StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

17.06.2002, 00:00

1. Začal tieto správne konania
* dňa 24. 5. 2002 začal úrad podľa § 7 ods. 5 písm. b) zákona č. 188/1994 Z. z. na návrh podnikateľa Ing. Mikuláša Práznovského náradie, Nové Zámky správne konanie voči Slovenským telekomunikáciám, a. s., Bratislava vo veci možného zneužívania dominantného postavenia bezdôvodným prerušením verejnej telekomunikačnej služby,
* dňa 16. 5. 2002 vo veci možného porušenia § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (ďalej ZOHS) podnikateľom Electrolux Slovakia, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom Peter Jarkovský -- CORYN, Konštantínova 17,19, 080 01 Prešov,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom Barnabáš Farkaš-AUTOCENTRUM, Gemerská 2, 984 01 Lučenec,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom AUTO-ALBA spol. s r. o., Ventúrska 18, 815 49 Bratislava,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom WAGON TRADING, spol. s r. o. Poprad, Dostojevského 23, 058 01 Poprad,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom PERSEIDOIL, s. r. o., 1. mája 117, 031 01 Liptovský Mikuláš,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom MIS-AUTO, s. r. o. Medený Hámor 2, 974 01 Banská Bystrica,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom FRANCE-TECH, s. r. o. Napájadlá 12, 040 12 Košice,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom J.T.INTERNATIONAL, s. r. o., Považské Podhradie 80, 017 04 Považská Bystrica,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom Anna Uhyreková SPA súkromný podnik Snina, Gorkého 2242, 069 01 Snina,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom COM COM, spol. s r. o., Prievozská 68, 972 51 Handlová,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom AUTO NITRA, spol. s r. o., Štúrova 142, 949 01 Nitra,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom FINAL-CD, spol. s r. o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom RIVAL CAR spol. s r. o., Komárňanská 88, 94001 Nové Zámky,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom Štefan Rácz AUTO-RÁCZ, Mlynská 2, 934 01 Levice,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom BEGAM, spol. s r. o., Bratislavská 68, 917 02 Trnava,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom AUTOSTYL, s. r. o., Močiaranska, 071 01 Michalovce,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom AUTONACIONAL, s. r. o., Štefánikova 70, 911 01 Trenčín,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom PF auto, spol. s r. o., Bezekova 29, 841 02 Bratislava,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom PH car, s. r. o., Kragujevská 9, 010 01 Žilina,
* dňa 16. 5. 2002 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutie podľa § 6 ods. 3 ZOHS o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 ZOHS sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a podnikateľom PORTAS, spol. s r. o., Kukučínova 21, 962 32 Sliač,
* dňa 17. 5. 2002 vo veci vydania rozhodnutia podľa § 5 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 a podnikateľom AMOS -- Ján Vidlička, Hviezdoslavova č. 25, 920 01 Hlohovec nie je v rozpore s § 3 a 4 zákona č. 188/1994 Z. z. (negatívny atest),
* dňa 24. 5. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov RAJO, a. s., Bratislava, Meggle GmbH, SRN a NOM AG, Rakúsko,
* dňa 23. 5. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 ZOHS vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 ZOHS v koncentrácií podnikateľov Heineken Slovensko, a. s., Nitra a ECOBEN, s. r. o., Bratislava,
* dňa 23. 5. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 ZOHS vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 ZOHS v koncentrácií podnikateľov Heineken Slovensko, a. s., Nitra a Ledos Nápoje, s. r. o., Levice.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/074 zo dňa 24. 4. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľom Imperial Tabacco Group, Veľká Británia nad podnikateľom Reemtsma Cigarettenfabriken, SRN. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 9. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/068 zo dňa 18. 4. 2002, ktorým úrad rozhodol, že výnimku zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podľa § 10 ods. 13 ZOHS podnikateľov Imperial Tabacco Group, Veľká Británia a Reemtsma Cigarettenfabriken, SRN neudeľuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 6. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/076 zo dňa 26. 4. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v kúpe zostavajúcich 40 % akcií podnikateľa SOLUZIONA, a. s., Bratislava od Západoslovenských energetických závodov, š. p. Bratislava formou priameho predaja podnikateľovi UNION FENOSA DESARROLLO Y ACCION EXTERIOR, Španielsko zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/072 zo dňa 24. 4. 2002, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi SHELL Slovakia, s. r. o., Bratislava, pretože nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty koncentrácie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26. 4. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/091 zo dňa 17. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľom SLOVNAFT, a. s., Bratislava nad podnikateľom MOL Slovensko, spol. s r. o., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FV/3/1/078 zo dňa 29. 4. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou vzniknutou prostredníctvom nadobudnutia akcií podnikateľa MILEX Galanta, a. s., Galanta, podnikateľom AMINE AOUR Middle East Foods S.A.L., Libanon. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/084 zo dňa 10. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že vracia preplatok správneho poplatku podnikateľovi KPNQwest N.V., Holandsko, pretože poplatník zaplatil viac, než bol povinný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/058 zo dňa 4. 4. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa WPP Group plc., Veľká Británia nad podnikateľom Tempus Group plc., Veľká Británia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 4. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/094 zo dňa 21. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Vivendi Universal, S.A., Francúzsko a USA Cable, USA zastavuje, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/090 zo dňa 17. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že vracia preplatok správneho poplatku podnikateľovi LG Electronics Inc, Južná Kórea, pretože poplatník zaplatil viac, než bol povinný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/069 zo dňa 22. 4. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci udelenia výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov PLATINUM, LLC, USA a Calderello B.V. Holandsko zastavuje, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/095 zo dňa 21. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi RNDr. Marianovi Šufliarskemu, Lučenec, pretože poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol poplatník na to povinný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/089 zo dňa 16. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi British Telecommunications PLC, Anglicko, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. 5. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/093 zo dňa 20. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí priamej kontroly podnikateľa SEB S.A., Francúzsko nad časťou podniku podnikateľa MULINEX S.A., Francúzsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. 5. 2002.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 27. 5. 2002 podal splnomocnený zástupca Slovenskej lekárnickej komory, Strečnianska 14, 851 01 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu číslo 2002/KH/1/1/083 zo dňa 6. 5. 2002.

4. Aplikácia ustanovenia § 39 ZOHS voči orgánom štátnej správy a orgánom územnej samosprávy, ktoré svojím opatrením obmedzili hospodársku súťaž:
* úrad listom zo dňa 30. 5. 2002 požiadal primátora mesta Považská Bystrica o zrušenie ods. D/ písm. b) uznesenia č. 55/2000, ktorým mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi Mestského úradu v Považskej Bystrici v procese hodnotenia požiadaviek občanov a organizácií v súlade s energetickou politikou štátu presadzovať princíp zachovania a rozvoja centralizovaného zásobovania teplom v meste, čo je v rozpore s § 18 zákona č. 188/1994 Z. z.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 03:49