StoryEditor

Pozor na dane. Platiť ich musíte, aj keď to nečakáte

02.03.2015, 23:57
Úroky z vkladov v banke, podiely, vyplatené poistky či hypotekárne listy. Aj pri takýchto príjmoch zvažujte, ktorý z nich a ako musíte zdaniť.

1. Úroky z vkladu v banke

Situácia: Eva Nováková má v banke uložené peniaze, z ktorých jej plynie úrok, a ten jej banka mesačne priznáva na bankovom výpise. Okrem toho požičala kamarátovi na základe zmluvy o pôžičke určitú sumu, ktorú jej kamarát ku koncu roka 2014 vrátil spolu s dohodnutými úrokmi. Musí Eva úroky z vkladu v banke a z pôžičky zdaniť?
Riešenie: Úroky z  vkladu v banke jej banka pri výplate zrazí zrážkovou daňou z príjmov vo výške 19 %, preto tie už nezdaňuje. Úroky, ktoré jej vyplatí pri vrátení pôžičky kamarát, však zrážkovou daňou zrazené nebudú.
Sumár: Eva musí zdaniť vo svojom daňovom priznaní len úroky z pôžičky.

2. Podiely na výnosoch urbariátu

Situácia: Jozef Novák je v rámci dedičstva majiteľom lesov a členom pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity. Od neho dostal v roku 2014 vyplatené podiely na výnosoch spoločenstva za pôdu a drevo.
Riešenie: pozemkové spoločenstvá, ktoré boli bez právnej subjektivity, mali povinnosť zaregistrovať sa v registri obvodného lesného úradu do 30. júna 2014, čím získali právnu subjektivitu. Treba však dodať, že aj príjem člena spoločenstva bez právnej subjektivity (existujúceho do 30. 6. 2014) musí fyzická osoba priznať. Bude to v daňovom priznaní po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda za rok 2014 s termínom do 31. marca 2015. Čiastkovým základom dane z príjmov z agrovýroby podliehajúcim dani je príjem znížený o daňové výdavky. Tie si možno uplatniť vo forme: a) podielu na daňových výdavkoch pozemkového spoločenstva alebo b) vo výške 40 percent z príjmov, najviac do 420 eur mesačne (za 6 mesiacov maximálne 2 520 eur). Tento spôsob môže uplatniť iba daňovník, ktorý neplatí DPH, prípadne ju platí iba časť obdobia. Ak ide o spoločenstvo s právnou subjektivitou, ktoré podáva priznanie, a potom vypláca členom podiely na výnosoch, tak tie už sú zdanené, podielnik ich nezdaňuje.
Sumár: daňové priznanie Jozefa sa bude skladať za prvý polrok z príjmov, ktoré sám zdaní, a za druhý polrok je jeho daň už vysporiadaná.

3. Hypotekárne záložné listy

Situácia:  Mária Čierna je majiteľkou hypotekárnych záložných listov. Akým spôsobom zdaní úroky plynúce z listov?
Riešenie: Výnosy z dlhopisov vyplácané od 1. 7. 2013 sa zdaňovali prostredníctvom daňového priznania. Avšak od 1. 1. 2014 sa úrokové výnosy z dlhopisov a hypotekárnych záložných listov vyplácaných v prospech fyzických osôb opäť zdaňujú zrážkou.
Sumár: Mária má uvedený príjem vyplatený so zrazením zrážkovej dane, takže ona sama ich už nezdaňuje.

4. Vyplatenie poistky po dosiahnutí určitého veku

Situácia: Zuzana Pilná mala uzavretú životnú poistku, v rámci ktorej jej poisťovňa v júli 2014 vyplatila dohodnutú sumu, keďže sa dožila určeného veku. Musí tento príjem dať do daňového priznania?
Riešenie: Z takéhoto druhu príjmu  plynúceho zo zdrojov na Slovensku sa vyberá daň zrážkou. Základom dane je uvedený príjem znížený o zaplatené poistné, zrážku a odvod dane zabezpečí poisťovňa.
Sumár: Zuzana už tento príjem nemusí uvádzať v priznaní.

5. Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok

Situácia: Ján Kováč vlastní dlhopis a za rok 2014 mu z neho prináleží výnos. Ako bude postupovať pri jeho zdaňovaní?
Riešenie: Od roku 2013 sa výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok vyňali z príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou (19 %). Fyzické osoby (podnikatelia, občania – nepodnikatelia) ich tak zdania v daňovom priznaní ako príjmy z kapitálového majetku a právnické osoby ich musia zahrnúť do základu dane za zdaňovacie obdobie.
Sumár: Ján musí podať daňové priznanie, v ňom priznať výnos a zdaniť ho. 

6. Doplnkové dôchodkové sporenie

Situácia: Miroslav Nový dostal vyplatenú dávku z doplnkového dôchodkového sporenia. Musí podať daňové priznanie?
Riešenie: Aj z takéhoto druhu príjmu  plynúceho zo zdrojov na Slovensku sa musí zraziť daň. Tak zrážku, ako aj odvod dane zabezpečí doplnková dôchodková poisťovňa.
Sumár: Daňová povinnosť sa pri tomto druhu príjmu považuje za splnenú, teda Miroslav už takýto príjem nemusí uvádzať v daňovom priznaní.

7. Výhra na vkladnej knižke

Situácia: Štefan Sedlák si roky odkladá finančné prostriedky na vkladnú knižku. Jeho banka vyhlásila súťaž a v rámci nej vyžrebovala vkladné knižky, ktoré vyhrali na konci roku 2014 odmenu vo forme pripísania istej sumy. Ako má Štefan postupovať pri zdanení výhry?
Riešenie: Spôsob zdaňovania takýchto výhier závisí od toho, či uvedené príjmy plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí. a) Ak plynú zo zdrojov na území SR, vyberá sa z nich daň zrážkou. Základom dane pri tomto príjme je iba príjem, teda výhra neznížená o výdavky. b) Ak plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu dane), a to v zdaňovacom období, v ktorom sa prijali. Pri týchto príjmoch sa do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňajú príjmy neznížené o výdavky (okrem niektorých vymenovaných v zákone).
Sumár: Keďže výhra je zo zdroja na území SR, banka pripíše Štefanovi výhru už zrazenú zrážkovou daňou a on má tento príjem vysporiadaný.

8. výnos zo zmenky

Situácia: Jana Nová je majiteľkou zmenky a za rok 2014 jej prináleží výnos z tejto zmenky. Ako bude postupovať pri jeho zdaňovaní?
Riešenie: Výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja vstupujú do čiastkového základu dane z príjmov.  Fyzické osoby (podnikatelia, občania – nepodnikatelia) ich zdania v daňovom priznaní ako príjmy z kapitálového majetku.
Sumár: Jana je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov a v ňom prizná výnos, ktorý zdaní.

Zdroj: Jaroslava Lukačovičová, ZPS


Čo si prečítate v utorkovej prílohe Hospodárskych novín Poradca

- Čo patrí do príjmov z kapitálového majetku

- Ako takéto príjmy zdaniť

- Rozhovor s expertom o tom, nakoľko je situácia okolo kapitálových príjmov na Slovensku liberálna

Prílohu nájdete v utorkových tlačených HN (3. marca 2015).

Alebo si môžete objednať pdf vydania (aktuálne v deň vyjdenia) cez SMS na váš mail  TU.

Staršie pdf vydania nájdete TU.

01 - Modified: 2007-03-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Profil: Ján Pardavý
01 - Modified: 2023-03-23 12:56:04 - Feat.: - Title: Firma českého oligarchu odmieta obviňovanie holdingu z väzieb na ruskú ekonomiku 02 - Modified: 2023-03-23 12:40:30 - Feat.: - Title: Britská centrálna banka napriek vysokej inflácii zvýšila základný úrok o štvrť bodu na 4,25 percenta 03 - Modified: 2023-03-17 10:51:57 - Feat.: - Title: Goldman Sachs a britské banky čakajú slabšie zvýšenie sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky 04 - Modified: 2023-03-17 08:38:53 - Feat.: - Title: V USA hrozil ďalší bankrot, banke First Republic pomohli americké veľkobanky 05 - Modified: 2023-03-16 14:35:15 - Feat.: - Title: Cetelem môže na Slovensku skončiť. Najväčšia francúzska banka zvažuje odchod z viacerých trhov
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
24. marec 2023 14:51