StoryEditor

V centre záujmu je študent a jeho vnútorný svet

22.05.2015, 09:40
Autor:
macmac
Od vstupu do školy až po ukončenie štúdia. Tak pokrývajú všetky činnosti  tri moduly uľahčujúce život žiakom aj učiteľom, hovorí učiteľ Štefan Fedor.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť sa do súťaže Inovatívny čin roka?

Súkromné gymnázium a Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová sa aktívne zúčastnili na výstave Mladý tvorca 2015. Účasť na súťaži nám dala ďalší impulz na ceste vpred, k zdokonaľovaniu vzdelávacieho procesu a etablovaniu sa na trhu vzdelávania, ale aj praxe v priestore celého Slovenska.

Do súťaže ste sa zapojili v kategórii Inovácia služby. O aký projekt išlo?

Podaný projekt s názvom e-vzdelávanie na strednej škole predstavuje, sumarizuje a hodnotí inováciu služby vzdelávania, ktorú sme na súkromnom gymnáziu komplexne prepojili do 3 modulov a takto komplexne aj realizovali v roku 2014. Jednotlivé moduly navzájom súvisia a pokrývajú celý oblúk činností, ktoré škola realizuje od úplného začiatku – vstupu žiaka až po ukončenie jeho štúdia. Ide o nasledujúce moduly: e-prijímacie konanie na SŠ, e-vzdelávanie študentov na SŠ, e-príprava na záverečnú skúšku.

A v čom je teda hlavný prínos tejto inovácie?

Učiteľovi takýto systém prináša viacero výhod. Nemusí tráviť čas opravovaním testov, cvičení, úloh a písomiek, ale môže tento čas venovať príprave ďalšieho digitálneho vzdelávacieho obsahu. Tento systém učiteľovi veľmi uľahčuje prácu pri diagnostike, kontrole a rozvoji kompetencií žiakov prakticky. Už sa nestáva, že na hodine vyskúšam 1 – 2 žiakov, môžem si pozrieť nielen písomku, ale aj vyriešené cvičenia a úlohy, a teda individuálne pracovať so žiakom.

Poďme teda k študentom. Je tento spôsob výhodný aj pre nich?

Samozrejme. Ďalšou výhodou je totiž dostupnosť našej služby odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie, nezávislosť pri vzdelávaní od času a priestoru učiteľa a času a priestoru žiaka, individuálnosť prístupu k žiakovi a rýchla spätná väzba, ktorá je súčasne aj komplexnou vzhľadom na tradičný prístup k žiakovi. Žiaci majú neustálu priebežnú informáciu o svojich výsledkoch, a preto sa môžu sami učiť, plánovať si svoje štúdium a zapĺňať medzery v poznatkoch, schopnostiach a praktických zručnostiach.

Venujete sa inováciám na vašej škole dlhodobo?

Každá spoločnosť musí inovovať svoje procesy, prostriedky a produkty. Škola je na tom podobne, len pojem produkt v jej prípade znie čudne, dehumanizovane. Škola musí dbať na neustálu inováciu v každom rozmere svojej činnosti, inak začne stagnovať a stáť na mieste, kým svet navôkol sa pohybuje rýchlo preč. Preto vedenie školy, jej zriaďovateľ (Železiarne Podbrezová) aj učitelia hľadajú cesty, ako školu urobiť modernou, otvorenou, pre žiaka zaujímavou a osobnosť žiaka rozvíjajúcou inštitúciou. Moderné technológie sú súčasťou inovácie našej služby vzdelávania, ale nie sú samoúčelné, nie sú cieľom, ale iba prostriedkom, pretože v centre nášho záujmu je študent so svojím vnútorným svetom, vlastnosťami, predpokladmi, ale aj emóciami a citmi.

Čo vás teda priviedlo konkrétne k tejto inovácii?

Čo sa týka mojej cesty k nej, je spojená s pôsobením na Základnej škole 17. novembra v Sabinove. Tam som sa v ovládaní technológií a ich aplikovaniu do výchovno-vzdelávacieho procesu zdokonalil. Súčasne som sa zapojil do rôznych projektov, školení a do vzdelávania nielen detí, ale aj dospelých. Z pôsobenia na „východe“ čerpám svoje skúsenosti doteraz. Asi pred siedmimi rokmi som sa presťahoval na Horehronie a nastúpil som ako učiteľ na Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová. Osud moju cestu viedol šťastlivo, pretože aj na tejto škole vedenie a zriaďovateľ majú na srdci inováciu a implementáciu moderných technológií v súčinnosti s modernými vzdelávacími stratégiami do praxe vzdelávania. V súvislosti s tým sa musím poďakovať vedeniu školy, zriaďovateľovi školy – Železiarňam Podbrezová, a. s., a spoločnosti ŽP Informatika, s. r. o., vďaka ktorým sme mohli inováciu našej služby implementovať do vzdelávania.

Splnila súťaž vaše očakávania? Čo konkrétne vám dala okrem ceny?

Samotné spracovanie prihlášky a projektu bolo pre mňa výzvou v tom, že som sa musel nad vzdelávaním zamyslieť aj z inej strany. Predtým som s projektom takéhoto druhu nemal skúsenosť, pretože som sa venoval výhradne edukačne zameraným projektom. Popasovať sa s potenciálom školy nielen vo svete škôl, ale aj vo svete firiem a komerčných spoločností bolo vzrušujúce a zaujímavé. A bol som príjemne prekvapený, že už pri mojom prvom podaní projektu, ktorý zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra, som bol odmenený. Je to veľmi príjemná skúsenosť.

Dá sa teda povedať, že okrem tejto novej skúsenosti bola pre vás aj potvrdením kvality vašej práce?

Áno, dá sa to aj takto povedať. Pre mňa osobne a rovnako pre celú školu znamenala účasť na tejto súťaži výzvu, skúšku správnosti a zhodnotenie potenciálu učiteľa a celej školy vzhľadom na širší priestor Slovenska, nielen Horehronia – regiónu, v ktorom pôsobíme.

A ako ste sa dostali do sveta inovácií?

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová začalo svoju činnosť 1. septembra 2006 ako škola pre aktívnych športovcov, ktorí majú ambície zvládnuť gymnaziálny študijný program súčasne s absolvovaním športovej prípravy. Keďže jednou z najdôležitejších úloh súčasnosti je aj zvládnutie informačných technológií a schopnosti rýchlej adaptácie v nových ekonomických podmienkach, rozhodli sme sa poskytnúť príležitosť aj študentom, ktorí sa chcú zamerať na štúdium informatiky. V súčasnosti škola ponúka tri profilácie: šport, informatiku a anglický jazyk.

Čiže tým, čo vás najviac inšpirovalo, boli samotné potreby študentov?

Áno, presne tak. K inováciám a inovácii, za ktorú som bol odmenený, som sa dostal tlakom bežného školského života. Na škole sme mali a máme vrcholových športovcov, ktorí reprezentujú nielen školu, ale aj región a celé Slovensko v cyklistike, vo futbale, v golfe, biatlone, kolkoch... Títo študenti museli získať prístup a možnosť vzdelávať sa aj na dlhodobých stážach v zahraničí. Začalo to byť potom zaujímavé aj pri dlhodobo chorých žiakoch a následne aj pri tých, ktorí v škole sú prítomní, pretože e-vzdelávanie prinieslo viaceré výhody aj do prezenčného vzdelávania. Zaujímavé je to, že hádam iba reálny život prináša tlak, ktorý dokáže meniť veci efektívne, rýchlo a prínosne.

Ak sa pozrieme na oblasť školstva, kde pôsobíte – ktorým smerom by sa mali inovácie uberať?

Myslím si, že ďalšie inovácie budú celkovo pokračovať vo svete mobilných technológií, aplikácií a cloudových služieb, ktoré zefektívňujú a centralizujú zdroje dát informačných a vzdelávacích systémov. Čo sa týka inovácií v školstve, musím povedať, že chýba jednotný celoštátny a bezplatný e-systém vzdelávania, v ktorom by učiteľ veľmi rýchlo vedel z veľkého množstva dát o konkrétnom žiakovi presne charakterizovať a určiť, čo daný žiak potrebuje a kam ho treba smerovať, pretože je zbytočné, ak všetci budeme ovládať všetko. Všetky doterajšie systémy sú čiastkové, izolované alebo komerčne zamerané.

Máte teda v tejto oblasti nejaké konkrétne želanie?

Osobne by som si veľmi prial, aby bol vytvorený štátny e-systém vzdelávania, akýsi systém správy vzdelávacieho obsahu, kde by školy mohli ukladať vzdelávacie materiály a zdieľať ich s inými školami, kde by si školy a učitelia mohli vytvárať cvičenia, písomky a testy a kde by sa dal vývoj žiaka aj celostne sledovať.

01 - Modified: 2007-06-12 12:34:28 - Feat.: 0 - Title: Milan Kňažko: Pomstil som sa Rusom
01 - Modified: 2023-03-28 19:36:12 - Feat.: - Title: Pomohla by školám alternatívna cesta? Štát dnes hovorí autonómnym školám nie 02 - Modified: 2023-03-05 14:24:29 - Feat.: - Title: Baranidlo proti ruskému plynu sa na Slovensku zaseklo. Štátu došli zdroje 03 - Modified: 2023-03-01 09:59:43 - Feat.: - Title: HN24: Základné školy, ktoré chcú učiť po novom, sa môžu registrovať do piatka 04 - Modified: 2023-03-01 17:00:00 - Feat.: - Title: Ako úspešne zmierňovať regionálne rozdiely? Pozrime sa k susedom 05 - Modified: 2023-02-08 23:00:00 - Feat.: - Title: Zosúladenie potrieb trhu práce so systémom vzdelávania
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. apríl 2023 00:30