StoryEditor

Na dane sú tri týždne. Tu je pár pravidiel, na čo nezabudnúť

07.03.2015, 12:00
Autor:
run, redrun, red
Od akého príjmu, za aký druh zárobkov a dokedy treba zostaviť a podať daňové priznanie. Ak si posuniete lehotu, ustrážte si správny termín.

Blíži sa najdôležitejší daňový deň – termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014. Na čo všetko pritom nesmieme zabudnúť?

Daňové priznanie musí podať daňovník, ak jeho príjmy za minulý rok presiahli sumu 1 901,67 eura. Do týchto príjmov sa zahŕňa okrem príjmov, ktoré nie sú od dane oslobodené, aj príjmy dosiahnuté v zahraničí. 

Priznanie nepodáva ten daňovník (okrem niekoľkých ďalších výnimiek), ktorý dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Lehoty na podanie tlačív

Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po zdaňovacom období. Tento rok je to do 31. marca. Daňovníkovi sa však môže umožniť podať priznanie aj po uplynutí termínu, a to na základe:

 • oznámenia podaného správcovi dane do 31. 3., vtedy sa táto lehota predĺži o tri mesiace. V oznámení uvediete novú lehotu – je ňou koniec mesiaca, v ktorom podáte daňové priznanie, a v tejto novej lehote musíte daň aj zaplatiť.
 • oznámenia podaného správcovi dane do 31. 3., vtedy sa táto lehota predĺži o šesť mesiacov, ak súčasťou príjmov sú aj príjmy v zahraničí. V oznámení uvediete túto novú lehotu – je ňou koniec mesiaca, v ktorom podáte priznanie, a v tejto novej lehote musíte daň aj zaplatiť.

Čo ak daňovník zomrie

V takomto prípade za daňovníka musí podať priznanie jeho dedič. Urobí to do troch mesiacov po smrti daňovníka. Daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť predĺžiť, ak sa o to požiada najneskôr 15 dní pre uplynutím lehoty na priznania.

Daňové priznanie typu A podáva ten, kto dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva ten, kto dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj príjmy z kapitálového majetku či ostatný príjem.

Paleta zdaňovaných príjmov

Čo patrí medzi príjmy podliehajúce dani:

- príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania)

- príjmy z podnikania:

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
 • príjmy zo živnosti,
 • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. audítor, daňový poradca, súkromný lekár, veterinárny lekár, notár, exekútor),
 • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti
 • - príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti:
 • príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie
 • príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
 • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. príjmy z činnosti osobnej asistencie, z činnosti profesionálnych športovcov
 • príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (z činnosti sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, z činností sprostredkovateľov zamestnania)
 • - príjmy z prenájmu nehnuteľností, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti,
 • - príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,  vyplácané podľa § 40, § 71 ods. 1 a § 81 ods. 1 písm. j) zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) - § 6 ods. 4 zákona
 • - príjmy z kapitálového majetku sú:
 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov
 • z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu
 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov v. o. s.
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku
 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
 • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)
 • výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok
01 - Modified: 2007-04-03 21:38:45 - Feat.: 0 - Title: Ukrajina je znovu na nohách
01 - Modified: 2023-02-02 15:36:54 - Feat.: - Title: Bratislava mala problémy pri elektronickom podávaní daňových priznaní, dôvodom bol občiansky preukaz 02 - Modified: 2023-01-27 18:31:15 - Feat.: - Title: Dane 2023: Niektoré subjekty ich nemusia platiť. Prečo a ktoré sú to? 03 - Modified: 2023-01-27 14:30:00 - Feat.: - Title: Prerušili ste svoju podnikateľskú činnosť a neviete, či máte platiť daň? Takéto sú podmienky 04 - Modified: 2023-01-26 14:30:00 - Feat.: - Title: Daňové priznanie 2023: ako ho správne vyplniť a ako nespraviť žiadnu chybu? (celkový prehľad) 05 - Modified: 2023-01-24 12:00:16 - Feat.: - Title: Podnikanie v eurozóne sa prekvapivo rozbieha, aktivita v januári rástla
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. február 2023 15:32