StoryEditor

Trestná zodpovednosť sa bude zneužívať, tvrdia firmy

05.09.2014, 17:00
Možnosť pohnať firmu pred súd, ak sa dopustí deliktu, je pre podniky strašiak. Boja sa, že tu vzniknú „rovní“ a „rovnejší“. Právnici novelu vítajú.

Trestná zodpovednosť firiem. Už na budúci rok sa stane pre naše podniky realitou. Znamená to, že už nielen podnikatelia, ale aj firmy sa pri vážnom delikte môžu dostať pred súd.


Zopakujme, že dnes u nás platí len tzv. nepravá trestná zodpovednosť, čiže firmám na Slovensku je i teraz možné napríklad zhabať peniaze alebo majetok, po novom však bude prax prísnejšia. Začne sa uplatňovať tzv. pravá trestná zodpovednosť. Radikálnu zmenu trestného práva, ktorá má prispieť k boju proti organizovanému zločinu a korupcii, musí Slovensko prijať – podľa slov ministra spravodlivosti – kvôli záväzkom voči OECD a EÚ. Pre slovenskú normu sa stala predlohou podobná česká právna úprava.

Rovní a rovnejší?

Mnohé slovenské firmy sa netaja tým, že nový zákon považujú za problematický. „Načo zavádzame niečo, čo je už dnes v praxi vyriešené? Právnické osoby majú trestnú zodpovednosť za svoju činnosť už teraz. Po novom bude hroziť, že sa vytvorí prostredie pre to, aby tu boli rovní a rovnejší,“ tvrdí Štefan Hanigovský, konateľ spoločnosti Fecupral. Podľa neho prinesie nová norma nástroj na to, aby sa firmám, ktoré budú hocijakým spôsobom nepohodlné, urobili podmienky na kolaps alebo sa im aspoň sťažila situácia. „Nielenže budú firmy pod konkurenčným tlakom, ale ešte aj pod tlakom prokurátora. Namiesto aby sa teda venovali svojej práci, budú sa zapodievať súdmi a dokazovaním. Nemusíme predsa zavádzať veci, ktoré sú tu už teraz vyriešené. Iná vec je, že tu neexistuje vymožiteľnosť práva, tá by sa mala riešiť,“ dodáva Hanigovský.

„Bozk smrti“ pre firmu  

Právnici však pripravovaný zákon, vrátane navrhovaných trestov a rozšírenia konceptu bezúhonnosti na firmy, vítajú. „V praxi sa totiž čoraz častejšie stretávame s ekonomickou kriminalitou, ktorá sa ukrýva za činnosť právnickej osoby,“ argumentuje partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c Andrej Leontiev. Ani rozsah navrhovaných trestov nepokladá za neprimeraný – pre porovnanie, napríklad Trestný zákon upravuje ešte viac druhov trestov v tejto oblasti.
Podľa Leontieva by mohla byť účinným trestom napríklad plánovaná novinka v podobe zverejnenia odsudzujúceho rozsudku – avšak v inom médiu než v Obchodnom vestníku. „Už samotné zverejnenie by mohlo pre podnikateľov znamenať výrazný trest. Niekedy až ´bozk smrti´, keďže dôveryhodnosť odsúdenej spoločnosti by sa vážne narušila,“ dodáva Leontiev. Súčasné zákony podľa neho síce vo viacerých prípadoch umožňujú sankciu, napríklad zákazu činnosti, ale celá úprava je veľmi roztrieštená. „Druhy a výška sankcií za porušenie predpisov sa líšia zákon od zákona. Prínosom novely bude, že pre najzávažnejšie porušenia, ktoré sa vo vzťahu k právnickým osobám dosiaľ riešili ako správne delikty, bude existovať jednotná systematika sankcií a procesne ich namiesto správnych orgánov budú riešiť orgány činné v trestnom konaní. Či však bude trestanie právnických osôb účinné, bude záležať práve od ich personálnej a odbornej pripravenosti zaoberať sa týmto typom trestnej činnosti,“ uzatvára advokát.

Ako to bude u nás vyzerať po novele

Trestná zodpovednosť bude firme hroziť, ak spácha inkriminovaný čin:
a) štatutár či štatutárny orgán,
b) ten, kto firmu riadi,
c) ten, kto vo firme vykonáva kontrolu, hoci k nej nemá iný vzťah,
d) ten, kto vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie firmy, ak jeho konanie bolo aspoň jednou z podmienok zakladajúcich trestnú zodpovednosť firmy,  
e) zamestnanec pri plnení pracovných úloh pre firmu, ak ich urobil na pokyn firemných orgánov alebo ak tento človek nezabránil tomu, že si firma nesplnila zákonné povinnosti, prípadne ak sama firma neurobila kroky na predídenie zločinu

Zdroj: MS SR

Aká je prax v rôznych krajinách

1. model: pravá trestná zodpovednosť firiem

  • v krajinách kontinentálnej Európy nie je bežná, čiže kontinentálnemu systému právu nie je vlastná
  • tento typ zodpovednosti totiž vychádza z inej právnej kultúry – angloamerickej
  • uplatňuje sa najmä v USA a vo Veľkej Británii, v kontinentálnej Európe ju zaviedli napríklad v Česku

2. model: nepravá trestná zodpovednosť firiem

  • v súčasnosti sa uplatňuje u nás, ale má sa to zmeniť tým, že sa zavedie samostatný zákon

3. model: sankcionovanie firiem výlučne prostredníctvom správnych deliktov

  • pri tomto modeli sa neuplatňuje žiadna trestná zodpovednosť firiem
  • model funguje úspešne v Nemecku
  • možno povedať, že ak príslušné orgány konajú kompetentne a rýchlo, tento model funguje rovnako účinne ako model s trestnoprávnou zodpovednosťou

Zdroj: TaylorWessing e/n/w/c

01 - Modified: 2006-10-08 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Kórea odloží skúšky
01 - Modified: 2023-03-24 09:38:05 - Feat.: - Title: Rast podnikateľskej aktivity v eurozóne podľa prieskumu nečakane zrýchlil 02 - Modified: 2023-03-23 23:00:00 - Feat.: - Title: Austrália kriesi „rasistickú“ prohibíciu. Domorodci pod vplyvom alkoholu rozpútali vlnu zločinu 03 - Modified: 2023-03-23 23:00:00 - Feat.: - Title: Inovátori v pokrivenom podnikateľskom prostredí 04 - Modified: 2023-03-16 15:05:02 - Feat.: - Title: Americké firmy sa v Nemecku sťažujú na drahé energie. Podnikateľské prostredie vidí ako dobré len tretina 05 - Modified: 2023-03-13 06:02:57 - Feat.: - Title: Povedzte konečne ministrovi Karasovi, že Sulík nekúpil testy
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. marec 2023 19:46