StoryEditor

Právny seriál: Sila dôkazu. Ak ho zmeškáte, riskujete, že prehráte

22.06.2015, 23:00
V exkluzívnom seriáli HN si prečítajte, aké revolučné zmeny prináša do súdnej praxe nový civilný kódex. Dnes porovnáme, ako sa zmení príprava žaloby.

Predstavte si, že ste v dlhoročnom spore s nenapraviteľným dlžníkom. Dáte ho na súd. Potom raz zmeškáte lehotu, nepredložíte dôkaz  v termíne a prídete o možnosť, aby súd urobil určitý, predtým štandardný, úkon dodatočne. Skrátka – na neskoro podaný dôkaz už súd nemusí prihliadať. Podcenili ste totiž koncentráciu konania a pripravili sa o svoje práva.

Aj takáto situácia môže v budúcnosti nastať v súdnej praxi. Po tom, ako začnú platiť revolučné procesné zmeny v súdnych konaniach, ktoré nedávno schválil parlament. Nové pravidlá síce vstúpia do platnosti až v júli 2016, treba sa však na ne pripraviť. Odborníci, ale aj laici. Aj preto vám prinášame právny seriál o najvýraznejších zmenách, ktoré môžu podstatne ovplyvniť aj vás. Zároveň priblížime, ako a na ktoré situácie sa treba pripraviť a čo riskujete, ak to neurobíte. 

Počiatočné úkony

Súdne konanie sa začína doručením žaloby súdu. Potom sa začína úvodná komunikácia medzi stranami sporu. Ak súd žalobu neodmietne alebo nerozhodne o zastavení konania, doručí ju spolu s prílohami žalovanému do vlastných rúk. Tým ho súd vyzve, aby sa do určitej lehoty k žalobe písomne vyjadril. 
Ak žalovaný v celom rozsahu uplatnený nárok neuzná, musí vo vyjadrení uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu. Je povinný pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. 
Toto písomné vyjadrenie žalovaného k žalobe bude spravidla jeho prvý procesný úkon

Dôkazy v druhom kole

Písomné vyjadrenie žalovaného doručí súd opäť žalobcovi do vlastných rúk a umožní zase jemu vyjadriť sa v stanovenej lehote. Je to tzv. replika. Žalobca uvedie ďalšie skutočnosti a označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. V tomto vyjadrení má teda žalobca možnosť doplniť svoju žalobu o nové skutočnosti. 
Už v tomto momente sa prejaví zásada koncentrácie. Ak žalobca v replike neuvedie všetky svoje tvrdenia a dôkazy, na neskôr predložené skutočnosti a dôkazy už súd nemusí prihliadnuť. O týchto následkoch súd musí žalobcu poučiť. 

Obrana v druhom kole
Vyjadrenie žalobcu sa opäť doručí žalovanému do vlastných rúk a súd znova určí lehotu, aby sa žalovaný vyjadril. Je to tzv. duplika. Žalovaný má znova možnosť uviesť ďalšie skutočnosti a takisto môže označiť aj dôkazy na svoju obranu v nadväznosti na nové tvrdenia žalobcu. 
Rovnosť strán sa prejaví tak, že aj žalovaný je v tomto momente nútený uviesť všetky rozhodujúce dôkazy, pretože na neskôr predložené už súd nemusí prihliadnuť. Súd o týchto následkoch musí poučiť aj žalovaného. 
Podľa dôvodovej správy k Civilnému sporovému poriadku by po vyčerpaní repliky a dupliky už nemala mať žiadna sporová strana možnosť uvádzať nové skutočnosti a dôkazy.

Zásada koncentrácie

Strany sporu musia využiť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas. Ak niektorá zo strán svoje „tromfy“ nevyužije včas, môže sa to chápať, ako keby nekonala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Medzi prostriedky procesného útoku a procesnej obrany patria najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky (napríklad námietka premlčania). 
Na neskoro uplatnené prostriedky procesnej obrany alebo útoku súd nemusí prihliadnuť, najmä ak by ich vykonanie vyžadovalo nariadiť ďalšie pojednávanie alebo urobiť ďalšie úkony súdu. Ak súd na nové fakty neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci samej.

Môže, no nemusí

Znenie zákona, ktoré hovorí, že súd na neskoro uplatnené tvrdenia a dôkazy prihliadnuť nemusí, pripúšťa, že tak súd urobiť môže. Neskoršie prihliadnutie by však podľa koncepcie malo byť skôr výnimkou než pravidlom.


Nový Civilný sporový poriadok sa snaží vyhýbať zákonným lehotám, naopak dáva priestor súdom, aby samy určovali tempo. V konkrétnej situácii dohliada na priebeh konania sudca alebo súdny úradník, ten určuje lehoty a ukladá opatrenia. 

Výnimky z koncentrácie

Ak o svoje procesné práva prídete, je to v podstate sankcia za nečinnosť alebo za pasivitu. Civilný sporový poriadok však určité skupiny strán zvýhodňuje. Týka sa, odborne povedané, sporov so slabšou stranou. Za tú sa považuje spotrebiteľ, zamestnanec a osoba, ktorá sa domáha právnej ochrany pred diskrimináciou. V takýchto prípadoch sa zásada koncentrácie neuplatní. 


Čo sa zmení na žalobách

Čo platí teraz:
– strany prekladajú dôkazy a nové tvrdenia bez určených lehôt
– súd nemá účinný vplyv na urýchlenie konania sporových strán a na skrátenie lehôt
– strany sporu nie sú dostatočne motivované podávať pripravené a úplné žaloby
Čo bude platiť po novom:
– súd môže určiť lehotu, v ktorej musia strany pod hrozbou sankcie predložiť všetky tvrdenia
– súd určuje tempo konania
– žalobca je skôr motivovaný aj nútený už na začiatku predložiť súdu všetky dostupné tvrdenia a dôkazy


Ako bude vyzerať začiatok konania krok po kroku:

  • podanie žaloby
  • vyjadrenie žalovaného k žalobe
  • replika, t.j. reakcia žalobcu na vyjadrenie žalovaného
  • duplika, t.j. reakcia žalovaného na vyjadrenie žalobcu k jeho vyjadreniu k žalobe

Ak žalobca alebo žalovaný v rámci repliky alebo v rámci dupliky neuvedú všetky rozhodujúce tvrdenia, nemusí súd neskôr na označené fakty prihliadnuť.  


Ako sa má žalobca pripraviť na žalobu:

  • už pri príprave žaloby musíte dbať na jej presnosť a komplexnosť, nemôžete sa spoľahnúť, že neúplnú žalobu doplníte nejakou prílohou v konaní neskôr,
  • musíte počítať s tým, že hneď po doručení žaloby súdu bude mať žalovaný možnosť sa k nej vyjadriť, mali by ste jeho obranu predvídať a vedieť na ňu reagovať,  
  • ak nebudete pripravený, nezareagujete vhodne na vyjadrenia žalovaného, neuvediete všetky tvrdenia a dôkazy včas, môžete už v úvode konania prísť o možnosť uvádzať dôkazy neskôr. 

Nezabudnite!
Byť pripravený už na začiatku konania znamená výhodu. Komplexná žaloba vytvorí pre súd ucelený obraz o spore, ustáli predmet sporu a pomôže sudcovi v efektívnom rozhodovaní. Riziko straty práva uvádzať neskôr nové dôkazy by mali skvalitniť súdne podania. Tie sa už nemôžu obmedziť iba na úzke vymedzenie žalovaného nároku.

Martin Šenkovič, www.senkovic.com


V dnešnom čísle HN si v Právnom seriáli prečítate:

- všetko o tom, ako sa pripraviť na žalobu

- aké zmeny prinesie nový civilný kódex do prípravy žaloby

- čo je to tzv. koncentrácia konania

 

 

Uvedený právny seriál nájdete v printovom vydaní HN dnes 23. 6. 2015.

Alebo si môžete jednoducho objednať pdf vydania doterajších špecializovaných príloh (aktuálne v deň vyjdenia) cez SMS na váš mail  TU.
 

 

 

01 - Modified: 2007-07-02 07:22:00 - Feat.: 0 - Title: Na pľaci s Milošom Formanom sa priberá
01 - Modified: 2023-05-24 15:01:35 - Feat.: - Title: Dočasnú grécku vládu bude viesť sudca Ioannis Sarmas, krajina smeruje k júnovým voľbám 02 - Modified: 2023-05-24 10:35:24 - Feat.: - Title: Simona Krainová odstavila Kuchařovú. Je to ohrdnutá zúfalka, odkázala Ondřejovi 03 - Modified: 2023-05-20 17:51:24 - Feat.: - Title: Medzinárodný trestný súd reagoval na zaradenie žalobcu na zoznam hľadaných v Rusku, nenechá sa odradiť 04 - Modified: 2023-05-17 17:33:28 - Feat.: - Title: Advokát Kamenec: Prokurátori pri doživotí pre Kočnera tvrdia, že je nebezpečný pre spoločnosť 05 - Modified: 2023-05-16 16:13:38 - Feat.: - Title: Ukrajinského sudcu zadržali pri prijatí úplatku vo výške troch miliónov dolárov, mali pochádzať od oligarchu
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. jún 2023 22:29