06.01.2014, 15:00

Dlžníčku naštval exekútor. Svojou odmenou porušil zákon

Odmena exekútora musí byť podľa zákona. Ak sa vám nezdá, obráťte sa na úrady. V prípade našej čitateľky chcel exekútor dve tretiny vymáhaného dlhu.

Výška provízie exekútorov – aká môže byť a podľa čoho sa určuje? To sú otázky, s ktorými sa stretli mnohí podnikatelia. U jedného exekútora tvoria trovy len 10 percent, ale u druhého aj vyše 50 percent z istiny. Je možné vôbec odkontrolovať výšku trov pri exekúcii? Takúto otázku položila v HN Poradni jedna z našich čitateliek, ktorá sa pri podnikaní zadlžila v Sociálnej poisťovni. „Na základe môjho dlhu boli vydané exekučné príkazy, zaráža ma však výška trov. Môžu tvoriť viac ako polovicu z istiny?“ pýta sa naša čitateľka. Ako dodáva, podľa jej skúsenosti pri istine 859 eur tvorili trovy 533 eur, čo je až 62 percent. Chcela by vedieť, kam sa dá obrátiť s overením vyčíslenej sumy.

„Napriek tomu, že máte svoj prípad už ukončený, aj tak sa skúste obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov s podnetom. Prípadne to skúste aj na ministerstve spravodlivosti,“ radí poradkyňa v právnych veciach Hedviga Takáčová našej čitateľke. Podľa poradkyne, ak je vec ešte stále „živá“, teda konanie nie je ukončené, určite treba podať námietky voči trovám exekúcie a usilovať sa o to, aby sa k ich výške vyjadril súd.
„Exekútor je zo zákona povinný všetky úkony exekúcie zdokladovať a preukázať. O všetkých námietkach potom rozhodne súd,“ dodáva právna poradkyňa.

Sumy dané zákonom
Ak by si naša čitateľka chcela aj sama overiť, či výška trov za exekúciu bola v jej prípade primeraná, musí vychádzať z Exekučného poriadku a z vyhlášky ministerstva spravodlivosti. Oba dokumenty zahŕňajú aj výšku odmeny exekútora.
Do trov treba podľa nich zahrnúť:
- odmenu exekútora,
- náhradu hotových výdavkov,
- náhradu za stratu času pri exekúcii,
- patrí medzi ne aj primeraný preddavok na odmenu a náhradu exekútorových hotových výdavkov.

Predbežné trovy určuje exekútor podľa spomenutej vyhlášky a informuje o nich v tzv. upovedomení o začatí exekúcie. V rámci predbežných trov si môže vyčísliť odmenu najviac v takom rozsahu, ako keby upustil od exekúcie. Náhradu výdavkov a náhradu za stratu času si môže v rámci predbežných trov vyčísliť len vo vzťahu k situácii, aká bola v čase, keď poslal upovedomenie o začatí.
Naša čitateľka pritom má nárok, aby jej exekútor napísal sumu predbežných trov už v spomínanom upovedomení. Zákon ju zároveň oprávňuje vzniesť námietky voči vyčíslenej sume, a to do troch dní od doručenia. O jej námietke potom rozhoduje súd.

Splatnosť v lehote a po nej
Ak by v priebehu prípadu vznikli ďalšie trovy, exekútor ich musí oznámiť tak dlžníkovi, ako aj druhej strane. Aj v tomto prípade možno vzniesť námietky do troch dní od doručenia oznamu a rozhoduje o nich súd.
Ak naša čitateľka pohľadávku splatí, teda splní, čo od nej vyžadujú úrady, exekútor upustí od exekúcie.
Čas, dokiaľ sa dlh splatí, je veľmi dôležitý pre vyčíslenie trov. Zákon totiž ukladá 14- dňovú lehotu na ich zaplatenie. Ak sa dlh dovtedy nezaplatí, trovy exekúcie (odmena, náhrada hotových výdavkov aj náhrada za stratu času) sa môžu zvýšiť. Na to však má exekútor dlžníka upozorniť.
Na druhej strane, ak by naša čitateľka zaplatila svoj dlh pred uplynutím 14-dňovej lehoty, exekútor by mal nárok na náhradu trov len v takom rozsahu, ako keby upustil od exekúcie.

Čítajte tiež: Dlh vám štát nepripomenie. Rovno vám pošle exekútora

Odmena exekútora v prípade finančného dlhu

- odmena je 20 % zo základu na jej určenie, najmenej však 33,19 a najviac 33 193,92 eura,

- ak exekútor upustí od exekúcie, patrí mu 50 % z vyššie spomínanej odmeny.

Odmena exekútora v prípadoch nehnuteľností

Vypratanie nehnuteľnosti:

- odmena je 165,97 eura za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť,

- odmena je vyššia, ak exekútor vypratáva aj príslušenstvo nehnuteľnosti, a to o 33,19 eura.

Vypratanie bytu:

- odmena je 165,97 eura za byt,

- odmena je vyššia, ak exekútor vypratáva aj vedľajšie priestory súvisiace s bytom (bez ohľadu na ich počet) o 33,19 eura.

Zdroj: Vyhláška MS SR o odmenách a náhradách súdnych exekútorov

Súvisiace články

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.