StoryEditor

Prevratné zmeny. Súdy, advokáti aj občania sa musia pripraviť

22.06.2015, 00:05
Súdne konania budú prebiehať úplne inak. Po tom, ako začnú platiť nové procesné pravidlá. Súdy by mali pracovať oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Nové procesné pravidlá sú obsiahnuté v troch právnych kódexoch, ktoré nahradia doterajší Občiansky súdny poriadok. Týmito kódexami sú: Civilný sporový poriadokCivilný mimosporový poriadokSprávny súdny poriadok.

1. Civilný sporový poriadok

Príprava žaloby a koncentrácia konania  
- pripraviť podanie a navrhované dôkazy už na začiatku
- procesná preklúzia znamená stratu práv, ak sa nevykonajú včas

Predbežné prejednanie žaloby so súdom 
- možnosť spoznať názor sudcu na vec a prípadne prechádzať súdnemu sporu
- sudca určí pri predbežnom prejednaní, ktoré skutočnosti považuje za rozhodujúce
- na iné tvrdenie sa neskôr nebude prihliadať

Spory s ochranou slabšej strany 
- slabšia strana je spotrebiteľ, zamestnanec, ten kto namieta porušenie práva na nediskrimináciu

Doručovanie 
- vyhýbanie sa doručeniu na ťarchu nezastihnutej osobe
- fikcia doručenia aj v prípade fyzických osôb nepodnikateľov

Elektronické služby v súdnictve 
- možnosť elektronicky komunikovať so súdom
- webová stránka, e-mail, telefón, dátový súbor

Povinné zastupovanie advokátom 
- v určitých sporoch bude povinnosť mať advokáta

Skrátené rozhodovanie 
- platobné rozkazy
- rozsudok pre zmeškania
- rozsudok pre uznanie a vzdanie sa nároku

Zrýchlenie a zefektívnenie súdneho konania 
- obmedzenie námietok
- nové pokuty
- písomné výpovede svedkov prípustné 
- zjednodušenie úpravy trov konania

2. Civilný mimo-sporový poriadok 

Obchodné mimosporové konania 
- neplatnosť obchodnej spoločnosti
- menovanie, odvolanie a odmena likvidátora
- zrušenie zápisu v obchodnom registri 

Sudca ako vyšetrovateľ 
- sudca sa nemôže spoľahnúť na dôkazy predložené stranami, ale sám musí zisťovať rozhodné okolnosti
- príklad sú spory vo veciach starostlivosti o deti
- vykonať dôkazy, ktoré strany nenavrhli
- možnosť rozhodnúť nad rámec návrhu

Nové typy nesporových konaní a zmeny v tých doterajších 
- napríklad konanie o určenie dátumu narodenia alebo veku fyzickej osoby, konanie o rozvod, zmeny v konaniach o umorení listín, v konaní o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení atď.

Zbavenie spôsobilosti iba obmedzene
- vylúčená možnosť úplného pozbavenie spôsobilosti k právnym úkonom
- možnosť pozbaviť spôsobilosť iba na konkrétne úkony (napr. disponovanie s majetkom)

Notár ako súdny komisár 
- časť súdnej agendy vybavia notári
- prvoinštančné konanie o dedičstve 
- účasť veriteľov v konaní o dedičstve 
- nový postup pri likvidácii dedičstva 
- umorenie listín
- solučná úschova
- osvedčenie o európskom exekučnom titule 

3. Správny súdny poriadok 

Príprava a podanie žaloby
- napadnutie iba právoplatného rozhodnutia
- odlišnosti v sociálnych a azylových konaniach
- nová miestna príslušnosť 
- právomoc súdov

Postup v konaní 
- účastníci a iné subjekty konania
- zastúpenie
- oprávnenia prokurátora

Osobitné konanie o správnej žalobe vo veciach správneho trestania
- o pokutách a iných sankciách

Účasť verejnosti na súdnom konaní 
- povoľovanie priemyselných prevádzok (napríklad - Pezinská skládka)

Nové opravné prostriedky 
- žaloba na obnovu konania
- kasačná sťažnosť

Menšie novinky, ktoré stoja za spomenutie
– senátne rozhodovanie v správnom súdnictve
– opravné prostriedky

01 - Modified: 2007-06-30 11:16:26 - Feat.: 0 - Title: Zhodenie atómových bômb bolo nevyhnutné, tvrdí Kjuma
01 - Modified: 2023-05-24 13:00:00 - Feat.: - Title: GALÉRIA Fotograf snímky pracujúcich detí zhotovil tajne. Po zverejnení viedli k radikálnym krokom 02 - Modified: 2023-05-23 12:24:39 - Feat.: - Title: Mali by ste sa vrátiť späť do autoškoly? Tento kvíz preverí, aký dobrý vodič naozaj ste 03 - Modified: 2023-05-17 17:33:28 - Feat.: - Title: Advokát Kamenec: Prokurátori pri doživotí pre Kočnera tvrdia, že je nebezpečný pre spoločnosť 04 - Modified: 2023-05-15 04:48:24 - Feat.: - Title: Poslanci opäť pripravujú bič na energetikov. Nemáme pre to vysvetlenie, reaguje pre HN významný dodávateľ 05 - Modified: 2023-05-08 09:08:32 - Feat.: - Title: Veľké energetické plány štátu podobne ako za Fica narazili na zelených špekulantov
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. máj 2023 09:48