17.03.2015, 10:35

Aj patent sa dá obísť. Bezplatne si zistíte, kde vypršal

Kufor na kolieskach, drvič kameňov, prístroj na zachovanie čerstvosti ovocia či latexová farba. Čo majú spoločné? Ich tvorcovia si ich patentovali.

Majiteľ patentu má výhradné právo vynález využívať, disponovať s ním a mať z neho profit. A to na území, pre ktoré si ho prihlásil. Bez majiteľovho súhlasu nemôže patent nikto iný využívať. Ochrana produktu má potom platnosť – za predpokladu, že majiteľ hradí udržiavacie poplatky – maximálne dvadsať rokov. Počas celej doby má majiteľ patentu na danom území monopol na jeho využívanie, pričom patentová ochrana zabezpečuje aj ochranu pred dovozom výrobkov či technológií z krajín, kde vynález patentovaný nie je.

Dosah ochrany

Je prirodzené,  že v krajinách, kde vynález patentovú ochranu nemá, ho možno voľne využívať aj šíriť. Preto je dôležité nielen to, aby sa autor správne rozhodol, kde všade a v koľkých štátoch prihlásiť vynález pod patentovú ochranu, ale na druhej strane je rovnako dôležité pre ostatných vedieť, kam prípadný patent „nesiaha“ alebo kde už patentová ochrana vypršala. Od takýchto údajov sa napríklad pre podnikateľa odvíja veľkosť trhu, na ktorom sa môže pohybovať v príslušnej oblasti.

Medzinárodná sieť stredísk

Zistiť, ktorým patentom už na našom území zanikla právna ochrana, sa dá pomerne jednoducho. Tak, že využijete patentové monitorovacie služby. Tie u nás bezplatne poskytuje štát.

Zaoberá sa nimi Stredisko patentových informácií PATLIB Bratislava, ktoré je zriadené pri Centre vedecko-technických informácií SR. Služby strediska aj centra zastrešuje ministerstvo školstva. Vďaka takýmto službám môže ktokoľvek a kedykoľvek spoľahlivo zistiť, pri ktorom patente uplynula maximálna doba ochrany, prípadne pri ňom majiteľ neuhradil udržiavacie poplatky. Podľa vyšpecifikovanej oblasti priemyselnej výroby a podľa typu technológie či zariadenia tak zistíte patenty, ktoré priamo na Slovensku či v Európe nepožívajú ochranu, tým pádom ich môžete voľne využiť.

Paleta vyhľadávacích služieb

Stredisko patentových informácií PATLIB, poskytujúce verejnosti patentové informačné služby a informácie z oblasti priemyselného vlastníctva, spadá do siete európskych PATLIB (PATent LIBraries) centier. Slovenská odnož funguje od roku 2003, pričom spolupracuje s Úradom priemyselného vlastníctva SR a s Európskym patentovým úradom. Pred dvoma rokmi sa slovenský PATLIB preorientoval na poskytovanie sofistikovaných služieb, vďaka čomu centrum rozšírilo svoju ponuku zo základných na špecializované sofistikované služby. Ponúkame orientačný prehľad, aké vyhľadávania a rešerše je možné využiť. Všetky služby sa poskytujú online a sú bezplatné.

Patentový monitoring

Služba umožňuje na základe zvoleného profilu a v pravidelných časových intervaloch získavať prehľad o najnovších patentových dokumentoch vo vybranej oblasti.

Patentová rešerš na stav techniky

Ide o informačný prieskum v patentových databázach na príslušnú tému za určité časové obdobie.

Patentové analýzy a štatistiky

Služba zmapuje patentovú aktivitu konkurencie a poskytne tak ucelený prehľad o najaktuálnejšom vývoji v danej oblasti.

Rešerš na aktivity konkurencie

Ide o informácie o chránených predmetoch priemyselného vlastníctva (vynálezy, technické riešenia, dizajny a pod.) konkurencie vo zvolenej tematickej oblasti. 

Rešerš na právny stav dokumentov

Patentová rešerš na právny stav poskytuje informácie o tom, v akej fáze procesu právnej ochrany sa vynález, úžitkový vzor, dizajn či ochranná známka nachádza.

Rešerš na dizajny či ochranné známky

Ide o prehľad dizajnov vo vymedzenej oblasti. Pri ochranných známkach ide o získanie dôkazov, či určité označenie tovarov alebo služieb, ktoré chcete chrániť, už existuje alebo či nie je zameniteľné s podobnou už existujúcou a zaregistrovanou ochrannou známkou.

Zdroj: patlib.cvtisr.sk

Súvisiace články

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.