05.08.2013, 10:00

Štát vám príspeje na živnosť. Tu sa dozviete ako

Chcete príspevok na živnosť, úrad práce vás môže preskúšať, čo všetko viete o živnosti. HNporadňa vám každý pondelok prináša "ťahák" s odpoveďami.

Ak chcete príspevok na živnosť, úrady práce vás môžu preskúšať, čo všetko viete o živnosti. HNporadňa vám každý pondelok prinesie „ťahák“ s odpoveďami. Viete všetko o živnosti? Chcete si ju len založiť, alebo premýšľate aj nad tým, že by ste na jej rozbeh použili pomoc vo forme príspevku od úradov práce? Ak áno, môžete prejsť 100-otázkovým testom. Prinášame vám odpovede na tretích päť otázok.    

 

OTÁZKY

ODPOVEDE

Čo sa rozumie pod pojmom
prevádzkareň?

Prevádzkarňou je priestor, v ktorom podnikateľ pracuje, teda vykonáva živnosť. Nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické a technologické zariadenie určené na výkon živnosti, alebo súvisiace so živnosťou

Prevádzkárňou je: 

– stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na
   zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,

– priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,

 miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,

– výstavné priestory a vzorkové predajne,

 priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

 

Môže podnikateľ prevádzkovať viac živností?

Podnikateľ môže mať aj viac živností. Podmienkou ale je, že má na pre každú z nich živnostenské oprávnenie

 

 

Je podnikateľ povinný ohlasovať živnostenskému úradu zmeny údajov uvedených v ohlásení živnosti?

Podnikateľ musí oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov uvedených v ohlásení  živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien. Ale napríklad oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.

Na základe oznámenia živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo prípadu rozhodne o pozastavení výkonu živnosti, či o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí úrad na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

 

Môže živnostenský úrad zrušiť podnikateľovi živnostenské oprávnenie?

Živnostenský úrad môže oprávnenie zrušiť:  

 z vlastného, alebo iného podnetu na jednu, alebo aj viac živností, prípadne živnosť pozastaviť, ak podnikateľ závažným spôsobom porušil podmienky živnostenského zákona, alebo porušil iné zákony, či predpisy. 

– ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak bez pozastavenia živnosti prestane u vykonávať na dobu dlhšiu ako dva roky.

 

Ako sa ukončuje živnosť a ruší živnostenské oprávnenie?

Treba navštíviť jednotné kontaktné miesto, podľa miesta trvalého pobytu a podať oznámenie o ukončení podnikania. Dôležité je v ňom uviesť deň ukončenia podnikania.

Potom podnikateľ musí do 8 dní informovať zdravotnú a sociálnu poisťovňu o zmenách, ktoré majú vplyv na platenie poistného a teda aj o ukončení živnosti. Dňom zániku živnostenského oprávnenia zaniká aj povinnosť platiť odvody poistného do sociálnej poisťovne. Podobne treba ísť do 30 dní aj na daňový úrad a oznámiť správcovi dane ukončnenie podnikania a vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň (kartičku s DIČ).

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.