10.07.2015, 12:45

Štát sa chce zavďačiť penzistom. Ale iba ak dlho pracovali

Na minimálny dôchodok majú nárok len penzisti, ktorí odvádzali 30 rokov poistenie. Tým sa penzia dorovná. Sporitelia z 2. piliera však prídu skrátka.

Od prvého júla Slovensko garantuje občanom minimálny dôchodok. Určená výška penzie by mala odbremeniť štát od ľudí, ktorí by mu pre nízke príjmy mohli zostať v starobe na krku. Boli by totiž odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. Minimálny dôchodok však dostane len ten, kto si aspoň 30 rokov platil poistenie. 

Čo je minimálny dôchodok

Je to štátom garantovaná výška penzie, ktorú bude dostávať každý, kto si platil najmenej 30 rokov dôchodkové poistenie. 

Aká bude jeho výška

V tomto roku je to 269,50 eura, teda 136 percent životného minima. Suma sa každý ďalší rok odvodu poistenia zvýši o 2 a po 40 odpracovaných rokoch až o 3 percentuálne body. Po 45 rokoch poistenia by ste mali teraz minimálnu penziu 340,80 eura.

Koľkých ľudí sa týka minimálna penzia

75 000 dôchodcov s najnižšími penziami

Kedy máte nárok na dorovnanie sumy 

Každý, kto dostáva starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, pričom suma jeho dôchodkových príjmov je nižšia než minimálny dôchodok. Avšak musí mať požiadané o všetky typy dôchodkov, ktoré mu prináležia.

Čo je kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia

Je to rok, za ktorý žiadateľ o dôchodok získal osobný mzdový bod najmenej 0,241, a ten sa rovná vymeriavaciemu základu na úrovni životného minima (dnes 198,09 eura). Ak by ste trebárs pracovali na dohodu o pracovnej činnosti so zárobkom 150 eur, daný rok sa nepovažuje za kvalifikovaný. 

Aký je vzťah minimálneho dôchodku k 2. pilieru

Ak dostávate starobný dôchodok a ste v 2. pilieri, minimálny dôchodok sa vám úmerne skráti. Jednak za obdobie sporenia a jednak podľa rovnakých pravidiel, ako sa znižuje sporiteľovi dôchodok. Čiže inak sa skráti za obdobie sporenia pred 1. 9. 2012 a inak za obdobie od 1. 9. 2012.

Ako si minimálnu penziu vybavíte

O priznanie nebudete žiadať. Či máte nárok na zvýšenie penzie na úroveň minimálneho dôchodku, vám oznámi Sociálna poisťovňa. Sumy bude prehodnocovať vždy od 1. januára v spojení s valorizáciou a zmenou životného minima.

Čo s dôchodkami po 1. júli 2015

Či máte nárok na minimálny dôchodok, rozhodne Sociálka súčasne s tým, ako bude rozhodovať o priznaní starobného alebo invalidného dôchodku. Prihliadať bude na na zmeny vo výške celkových dôchodkových príjmov či na odpracované roky.

Čo s dôchodkami platnými pred 1. júlom 2015

Pri zvyšovaní doterajších dôchodkov na sumu minimálnej penzie môže Sociálka požadovať preukázanie niektorých skutočností - preto bude zasielať písomné výzvy najneskôr do 31. augusta tým,  ktorí budú zodpovedať kritériám. Výzvu treba potom zaslať späť Sociálke alebo zaniesť ju osobne do pobočky.

Čo sa vám zaráta do dôchodkového príjmu

Starobný alebo invalidný dôchodok, vdovský alebo vdovecký, výsluhový, invalidný výsluhový, vdovský výsluhový alebo vdovecký výsluhový, čiastočný invalidný, vdovský alebo vdovecký a sirotský z II. piliera, dôchodok z cudziny, ak je porovnateľný s niektorým z domácich.

Aké sú ďalšie podmienky

Kvalifikovaným obdobím je aj obdobie dôchodkového poistenia v cudzine, ďalej v tom roku, keď ste splnili podmienky nároku na dôchodok, prípadne keď vám priznali dôchodok, a tiež obdobie, odkedy máte invalidný dôchodok po dovŕšenie dôchodkového veku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, www.podnikam.sk


Ide skôr o príplatok k penzii, než o minimálny dôchodok

Je to len medzistupeň, v skutočnosti nejde o minimálny dôchodok, ale iba o príplatok k dôchodku, tvrdí v rozhovore pre HN odborníčka na sociálne zabezpečenie Ľubica Navrátilová.  

Štáty sa snažia rôznym spôsobom „vychytávať“ seniorov zo sociálnej siete, riešením je aj minimálny dôchodok. Aké sú jeho špecifiká? 

Štáty v EÚ, no nielen v nej, zaviedli pre osoby v hmotnej núdzi pomoc zameranú na jej zmiernenie až odstránenie. Aby sa zamedzilo zneužívaniu pomoci, je administrácia dávok v hmotnej núdzi založená na priebežnom testovaní príjmu spoločne posudzovaných osôb. To je však časovo i finančne náročné. U nás sa do tohto systému pomoci dostávajú aj dve skupiny dôchodcov. Tí, ktorí nepriazňou osudu mali slabý zárobok alebo si dlhší čas nenašli prácu a majú preto nízke dôchodky. Druhou sú tí, čo dobrovoľne pracovali na nízke úväzky alebo vôbec nepracovali a majú extrémne nízky starobný dôchodok, prípadne naň nemajú nárok.

Je podľa vás minimálny dôchodok správna cesta?

Nie je solidárne, aby sa osoby poctivo pracujúce v produktívnom veku ocitli na dôchodku v hmotnej núdzi. Je správne, ak štát zabezpečí vymanenie dôchodcov zo spomínanej prvej skupiny z hmotnej núdze. Minimálny dôchodok je v tomto chápaní správny. Ale aj ten možno koncipovať z rôznych východísk a treba sa vyvarovať sociálnych paradoxov. Napríklad, ak by poistenec, ktorý viac prispieval do fondov Sociálnej poisťovne, mal mať nižší dôchodok. Tento jav možno označiť ako vznik antisolidarity.

Zhrňme to – aké sú teda pozitíva a negatíva nového inštitútu?

Pozitívom je odviazanie pomoci nízkopríjmovým dôchodcom od príjmu osôb, ktoré boli spoločne posudzované v systéme pomoci v hmotnej núdzi. 

A výhrady?

Žiaden minimálny dôchodok sa v skutočnosti neprijal. Starobný dôchodok je totiž doživotná dávka dôchodkového poistenia, čo platí aj pre minimálny dôchodok. To, čo sa prijalo, je vymedzenie jeho dolnej hranice, pri ktorej sa po splnení podmienok dočasne zvyšuje vyplácaný dôchodok. Príplatok sa financuje mimo poistných zdrojov a má charakter sociálnej dávky, ktorá sa, paradoxne, poskytuje bohatším poistencom. Starobný dôchodok je individuálna dávka nezávislá od príjmu iných osôb, ale výška príplatku je závislá od nároku na výplatu pozostalostného dôchodku. To len potvrdzuje jej charakter sociálnej dávky, pri ktorej sa posudzuje celý príjem dôchodcu. Ja považujem nastavenie príplatku k dôchodku za nespravodlivé.

Takže skutočný minimálny dôchodok je skôr úlohou do budúcnosti.

Áno. Jeho zavedenie je úloha a jeden z cieľov pre budúce vlády a zavedenie príplatku k starobnému dôchodku treba chápať ako medzistupeň k tomuto cieľu.


Čo dnes nájdete v servisnej prílohe HN

- Všetko o výške, termínoch či vyplácaní minimálneho dôchodku
- Ako sa budú líšiť podmienky pre penzistov, ktorí si sporia v 2. pilieri, a pre tých, ktorí si v ňom nesporia alebo z neho vystúpili
- Konkrétne príklady prepočtov, ako bude vyzerať dorovnanie dôchodku pre živnostníka za rôznych podmienok

 

Môžete si objednať pdf vydania HN (aktuálne v deň vyjdenia) cez SMS na váš mail  TU.

Staršie pdf vydania nájdete TU.

 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.