StoryEditor

Bývate pri hlučnej ceste? Robte s tým niečo, aby vás neporazilo

24.10.2015, 00:02
Ak vás obťažuje hlučná cesta, riešenie je na jej správcovi alebo na verejných zdravotníkoch. Žiaľ, u nás sa v tomto smere zriedka dočkáte nápravy.

Vplyvy dopravného hluku na zdravie sú veľmi rôznorodé, ale "plazivé". Pôsobia pomaly, dlhodobo a nebadane. V tom je ich zákernosť. Pre zaujímavosť – na Slovensku trpí mimo Bratislavy hlukom v okolí diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy až 480 600 obyvateľov. Z nich 193 100 obyvateľov býva v domoch a bytoch na území s prekročenou hodnotou hluku 60 decibelov. V bratislavskej aglomerácii žije na hlukom ohrozenom území ďalších 268 400 ľudí.

Subjektívne cítenie zvuku

Hluk pôsobí  obťažujúco a rušivo, znižuje kvalitu života i priamo poškodzuje zdravie. Počet sťažností na hlučnosť pri frekventovaných ťahoch u nás z roka na rok rastie. Ide nielen o priamy negatívny vplyv na ľudské zdravie, ale aj v podobe tzv. nesluchových účinkov.

Znamená to teda, že nestačí používať len objektívne parametre zvuku v decibeloch, ale treba zohľadniť aj subjektívne parametre. Napríklad, aj zdanlivo bezvýznamný pokles hladiny hluku o 10 decibelov vníma ľudské ucho už ako zníženie úrovne hlučnosti na polovicu.

Od 40 decibelov je hluk badateľný

Svetová zdravotnícka organizácia zosumarizovala vzťahy medzi vystavovaním človeka hluku a zdravotnými symptómami ľudí. Zamerala sa najmä na nočné obdobie dňa. Vyhodnotila, ako sa tieto vplyvy premietajú na ľudské zdravie počas noci vrátane porúch spánku (nespavosť, prebúdzanie počas spánku). Pri hladinách hluku nižších než 30 decibelov sa nespozorovali významné účinky na zdravie. Pri prekročení hladiny 40 decibelov je však už vplyv badateľný – vo forme výskytu uvedených zdravotných príznakov a častejšieho užívania sedatív a liekov na spanie. Hladiny vyššie než 55 decibelov už možno považovať za nebezpečné

Aké sú zdravotné dopady hluku na zdravie

  • poruchy spánku
  • podráždenosť 
  • zvýšený stres
  • vysoký krvný tlak
  • zužovanie ciev
  • ischemická choroba srdca
  • zrážanlivosť krvi
  • pôsobí na hladinu cholesterolu a glukózy v krvi
  • vedie v niektorých prípadoch k ďalším srdcovo-cievnym ochoreniam
  • prispieva k chronickej nespavosti

Zdroj: WHO


Ak sa sťažujete na hluk, náprava je komplikovaná, tvrdí právnik

Hluk z dopravy nespôsobujú samotní vodiči áut, ale premávka. Riešenie nadmerných hladín hluku treba hľadať v regulácii premávky tým, že sa uplatnia obmedzenia a zákazy, hovorí advokát Martin Šenkovič, s ktorým sme sa o probléme porozprávali. 

S nárastom áut na cestách stúpajú aj problémy s hlukom. Ľudia žiadajú od obcí a miest obmedziť najmä hlučné a ťažké nákladiaky. Čo hovorí zákon v prospech týchto ľudí?
Prípustné hodnoty hluku sú iné počas dňa, na večer a na noc. Predpisy rozlišujú aj vonkajšie a vnútorné priestory. V prípade vonkajších sú hodnoty odlišne upravené pre priestory pred obývanými domami a osobitne pre územie v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, ako aj pre miestne komunikácie. To všetko upravuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a príslušná vyhláška.

Ktoré obdobia dňa rozlišuje zákon?
Správca pozemných komunikácií musí zabezpečiť, aby vystavenie obyvateľov a ich prostredia hluku či vibráciám bolo čo najnižšie a neprekročilo hodnoty pre deň – od 6.00 do 18.00, večer – od 18.00 do 22.00 – a noc – od 22.00 do 6.00. Ochrana zdravia je zabezpečená vtedy, ak posudzované hodnoty nie sú vyššie, než pripúšťa zákon.

Aké sú v ňom pokuty za prekročenie limitov? Čo hovorí zákon o ich vykonateľnosti?
Ak správca ciest poruší povinnosť a nezabezpečí, aby vystavenie hluku či vibráciám bolo čo najnižšie a neprekročilo prípustné hodnoty, dopúšťa sa správneho deliktu, za ktorý možno uložiť pokutu. Orgán verejného zdravotníctva ju môže uložiť až do 20-tisíc eur. Podnet sa musí vyšetriť, či sa nespáchal správny delikt.

Kto všetko sa skrýva pod správou pozemných komunikácií?
Správcom diaľnic je Národná diaľničná spoločnosť, pri iných cestách to môže byť právnická osoba zriadená ministerstvom, samosprávny kraj či obec. 

Kto zodpovedá za to, aby sa zákonné limity neprekračovali?
Zdrojom hluku z dopravy nie sú jednotliví vodiči áut, ale samotná premávka. Riešením nadmerných hladín je regulácia premávky prostredníctvom obmedzení a zákazov. Regulácia premávky patrí do kompetencie štátneho orgánu, ktorý ju robí spolu s obcou. Pri miestnych  komunikáciách sa preto odporúča obrátiť sa na obec. Za dodržiavanie limitov určených právnymi predpismi zodpovedá správca komunikácie. Jemu treba adresovať sťažnosť. Taktiež je možné obrátiť sa na orgán verejného zdravotníctva alebo pracovníkov hygieny. Hluk sa dá obmedziť aj inak. Okrem regulácie premávky možno znížiť hluk aj stavebne alebo zábranami – protihlukovými stenami. Obyvatelia by preto mali byť aktívni už vo fáze plánovania a schvaľovania ciest v blízkosti obydlí. 

Čo robiť, ak bývam pri hlučnej ceste a chcem to nejako riešiť?
Ak obyvateľa obťažuje hluk, má neľahkú situáciu. Formálne môže využiť prostriedky nápravy voči orgánom, ktoré nekonajú, prípadne konajú značne oneskorene. Avšak náprava je v prípade štátnych orgánov mimoriadne zdĺhavá a bez efektívneho riešenia. Taktiež možno využiť opravné prostriedky podľa občianskeho práva. Aj tu rozlišujeme nároky dotknutých osôb podľa toho, či sa domáhajú ochrany zdravia alebo majetku. 

Je však pravda, že ľudia sa často už prisťahujú do lokality, ktorá je zaťažená dopravou, hlukom či vibráciami. 
Áno. Trasovanie jednotlivých ciest býva výsledkom niekoľkoročného vývoja, preto sa dotknutí obyvatelia už neraz do takéhoto prostredia prisťahujú. Je teda ťažké predvídať v súčasnej situácii na Slovensku úspech v prípade žaloby. Ťažkú situáciu najlepšie ilustruje prípad obce Dvorianky, ktorej obyvatelia už niekoľko rokov bezúspešne bojujú s „veternými mlynmi“, pričom ich situácia stále nie je uspokojivo vyriešená. Zo strany štátnych orgánov získali zatiaľ iba prísľub v súvislosti s plánovaním a trasovaním objazdu obce. A to napriek tomu, že situáciu riešila ombudsmanka i parlament poslaneckou interpeláciou. 

Sú teda v patovej situácii? 
Súčasná situácia, ktorá ostáva príslušnými orgánmi nedoriešená, nič nemení na právnej zodpovednosti za obťažovanie hlukom. Do budúcnosti možno očakávať, že dôkladnou aplikáciou nielen domácich, ale aj európskych predpisov, sa vymožiteľnosť práva, a to aj v prípade tých, ktorí sú obťažovaní hlukom, zlepší.

01 - Modified: 2023-03-22 10:58:21 - Feat.: - Title: Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky by mohla obsahovať aj jej úhradu 02 - Modified: 2023-03-22 11:31:55 - Feat.: - Title: Podivne tancujúce nohy Vladimira Putina rozvírili pochybnosti. Aký je zdravotný stav šéfa Kremľa? 03 - Modified: 2023-03-22 11:43:36 - Feat.: - Title: Starostlivosť o vlasovú pokožku a zdravie vlasov u mužov: Na čo nezabúdať? 04 - Modified: 2023-03-21 09:00:00 - Feat.: - Title: Nutričná koučka: „Chudnutie sa nezačína pri chladničke ani vo fitku.“ Ale niekde inde! 05 - Modified: 2023-03-18 09:41:00 - Feat.: - Title: Na úzkosť, menštruáciu či spánok: Objavte zdravotné prínosy koreňa valeriány
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
22. marec 2023 14:34