StoryEditor

Ako vybaviť bankovú záruku na mýto

04.01.2010, 17:20
Majitelia motorových vozidiel, ktorí musia od 1. januára platiť mýto a rozhodli sa pre úhradu na faktúru, musia rátať so zložením záruky. Za akých podmienok a ako rýchlo banka vystaví záruku?

Správca výberu mýta – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) požaduje od prevádzkovateľov nákladných vozidiel záruky za to, že mýto za užívanie vymedzených a spoplatnených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy mu bude určite uhradené. Týka sa to ale len tých majiteľov vozidiel nad 3,5 tony, ktorí sa rozhodnú pre režim následného platenia mýta (postpaid). Teda za skutočne odjazdené kilometre zaplatia až po uzavretí zúčtovacieho obdobia (mesiaca) so splatnosťou 14 dní. V súčasnosti túto možnosť zvolila väčšina z nich.

Formy zabezpečenia záväzku úhrady mýta:

 1. Hotovostná záruka
 2. Banková záruka
 3. Prostredníctvom vydavateľa palivových kariet

Majitelia vozidiel, ktorým finančná situácia nedovoľuje ručiť za mýto priamym zložením hotovosti na účet NDS, alebo vydavateľ palivových kariet odmietne ručiť za mýto, musia sa chtiac-nechtiac obrátiť na banky so žiadosťou o poskytnutie bankovej záruky.

„Banková záruka je záruka banky, preberajúcej zodpovednosť za úhradu záväzkov prevádzkovateľa vozidla súvisiacich s užívaním vymedzených úsekov v režime následného platenia mýta. “

Hoci dopravcovia na prelome rokov intenzívne volali po zrušení komplikovaného inštitútu bankovej záruky, nestalo sa tak. Naopak, minister dopravy Ľubomír Vážny zdôraznil, že stále sa môžu rozhodnúť pre jednoduchšiu formu platenia v režime režim predplatného mýta (tzv. prepaid).

Výška záruky

Minimálna výška bankovej i hotovostnej záruky na ktorú musí pristúpiť prevádzkovateľ motorových vozidiel nad 3,5 tony je 600 € na jedno vozidlo. Horná výška nie je obmedzená, ale závisí do rizikovosti klienta. Vystaviť záruku je možné len v eurách, v inej mene ju  NDS neakceptuje.

TIP: Vypočítajte si výšku bankovej záruky prostredníctvom Kalkulátora bankovej záruky.

Jej skutočná výška však závisí od viacerých parametrov, ktoré sú súčasťou vzorca: celkovej hmotnosti, počtu náprav, emisnej triedy, sadzby mýta, počtu vozidiel, predpokladaného počtu prejazdených kilometrov, dĺžky fakturačného obdobia i lehoty splatnosti.  Po odsúhlasení výšky bankovej záruky NDS a s vyplneným tlačivom bankovej záruky treba zájsť do svojej banky.

S dokladmi do banky

Banka na požiadanie – iba na predpísanom tlačive – buď vystaví alebo nevystaví bankovú záruku v prospech správcu mýta. „Banka komplexne posudzuje bonitu klienta a najmä jeho schopnosť splatiť prípadný záväzok voči banke, ktorý by vyplynul z uplatnenej záruky,“ dôvodí Unicredit Bank. Preto treba banke predložiť niekoľko základných dokladov.

Požadované doklady: 

 1. Žiadosť o vystavenie záruky
 2. Účtovné výkazy za 2 posledné ukončené hospodárske obdobia:
  - súvaha a výkaz ziskov a strát (podvojné účtovníctvo)
  - výkaz o majetku a záväzkoch  a výkaz o príjmoch a výdavkoch (jednoduché účtovníctvo)
 3. Najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
 4. Ďalšie doklady súvisiace s objasnením finančných výsledkov (napr. informácie o dodávateľoch a odberateľoch, štruktúra pohľadávok a záväzkov
 5. Daňové priznanie k dani z príjmov
 6. Oprávnenie na podnikateľskú činnosť (výpis z OR, živnostenského registra, iné)
 7. Kópia Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest (aj dodatočne po vystavení záruky)
Zdroj: VÚB, SLSP, OTP Banka, UniCredit Bank, Tatra banka 

Z nich musí byť zrejmé ziskové hospodárenie a primerané krytie bilančnej sumy vlastnými zdrojmi. Výška požadovanej záruky by teda mala odzrkadľovať finančné výsledky – najmä v pomere k dosiahnutým tržbám. Samozrejmosťou by nemali byť podlžnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni či daňovému úradu (dokladuje sa čestným vyhlásením).

Okrem bonity treba rátať s tým, že sa bude banka neposkytne záruku bez akéhokoľvek krytia. Takisto požaduje záruky. S návrhom ako by sa mohla zabezpečiť záruka by mal ako prvý prísť majiteľ vozidiel.  Najmä noví klienti sa musia pripraviť na to, že od nich banka bude požadovať napríklad záložné právo  hnuteľný či nehnuteľný majetok, na pohľadávky z obchodného styku, na finančnú hotovosť a iné.

U dlhoročných klientov je skôr pravdepodobné, že banka môže upustiť od zabezpečenia záruky. Môže zvoliť tzv. podporným zabezpečovacím prostriedkom, ako je napríklad bianko zmenka a/alebo notárska zápisnica.
 
Ako rýchlo

Čas vybavenia záruky závisí od viacerých skutočností. Môže sa pohybovať od 2 pracovných dní až po týždeň či týždne. Pri schvaľovaní záruky zohľadňuje banka nielen jej výšku, spôsob zabezpečenia, kompletné dodanie dokladov, ale aj dĺžku doterajšej spolupráce s bankou.

„Úplne bezproblémové,  časovo najkratšie a najpohodlnejšie je vystavenie záruky, ktorá je zabezpečená finančným vkladom,“ konštatuje Tatiana Jonáková z OTP Banka Slovensko. Podľa Unicredit Bank pochodia najrýchlejšie aj tí klienti, ktorí už majú v banke schválenú určitú výšku úverového rámca a tento zatiaľ nie je v plnej výške vyčerpaný. V tomto prípade vystavenie bankovej záruky predstavuje len načerpanie zatiaľ nečerpanej časti existujúcej výšky dohodnutého úverového rámca.


Ak je žiadateľ napríklad klientom Slovenskej sporiteľne (SLSP) s vopred schváleným limitom na poskytovanie záruk alebo požiada o zmenu už poskytnutého úverového rámca, banka vie poskytnúť záruku už do 48 hodín. Ešte skôr ju vystaví vtedy, ak je krytá peňažnou hotovosťou.

Ak však majiteľ vozidla, ktoré musí platiť mýto, ponúkne iné zabezpečovacie prostriedky, tak je pravdepodobné, že vystavenie záruky sa určite oddiali. Banka totiž začne posudzovať žiadosť o poskytnutie bankovej záruky na mýto ako možný úver a posudzuje celkové úverové riziko.


Čo stojí záruka

Za vystavenie bankovej záruky na mýto účtujú banky poplatok, tzv. záväzkovú províziu. Vypočítava sa percentuálne z výšky záruky a účtuje za každých začatých 90 dní. V SLSP je to vo výške 3,0  % p. a. zo záruky. Tatra banka účtuje počas doby platnosti záruky 199,16 € ročne.

Ďalej je to spracovateľský poplatok, ktorý sa vo väčšine oslovených bánk pohybuje vo výške 99,58 €. SLSP ho ale neúčtuje, ak je záruka súčasťou úverového rámca klienta. VÚB zase obmedzila neúčtovanie poplatku do konca januára. Pri ručení inou formou ako hotovosťou účtuje OTP Banka poplatok 119,16 € ročne.

Banky si môžu účtovať i ďalšie poplatky. Napríklad za zmenu podmienok, za plnenie zo záruky, predčasné ukončenie záruk a iné. Keďže je už vopred stanovený text záruky, banky nemusia vytvárať individuálne texty pre každého klienta, a teda nemôžu si účtovať za túto službu žiadny poplatok.

Platnosť záruky

Pri vybavovaní záruky treba dávať pozor aj na to, aby pri podpisovaní zmluvy s NDS nebola staršia ako mesiac. Správca mýta vyžaduje, aby banková záruka bola vystavená najmenej na 12 mesiacov. Takisto mesiac pre uplynutím platnosti záruky treba preložiť správcovi mýta novú záruku alebo predĺžiť platnosť pôvodnej dodatkom.

Po uplynutí tohto obdobia je možné existujúcu záruku predĺžiť  formou dodatku. Jeho schvaľovanie je potom o niečo jednoduchšie a kratšie ako pri vystavovaní novej záruky. „Avšak klient musí spĺňať pri predĺžení rovnaké podmienky ako pri poskytnutí novej bankovej záruku,“ spresňuje Andrej Mikloš, vedúci oddelenia firemných úverov SLSP.

01 - Modified: 2004-05-13 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Eurozóna preradila na slimačiu rýchlosť
01 - Modified: 2022-09-30 06:59:17 - Feat.: - Title: Mýto zostáva v tieni Skytollu ďalší rok. Systém vyberania poplatkov za štátne cesty mešká 02 - Modified: 2022-09-26 14:38:29 - Feat.: - Title: Mimovládky vyzvali diaľničiarov, aby zabezpečili výber mýta od budúceho roka 03 - Modified: 2022-09-25 07:50:42 - Feat.: - Title: Termín na očkovanie proti omikronu má takmer dvetisíc ľudí a ďalšie tisíce sú v čakárni 04 - Modified: 2022-09-19 16:29:32 - Feat.: - Title: Škoda prezradila, komu budú patriť dve registrované mená. O plánované novinky nepôjde 05 - Modified: 2022-09-18 07:37:40 - Feat.: - Title: Diaľnica medzi Bratislavou a Košicami by mohla ušetriť viac ako hodinu
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
02. október 2022 15:11