StoryEditor

Nájomcu možno z bytu do 10 dní „vypratať“

17.12.2014, 16:00
Autor:
turtur
Vlastníte nehnuteľnosť a chcete ju prenajať? Nezabudnite si vyžiadať od nájomníka zábezpeku. Ak vám neplatil, môžete si z nej vziať peniaze.

Zákon o krátkodobom nájme bytu stanovil pravidlá, ktoré dovtedy neboli presne určené. Legislatíva hovorí, že krátkodobý nájom vzniká uzavretím zmluvy, a to na dobu určitú, najdlhšie na dva roky s možnosťou predĺženia zmluvy najviac dvakrát. 
Novinkou napríklad je, že prenajímateľ a nájomník sa môžu dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za poskytované služby súvisiace s užívaním bytu a príslušenstva. ​Po skončení nájomného vzťahu prenajímateľ musí vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť zábezpeky, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom všetky nároky súvisiace s nájomným vzťahom. 
O zákone týkajúceho sa krátkodobého prenájmu hovorí advokátka Katarína Pecnová zo spoločnosti Dentons. 


ROZHOVOR

Tento rok v máji začal platiť zákon o krátkodobom nájme. Ako ovplyvnil prenajímanie bytov?  
Z pohľadu krátkodobých prenajímateľov je veľmi priaznivý. Je to vlastne pre majiteľov nehnuteľností odmena za to, že sa zaregistrujú u správcu dane a platia daň. Zákon dáva prenajímateľom do rúk silné nástroje ochrany v prípade neplnenia nájomných zmlúv.  

Čo všetko prenajímateľom a nájomcom poskytuje?
Ak má nájomca uzatvoriť zmluvu, musí byť na to upozornený. Od prenajímateľa môže požadovať dôkaz, že sa zaregistroval na daňovom úrade. Zákon je veľmi prísny pri výpovediach. Nájomca musí veľmi starostlivo dbať, aby on, ale ani jeho návštevy, neporušovali nájomnú zmluvu. Môže dostať výpoveď, ktorej lehota nesmie byť síce kratšia ako jeden  mesiac, v niektorých prípadoch len 15 dní, ale začína plynúť už nasledujúci deň po jej doručení. 

Čo ak nájomca byt aj tak neopustí?
Ak ho nevyprace do 10 dní od skončenia nájmu, môže tak urobiť prenajímateľ. V prípade, že nájomca nemá zaplatené ani podlžnosti, môže mu prenajímateľ jeho veci v príslušnom rozsahu zadržať. 

Zmenil zákon niečo na spôsobe platenia daní?
V tom sa nič nezmenilo. Príjmy z prenájmov sú zdaňované a prenajímatelia ich musia zahrnúť do svojho daňového priznania v časti „príjmy z prenájmu nehnuteľností“. Táto povinnosť platí už mnoho rokov, ale prenajímatelia nie sú v platení príliš disciplinovaní. 
 
Čo hovoríte na inštitút zábezpeky, ktorý je v zákone? 
Prenajímateľ, ktorý sa zaregistroval u daniarov, môže požadovať od nájomcu peňažnú zábezpeku až do výšky troch platieb nájomného. Použije sa v prípade neplatenia nájomného, spôsobenia škôd v byte a na jeho zariadení a podobne. Ale aj v prípade ak nájomca neuhradil platby po dobu viac ako dva mesiace, alebo nedoplnil už použitú zábezpeku. 


Krátkodobý nájom bytu môže zaniknúť
– uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý 
– písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom 
– písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán 
– odstúpením od nájomnej zmluvy jednej zo zmluvných strán, pričom nájomná zmluva sa ruší okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane
– zánikom predmetu nájmu 

01 - Modified: 2007-01-24 14:27:00 - Feat.: 0 - Title: Pan Ki-mun ocenil mimoriadne partnerstvo OSN a EÚ
01 - Modified: 2023-01-05 09:43:36 - Feat.: - Title: Ceny tepla stúpnu priemerne o 112 percent, v bytoch maximálne o 20 eur za megawatthodinu 02 - Modified: 2023-01-12 23:00:00 - Feat.: - Title: Architekt čaroval v byte od developera. Dopadlo to nad očakávania, pred týmto prípadom však varuje 03 - Modified: 2022-12-26 23:00:00 - Feat.: - Title: Realizácia ateliéru arkhe: Moderna ukrytá pod vysokými stropmi prinavrátila noblesu pôvodnému bytu 04 - Modified: 2022-11-29 23:00:00 - Feat.: - Title: Mágia architektov v praxi: Z dvojizbového bytu vznikol komfortný štvorizbový, stačilo posunúť dve priečky 05 - Modified: 2022-11-28 14:32:55 - Feat.: - Title: Máte záujem o rekonštrukciu bývania? Čo splniť pred začatím prác
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
25. január 2023 10:26