01.11.2015, 00:00

Rady, ktoré sa vám zídu: ako podať trestné oznámenie

Nie každá neprávosť je hodná trestného oznámenia. Na druhej strane stúpa počet prípadov, keď sa trestná činnosť oznámiť mala, no nik tak neurobil.

Samozrejme na to, aby ste oboznamovali príslušné orgány o spáchaní trestného činu, musíte sa aspoň domnievať, že takýto čin bol vôbec spáchaný. Je jedno, že neviete kým. Čo je však trestným činom? Je ním protiprávne konanie, ktorého znaky nájdeme v Trestnom zákone. Ten rozlišuje trestný čin na prečin a zločin.

Kedy môžem podať trestné oznámenie

Oznámiť trestnú činnosť môžete, i keď nie ste jeho obeťou alebo osobou, ktorej bola spôsobená škoda či iné ujmy. Môžete byť len svedkom trestného činu alebo sa o ňom len hodnoverným spôsobom dozvedieť. Dokonca ho môžete podať aj ako právnická osoba alebo spoločne so skupinou fyzických osôb.

Kedy musím ohlásiť spáchanie trestného činu

Zákon však na druhej strane ustanovuje prípady, keď sa vaša možnosť informovať relevantné orgány zmení na povinnosť. Ak sa hodnoverným spôsobom dozviete, že niekto iný spáchal zločin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody najmenej desať rokov alebo niektorý z trestných činov korupcie, musíte takýto trestný čin oznámiť bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní. Inak sa môžete dopustiť trestného činu neoznámenia trestného činu, za ktorý vám hrozia až 3 roky vo väzení.


Ilustračná snímka: flickr.com/David Holt

Aký je rozdiel medzi priestupkom a trestným činom

Podľa zákona je priestupkom zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo iných zákonoch. Priestupok nie je trestný čin a treba ho odlišovať aj od správnych deliktov, ktorých sú priestupky súčasťou.

Príklady priestupkov: prekročenie rýchlosti, predaj alkoholických nápojov osobám mladším ako osemnásť rokov, úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania vyhrážaním sa ujmou na zdraví.

Komu môžem podať trestné oznámenie a akým spôsobom

V podstate máte tri možnosti, koho upovedomiť o protiprávnom konaní. Dôležité však je, že informáciu podávate orgánu činnému v trestnom konaní. Tými sú prokurátor a policajt. To znamená, že podanie môžete urobiť na ktorejkoľvek prokuratúre alebo policajnej stanici. Treťou možnosťou je oznámenie na súde, a to ústne do zápisnice. To súd následne pošle príslušnému prokurátorovi.

Správu o trestnom čine môžete podať písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, napr. e-mailom. Dbajte však na to, že podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu musíte potvrdiť písomne alebo ústne do 3 pracovných dní. Predídete tak situácii, že sa vaším podaním orgány nebudú zaoberať. Po prijatí trestného oznámenia je orgán činný v trestnom konaní povinný rozhodnúť o ďalšom postupe do 30 dní.

Hrozia mi nejaké sankcie, ak o trestný čin nakoniec nepôjde

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné vás poučiť o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov. V najhoršom prípade sa karta môže obrátiť proti vám a budete obvinený z trestného činu krivého obvinenia. Za ten hrozí odňatie slobody na 1 až 5 rokov.


 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.