04.05.2015, 10:00

Máte spor so susedom? Riešte ho „bez paragrafov“

Ak využijete pri riešení sporov mediátora, môžete sa vyhnúť súdu. Spor vám pomôže vyriešiť rýchlejšie a lacnejšie. Ušetríte aj čas a nervy.

Sused vám nechce dovoliť aby ste vkročili na jeho pozemok, hoci nutne potrebujete z jeho dvora opraviť na streche svojho domu odkvapové rúry? Pritom aj susedovi kvôli poškodenému odkvapu vlhne počas dažďov stena, čo zhoršuje stav jeho nehnuteľnosti. Sused sa bráni svojim vlastníckym právom. Argumentuje, že vstup si môžete zabezpečiť ináč. Máte predsa medzi plotom a domom polmetrový priechod. Vám sa však pri oprave nechce predierať popri plote, lebo by ste ju neurobili dobre.
Podobných nedorozumení a sporov je veľa. Netreba ich hneď riešiť súdne. Pomôcť môže mediátor. 

V mediačnom centre často dostávame otázky, ako postupovať v rôznych situáciách, keď ľudia nechcú riešiť spor súdne. Riešili sme napríklad spor rodiny, zdieľajúcej  jednu nehnuteľnosť. Nepomohla jej polícia, ani obec. Vzťahy v rodine sa tak vyostrili, že došlo aj k fyzickému napadnutiu a jeden súrodenec sa s rodinou odsťahoval do podnájmu. Z rodiny však jedného súrodenca napadlo osloviť nás. Situáciu opisoval veľmi dramaticky. Vzťahy boli na bode mrazu. Začali sme tento prípad riešiť. Navštívili sme súrodenca, ktorý ostal bývať v nehnuteľnosti. Rozhovor s mediátorom napätie uvoľnil. Objasnilo sa, čo sa skrývalo za zlými vzťahmi a oddelili sa dohady od skutočnosti. Našla sa motivácia riešiť daný stav. Výsledkom bolo, že rodina sa dohodla. Metódy mediácie možno využiť aj v stavebnom konaní, kedy je potrebné vyriešiť námietky účastníkov a podobne.

Dospieť k dohode pri protichodných záujmoch nie je ale často jednoduché a možnosti obce (samosprávy) a jej predstaviteľov sú obmedzené. Jednak z časového, ale aj profesionálneho hľadiska. Mediátor, ktorý sa špecializuje na túto oblasť však vie, kde začať a ako riešiť problémy, ktoré stoja za podstatou sporu. Šetrí to čas, peniaze i nervy, pričom sa zvyšuje právna istota celej komunity. Prispieva to k obnoveniu pokoja a dobrého spolužitiu obyvateľov. Pri mediačnom stretnutí obvykle vyjde najavo skutočná príčina sporu. Neraz vychádza „z minulosti“. Napríklad z urážky suseda, drobnej krádeže a podobne, čo bráni susedom zmieriť sa. 

Postupne pribúdajú rôzne formy spolupráce mediátorov s obecnými, či mestskými úradmi a ich starostami, či primátormi. V niektorých mestách pôsobia mediátori už priamo v na mestských úradoch. Najviac sa zatiaľ osvedčila spolupráca obcí a mediátorov v oblasti susedských sporov. Vhodnou kombináciou je aj pôsobenie mediátorov v rámci komisií, obvykle v rámci komisie pre verejný poriadok, ktoré sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva. 

A aké by mal mať mediátor vlastnosti? Mal by byť komunikatívny, čo však neznamená že musí byť „výrečný“. Skôr by mal vedieť prispôsobiť svoj komunikačný štýl situácii a klientom, vedieť aktívne počúvať a dávať vhodné otázky a dokázať sa orientovať v rôznych typoch konfliktov a rôznych alternatívnych, mimosúdnych spôsoboch ich riešenia. Mal by byť aj dobrý  psychológ - mať psychologické minimum, sebapoznanie, vyznať sa v typológii osobností a v práve. Aby vedel, čo môže a čo nemôže, pretože spory, ktoré pomáha riešiť, majú aj rovinu právnu. Mediátor by mal tiež poznať hranice svojej pomoci a kedy už potrebuje spoluprácu ďalšieho odborníka - notára, právnika, psychológa, psychoterapeuta a podobne. Profesia mediátora súvisí aj s etikou a vyžaduje množstvo špecifických teoretických vedomostí a zručností. 

Kto je mediátor

Podľa zákona môže byť mediátorom každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácií dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme. Strany majú možnosť dohodnúť sa na osobe mediátora, prípadne si zvoliť niekoľkých mediátorov a zároveň majú možnosť ich v ktorejkoľvek etape mediačného konania odvolať.
Mediátor musí byť bezúhonný, mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a musí absolvovať odbornú prípravu. V prípade  splnenia týchto predpokladov zapíše ministerstvo spravodlivosti mediátora do registra mediátorov, ktorý je bežne dostupný na internetovej stránke rezortu. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou a musí poučiť zúčastnené osoby napríklad o možnom konflikte záujmov. Zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie a je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

Beata Swanová, riaditeľka a odborný garant mediačného centra Resolution; Lenka Vargová, mediátorka

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.