončila a pracovala som potom ako zamestnanec. Neviem, čo mám priložiť za to obdobie, ktoré som si platila odvody sama. Nebolo to na IČO, ale na DIČ.

Predpokladám, že ste v roku 2011 mali príjmy z činnosti sprostredkovateľa poistenia podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a zaistenia v znení neskorších predpisov. V tomto prípade podávate daňové priznanie typu B.
Vyplňujete V. oddiel – (príjem podľa § 5 zo závislej činnosti), kde vyplníte riadky 34 až 36 na základe potvrdenia od zamestnávateľa (úhrn príjmov, poistné, základ dane). V VI. oddiele (príjem podľa § 6 z podnikania ...) vyplníte v stĺpci 01, riadok 02 a 09, kde uvediete príjmy z činností sprostredkovateľa. Vyplníte v stĺpci 02, riadok 02 a 09 - uvediete výdavky z činností sprostredkovateľa – skutočné výdavky alebo paušálne výdavky vo výške 40 % + preukázateľne zaplatené príspevky na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré ste si platili sama. Uvediete počet mesiacov (päť), počas ktorých ste vykonávali činnosť sprostredkovateľa. Ak pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 uplatníte výdavky percentom príjmov, označíte krížikom druhú možnosť: „Pri príjmoch podľa § 6 ods.1 a 2 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“. V časti „Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ a „Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona“ uvediete sumy zaplatených odvodov, ktoré ste si platili sama.

 

Zárobky v Austrálii a v SR
Od roku 2005 som bol imigrantom Austrálie v júli 2011 som sa vrátil na Slovenko aj s manželkou a 2 deťmi. Hneď som sa zamestnal, manželka až v októbri 2011. Zamestnávateľ mi odmietol urobiť ročné zúčtovania dane. Ako mám podať daňové priznanie? Som daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak mám od júla 2011 trvalý pobyt v SR? Aké príjmy musím uviesť do priznania? V Austrálii mi príjmy riadne zdanili. Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť za celý rok? Od júla som si u zamestnávateľa uplatňoval mesačne aj daňový bonus na deti. Mám nárok na celú sumu 243,18 eura na dieťa? Ak manželka zarobila vlani menej ako 3 559,30 eura, môžem si uplatniť nezdaniteľnú sumu na manželku?
Do daňového priznania zahrniete príjmy zo zdrojov v tuzemsku, ako aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, aj keď boli tieto príjmy v zahraničí zdanené. Zahraničné príjmy uvádzate v hrubej výške (bez odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí). Príjmy prepočítavate kurzom podľa § 31 zákona o dani z príjmu (priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo použijete kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene, alebo pripísaný na účet v banke). Druh a výšky príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahraničí uvediete v tlačive A v oddiele IX. v mieste pre osobitné záznamy. Na zamedzenie dvojitého zdanenia sa použije niektorá z metód – vyňatia alebo zápočtu dane – alebo podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy. Nezdaniteľnú časť základu dane si môžete uplatniť v plnej výške 3 559,30 eura. Aby ste mohli poberať daňový bonus, musíte mať trvalý pobyt v SR a byť daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou si môže uplatniť daňový bonus, ak suma jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR za rok tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré má tento daňovník zo zdrojov na Slovensku a v zahraničí. Nárok na bonus máte, ak vaše príjmy v roku 2011 dosiahli minimálne 1 902 eur. Nezdaniteľnú časť na manželku si môžete uplatniť, a to vo výške rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti 3 559,30 eura a výškou jej príjmu po odpočítaní poistného.

Tri brigády
Som študentka a v roku 2011 som mala tri brigády. U dvoch zamestnávateľov som však podpísala, aby mi príjem nezdaňovali. Je to veľký problém? Môj príjem od týchto dvoch zamestnávateľov bol 669,34 eura. Tretí zamestnávateľ mi príjem 98,21 eura zdanil. Mám si podať daňové priznanie? Budem niečo doplácať?
Povinnosť podať daňové priznanie vám nevzniká, keďže vaše zdaniteľné príjmy nepresiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka (1 779,65 eura). S tým, že vám dvaja zamestnávatelia príjem nezdaňovali, nie je problém. Odporúčam vám však podať si daňové priznanie (typ A), keďže daň, ktorú vám zo sumy 98,21 eura zrazil tretí zamestnávateľ, vám správca dane vráti.
Vypísanie riadkov DP:
- r. 32 uvediete úhrn príjmov zo všetkých troch dohôd (767,55 eura)
- r. 33, 33a, 33b, 34 nechávate prázdne (z dohôd nebolo platené poistné)
- r. 35 uvediete sumu z r. 32 (767,55 eura)
- r. 36 uvediete sumu z r. 34 (767,55 eura)
- r. 37 uvediete sumu 3 559,30 eura
- r. 39 uvediete sumu 3 559,30 eura
- r. 40 uvediete rozdiel medzi r. 36 a r. 39 (0,00)
- r. 41 uvediete vypočítanú daň 19 % zo sumy z r. 40 (0,00 eur).
- r. 48 uvediete sumu z r. 41 (0,00)
- r. 54 uvediete sumu z r. 41 (0,00)
- r. 56 uvediete sumu z r. 54 (0,00)
- r. 62 uvediete sumu dane, ktorú vám zrazil tretí zamestnávateľ (18,65)
- r. 64 uvediete sumu rozdielu dane z r. 56 a r. 62 (18,65)
Daňový úrad vám vráti 18,65 eura.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.