StoryEditor

Prestížnu cenu Via Bona získali Slovenské elektrárne

10.04.2014, 18:59
Nadácia Pontis dnes odovzdá ocenenie Via Bona Slovakia za projekty, ktoré inšpirujú Slovensko. Porota vyberala z 52 nominácií.

Aj na Slovensku sa dá biznis robiť zodpovedne. Jedným z dôkazov je spoločnosť Slovenské elektrárne, ktorá získala prestížne ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré udeľuje nadácia Pontis a kde sú Hospodárske noviny hlavným mediálnym partnerom. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje firmám, ktoré sa okrem podnikania zamerali aj na pomoc deťom, rozvoj regiónu či podporu zamestnancov.

Čo si predstavíte pod zodpovedným podnikaním? Šetrnosť voči životnému prostrediu? Zbližovanie so svojím mestom či obcou? Rovnováhu medzi prácou a súkromím svojich zamestnancov? Alebo „výchovu“ svojich dodávateľov k rovnakej zodpovednosti, o akú sa snažím ja sám? Najskôr to bude zo všetkého kúsok.


Predseda predstavenstva Slovenských elektrární Paolo Ruzzini. Snímka: HN/Pavol Funtál.

Firmy, ktoré vedia robiť svoj biznis tak, aby dokázali konkurovať nielen výrobkami či službami, ale aj inšpiratívnym správaním meniacim prostredie Slovenska, mali dnes svoj deň „D“. Nadácia Pontis odovzdala ceny Via Bona Slovakia za rok 2013.

Slávnostný galavečer sa konal v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Mal podobu divadelného predstavenia Peter ide podnikať, v ktorom si zahral aj herec s Downovým syndrómom z banskobystrického Divadla z pasáže. Hlavné ceny odovzdal zástupcom firiem nový prezident Andrej Kiska.

V tomto ročníku ceny Via Bona Slovakia posudzovala komisia až 52 nominácií. Porotu tvorilo 47 nezávislých odborníkov. Tí vyberali spomedzi firiem, ktoré sa správajú férovo k zákazníkom, poskytujú výborné podmienky svojim zamestnancom, ktoré podporujú životné prostredie, ale aj programy vedúce k zlepšovaniu života na Slovensku. 


Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2013

Firmy súťažili v 7 kategóriách. Tento rok pribudla aj Cena verejnosti, o ktorej rozhodli ľudia v on-line hlasovaní cez portál HNonline.sk. Z prijatých 52 nominácií postúpilo do užšieho výberu 22. Z nich zvíťazili projekty nasledovných firiem:

SKVELÝ ZAMESTNÁVATEĽ
Slovnaft: Materská škola a detské jasle Slovnafťáčik

V snahe uľahčiť ženám nástup späť do práce po rodičovskej dovolenke prišla rafinérsko-petrochemická spoločnosť s nápadom vybudovať modernú materskú škôlku a detské jasle v blízkosti pracoviska. Zrekonštruovala staré nevyužívané priestory blízkeho učilišťa a zriadila Slovnafťáčik pre deti zamestnancov, ale aj rodiny z okolia. Škôlka má prispôsobenú otváraciu dobu pracovnému času zamestnancov, poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch (anglický i maďarský) a zamestnanci dostávajú aj príspevok na školné, čím majú kvalitné služby za výhodnejšiu cenu.

FÉROVÝ HRÁČ NA TRHU
Profesia: iniciatíva Edujobs.sk

Portál, ktorý prináša aktuálne pracovné ponuky, prišiel s iniciatívou Edujobs.sk. Snaží sa bezplatne prepojiť verejné školy s najkvalitnejšími uchádzačmi o prácu v školstve a odbúrať podozrenia z rodinkárstva a korupcie pri obsadzovaní pracovných miest na školách. Pred jeho spustením sa pracovné ponuky v oblasti školstva zo zákona zverejňovali predovšetkým na weboch krajských školských úradov. Po tom, ako jeden zo zamestnancov hľadal pedagogického asistenta pre svojho syna a mal problém nájsť kvalifikovaného odborníka, v Profesii prišli s nápadom. Vytvorili špecializovaný portál, ktorý dáva školám možnosť bezplatne inzerovať všetky voľné pracovné ponuky a od jeho spustenia sa ukázalo, že záujem o miesta v školstve skutočne je.

ZELENÁ FIRMA
IKEA Bratislava: Papierové palety

Nábytkárska spoločnosť prišla ako prvá s nahradením drevených paliet za papierové, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. Recyklovateľné palety sú šetrnejšie k životnému prostrediu a vďaka tejto zmene sa na Slovensku od minulého roka znížil počet kamiónov, ktoré prepravujú výrobky IKEA, o 200. To viedlo aj k zníženiu emisií CO2 a ďalších nákladov. Papierové palety po použití putujú na ďalšiu recykláciu. Vyrábajú sa z nich kartónové škatule, ktoré sa ďalej predávajú ako obchodný tovar. Cieľom IKEA je do roku 2016 znížiť emisie CO2 o 20 %.


Prestížne ceny odovzdával aj nový prezident Andrej Kiska. Snímka: HN/Pavol Funtál

DOBRÝ PARTNER KOMUNITY
Pfizer Luxembourg: Krajina záchrancov

Podľa prieskumu je až 78 % Slovákov presvedčených, že svojim blízkym by vedeli podať prvú pomoc. Viac ako 40 % opýtaných sa obáva, že postihnutému neodbornou pomocou skôr poškodia, ako pomôžu. Krajina záchrancov je na Slovensku prvý firemný projekt, ktorý sa snaží naučiť širokú verejnosť, ako správne poskytovať prvú pomoc. Spoločnosť Pfizer preto podporuje myšlienku Slovenského Červeného kríža naučiť každého bez ohľadu na vek či vzdelanie poskytnúť prvú pomoc. Webová stránka www.prvapomoc.sk ponúka bezplatný e-learningový kurz prvej pomoci. V 8 lekciách má každý možnosť naučiť sa teoretické základy prvej pomoci. Na konci kurzu je pripravený krátky test, po ktorého úspešnom zvládnutí získa absolvent Certifikát Krajiny záchrancov. Ten ho oprávňuje zúčastniť sa praktického kurzu prvej pomoci u niektorého z poskytovateľov za zvýhodnenú cenu a v skrátenom čase.

PODPOROVATEĽ DOBROVOĽNÍCTVA
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne: Lepší život

Zamestnanci spoločnosti sa každodenne stretávajú s rôznymi nešťastiami ľudí, aj preto sa rozhodli pomáhať. Život prináša situácie, ktoré sa poistiť nedajú. Platí to aj pre klientov Brány do života v Bratislave. Dobrovoľníci pomáhajú deťom, mladým dospelým a ženám krízového centra, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Poskytujú im finančné vzdelávanie, v rámci ktorého sa učia šetriť si peniaze, aby sa mohli osamostatniť. Pre deti zasa organizujú rôzne podujatia ako bubnovačku, výlet do ZOO, hippoterapiu alebo spoločné Vianoce.

Čestné uznanie v tejto kategórii získa
Hewlett – Packard Slovakia: Projekt Elderly – spríjemnime jeseň života seniorom

Aktívne starnutie sa stáva čoraz naliehavejšou témou. Spoločnosť HP sa preto zamerala na seniorov z Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači a na kvalitné trávenie ich voľného času spolu so zamestnancami spoločnosti. Dobrovoľníci sa s nimi stretávajú raz do mesiaca. Minulý rok ich sprevádzali do divadla, na výlet loďou na Devín, organizujú spoločné grilovačky, pečenie koláčov či spoločnú tanečnú zábavu.

ZODPOVEDNÁ VEĽKÁ FIRMA: Slovenské elektrárne

Najväčší výrobca elektriny dbá nielen o zamestnancov a životné prostredie, ale aj okolité komunity. Bezpečnosť zamestnancov má v SE prvé miesto. Spoločnosť ponúka zamestnancom širokú škálu benefitov v podobe príplatkov, príspevkov na dopravu, permanentiek na športoviská, lístkov na kultúru a relax a dokonca 5 týždňov dovolenky. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je aj podpora zamestnancov pre ich neskorší život v starobe. Zamestnanci môžu vyjadriť svoj názor na firemnú kultúru a navrhovať zlepšenia.

Aj vďaka tomu majú napríklad obedy v jedálňach vypísané nutričné zloženie, čo vedie k zmene stravovacích návykov a výberu zdravších jedál zamestnancov. Vzdelávanie poskytuje prostredníctvom vzdelávacích centier alebo neformálnych Piatkových inšpirácií. Má vysoko nastavené štandardy v oblasti etiky. Je jedným zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko s cieľom vyvinúť verejný tlak na zmenu v oblasti boja proti korupcii, justície a rešpektu etických pravidiel. SE sa venujú aj podpore nepopulárnych tém v spoločnosti ako sú ľudia bez domova cez organizácie Depaul Slovensko či Proti prúdu.

Podporujú originálny projekt bývania Člověka v tísni, v rámci ktorého si zapojení obyvatelia rómskej osady v Kojaticiach na východnom Slovensku stavajú domy s pomocou mladých architektov. Spoločnosť podporuje aj rozvoj obcí v spádových oblastiach elektrární.

ZODPOVEDNÁ MALÁ/ STREDNÁ FIRMA: Slovak Spectator / The Rock

Slovak Spectator sa venuje mladým začínajúcim novinárom, aby boli pripravení na výkon svojho povolania. Mediálne domy i redakcie sú pod finančným tlakom a často nemajú dostatok ľudí, ktorí by robili absolventom žurnalistiky mentorov. Noviny už štvrtý rok prinášajú projekty, ktoré majú potenciál inšpirovať vyučujúcich ako aj študentov, aby aktívnejšie pristupovali k vzdelávaniu, k profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou.

Slovak Spectator poskytuje tréning mladým novinárom, v rámci ktorého sú súčasťou redakcie a môžu vykonávať reálnu novinársku prácu pod dohľadom odborníkov. Účasť je pre študentov bezplatná, pričom im hradia súvisiace cestovné náklady a za publikovaný materiál dostávajú i symbolickú odmenu. Zamestnanci Slovak Spectator sa študentom venujú neraz aj vo svojom voľnom čase. V rámci svojich projektov vo vydavateľstve The Rock vytrénovali viac ako 50 mladých novinárov, ktorí v súčasnosti pracujú v rôznych mienkotvorných médiách.

CENA VEREJNOSTI – rozhodla o nej verejnosť v on-line hlasovaní
Green investments

Penzión Villa Green je zeleným penziónom a jedným z najekologickejších ubytovacích zariadení na Slovensku. Vznikol rekonštrukciou nevyužívanej a spustnutej budovy v centre kúpeľného mesta Sliač. Jeho strechu pokrývajú fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Takmer 50 % elektrickej energie, ktorú penzión spotrebuje na svoju prevádzku, si aj sám vyrobí. Rovnako je to s ohrevom teplej vody.

V penzióne funguje niekoľko ekologických riešení, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie. Dokonca aj na  zalievanie trávnika a kvetov používajú vodu zo studne, ktorú majitelia ručne vykopali, aby zbytočne nemíňali pitnú vodu. Biologický odpad z kuchyne slúži na prikrmovanie lesnej zveri počas zimy.


Cenu verejnosti odovzdával šéfredaktor Hospodárskych novín Peter Vavro (vľavo). Snímka: HN/Pavol Funtál

K ekologickému správaniu motivujú aj svojich zákazníkov. Hosťom, ktorí pricestujú bicyklom, vlakom, hybridným alebo elektrickým vozidlom poskytujú „zelený bonus“ vo výške 10 % z ceny ubytovania. Jedna zo zamestnankýň je zdravotne ťažko postihnutá, šancu dostávajú aj mladí ľudia bez praxe. Všetci zamestnanci sú aktívne zapájaní do firemných rozhodnutí a stoja za úspechom celého penziónu. Cítia sa ako súčasť miestnej komunity a v rámci finančných možností podporujú zaujímavé akcie, ktoré spestrujú život na Sliači.

25. máj 2022 14:26