StoryEditor

Čo čaká podnikateľov, vrátane živnostníkov v novom roku a ďalšie novinky

22.11.2015, 18:30
Autor:
turtur
Pozrite si zmeny, ktoré ovplyvnia vaše dane. Podnikatelia budú môcť napríklad platiť po novom DPH. To ale nie je všetko. Viac v prílohe HN.

Novinky v roku 2016 a ďalšie užitočné informácie. Prečítajte si v pondelok v špeciálnej prílohe Hospodárskych novín

1.  
DPH až po zaplatení faktúr

Platitelia DPH s ročným obratom nižším ako 100-tisíc eur, ktorí nie sú v konkurze alebo v likvidácii, si budú môcť zvoliť osobitnú úpravu platenia DPH. Daň môžu zaplatiť, až keď im odberateľ uhradí faktúry za dodané služby a tovar. V stavebníctve bude DPH platiť konečný prijímateľ prác a služieb. 

2. 
Skladanie a neuhradenie zábezpeky

Zruší sa skladanie zábezpeky na DPH v prípade, že zdaniteľná osoba, ktorá podáva žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre daň, nedodáva tovar alebo služby, ale na podnikanie sa len pripravuje. Nezaplatenie zábezpeky v zákonom ustanovenej lehote (pri dobrovoľnej registrácii na DPH) nebude dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu. Zábezpeku bude správca dane vymáhať „len“ ako daňový nedoplatok.  

3. 
Zmena v kontrolnom výkaze

Ak bude u platiteľa dane za príslušné zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr (napr. pokladničné bločky) 3 000 eur a viac, platiteľ dane musí v kontrolnom výkaze rozpísať doklady podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb. Táto zmena začne platiť 1. apríla 2016. 

4. 
Samozdanenie

Rozšíria sa prípady tzv. tuzemského samozdanenia, pri ktorých je zdaniteľná osoba povinná platiť daň v prípade, že dodávateľom je zahraničná osoba. 

5. 
Vrátenie DPH

Zmierňujú sa podmienky vrátenia uplatneného nadmerného odpočtu DPH v lehote 30 dní od podania daňového priznania za obdobie, v ktorom vznikol nadmerný odpočet. Skráti sa posudzovanie doby pre nedoplatky z 12 na 6 mesiacov (daňové a colné nedoplatky a nedoplatky na povinných odvodoch poistného). Do 1 000 eur sa nedoplatky nebudú brať do úvahy.

6. 
Odpočítanie dane

Upravuje sa odpočítanie dane. Stanovujú sa tým kritériá, na základe ktorých platiteľ používa hmotný majetok a prijaté služby na podnikanie, a zároveň aj na iný účel, ako je podnikanie. 

7. 
Daň z motorových vozidiel

Pri správe dane z motorového vozidla podnikatelia nebudú musieť komunikovať s daňovými úradmi podľa miesta evidencie vozidiel. Daňové veci budú riešiť s úradom v mieste svojho trvalého bydliska alebo sídla. 

8.
Zmena účtu k dani z vozidiel

Mení sa číslo účtu na platenie dane z motorových vozidiel. Všetky platby pôjdu po novom na jeden celoslovenský účet. Doteraz mal každý krajský daňový úrad svoje číslo účtu a daňové priznanie sa podávalo na úrad miestne príslušný na evidenciu vozidla. 

9. 
Používanie elektronickej pokladnice 

a) Podnikatelia, ktorí používali na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môžu ju od januára 2016 vymeniť za virtuálnu registračnú pokladnicu.
b) Súbežne však môžu používať elektronickú a virtuálnu registračnú pokladnicu. 

10.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

a)
Od dane z príjmov sa oslobodzuje:
– nepeňažné plnenie poskytnuté lekárom na odbornom podujatí vo forme hodnoty stravy, najviac však vo výške stanovenej podľa cestovných náhrad,
– nepeňažné plnenie poskytnuté lekárom vo forme účasti na pravidelnom vzdelávaní (okrem hodnoty stravy vo výške presahujúcej sumu určenú podľa cestovných náhrad, ubytovania a dopravy).

b) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa z daňových výdavkov vylučujú výdavky na stravovanie, ktoré bolo poskytnuté ako nepeňažné plnenie oslobodené od dane z príjmov týkajúce sa pracovných ciest a stravného, 

c) zo štvrťroka na celý kalendárny rok sa mení obdobie, za ktoré sa podávajú oznámenia o výške nepeňažných plnení a obdobie, za ktoré sa platí zrážková daň z nepeňažných plnení poskytnutých lekárom farmaceutickými firmami. Všetky nepeňažné plnenia za rok 2016 budú zdravotníci zdaňovať do 31. 1. 2017, ak ich suma presiahne 40 eur.

11.
Zdanenie príjmov podľa autorského zákona

Všetky príjmy fyzických osôb z vytvorenia diela a umeleckého výkonu podliehajúce dani z príjmov sa od 1. 1. 2016 zdaňujú zrážkovou daňou. Treba ju zaplatiť pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní v prospech daňovníka. Zrážková daň sa nevzťahuje na tých daňovníkov, ktorí s platiteľmi dane uzatvoria písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou.

12.
Výkup kovového odpadu

Daňovník, ktorý zbiera alebo nakupuje kovový odpad, musí od 1. 1. 2016 pri zaplatení fyzickej osobe vypočítať a odviesť daň zrážkou do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac. Správcovi dane musí zaslať oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive uverejnenom na webe Finančnej správy. 

V pondelkovej prílohe HN Príručka pre podnikateľov sa dozviete ďalšie novinky

01 - Modified: 2007-11-15 18:24:00 - Feat.: 0 - Title: AI svojou správou o segregácii vo vzdelávaní Rómov v SR skôr zahmlieva
01 - Modified: 2023-12-01 13:36:30 - Feat.: - Title: Priplatíme si za sladené nápoje? Do diskusie o vyšších daniach vstúpili ministerka aj obezitologička, toto si lekárka myslí 02 - Modified: 2023-11-24 15:35:04 - Feat.: - Title: V Košiciach sa zvýšia poplatky za mestské jasle a daň za verejné priestranstvo 03 - Modified: 2023-11-24 08:30:45 - Feat.: - Title: Apetít koalície rastie. Do hry sa tak k zdaneniu fabrík, bánk a nápojov dostal aj nechcený krok – vyššia DPH 04 - Modified: 2023-11-24 15:26:56 - Feat.: - Title: Paušálne výdavky pri živnosti sú v zóne ohrozenia, vláda ich možno zoškrtá 05 - Modified: 2023-11-21 23:00:00 - Feat.: - Title: Nenechajte sa dobehnúť úradmi, na dane sa oplatí myslieť už teraz
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
02. december 2023 17:43