17.04.2003, 00:00

Nárok na náhradu mzdy za túto nevyčerpanú dovolenku
Šestnásť rokov som pôsobil vo funkcii starostu obce. V posledných komunálnych voľbách v decembri 2002 som nebol zvolený. Môj mandát preto zanikol 7. januára 2003. Z roku 2002 mi zostala nevyčerpaná dovolenka v dĺžke 21 dní. Mám nárok na náhradu mzdy za túto nevyčerpanú dovolenku?
-- Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení zákona č. 172/1998 Z. z., patrí starostovi počas výkonu funkcie dovolenka na zotavenie. Posudzovanie otázok súvisiacich s dovolenkou na zotavenie sa podľa citovaného zákona riadi Zákonníkom práce s jednou výnimkou, ktorá sa týka práve náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku. Zákon č. 172/1998 Z. z. uvádza, že náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Váš mandát skončil 7. januára 2003, takže 21 dní dovolenky na zotavenie z roku 2002 si už v roku 2003 nemôžete vyčerpať. Znamená to, že nie je možné realizovať prvú z uvedených podmienok (možnosť vyčerpať dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roka). Navyše, posledné zasadnutie vášho obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo v novembri 2002, kedy ste ešte nevedeli, že vás do funkcie starostu nezvolia. Nemožno preto využiť ani druhú zákonnú podmienku nároku na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku. Vzhľadom na to, že nemožno uplatniť príslušné ustanovenie zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktoré je v tejto veci špeciálnym právnym predpisom -- lex specialis, uplatní sa všeobecná právna úprava uvedená v Zákonníku práce v § 116 ods. 2, t. j. náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku možno zamestnancovi poskytnúť vtedy, ak nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Nakoľko starosta nemôže byť ukrátený na právach vyplývajúcich z výkonu funkcie rovnako ako zamestnanec nemôže byť ukrátený na právach vyplývajúcich z pracovného pomeru, musí vám byť poskytnutá náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2002. V prípade, že vám obecné zastupiteľstvo odmietne uvedenú náhradu poskytnúť, môžete si ju uplatňovať súdnou cestou.

Peňažná pomoc v materstve
Aký hrubý mesačný príjem musím minimálne dosahovať, aby som dostávala peňažnú pomoc v materstve v maximálnej výške a koľko mesiacov tento príjem musím dosahovať pred pôrodom pre účely jej výpočtu vo výške 90 % z čistej dennej mzdy? U súčasného zamestnávateľa pracujem od 7/2001 a na materskú dovolenku by som chcela ísť zhruba o 1 rok.
-- Dávky nemocenského poistenia sa určujú z čistej dennej mzdy, nie z hrubej mzdy a rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa určuje denná výška dávky je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Údaje uvedené vo vašej otázke sú nedostatočné na konkrétne posúdenie Vášho nároku na peňažnú pomoc v materstve. Preto môžeme odpovedať iba veľmi všeobecne. Ak nastúpite na materskú dovolenku v roku 2003, určí sa vám denná výška dávky zo započítateľného zárobku dosiahnutého v roku 2002 (ak ste mesačne odmeňovaná -- z mesačnej základnej mzdy, ktorú budete mať v čase nástupu na materskú dovolenku zvýšenú o časť ostatných započítateľných zložiek mzdy, ako je napr. odmena, pripadajúcu v rozhodujúcom období, teda v roku 2002, na jeden kalendárny mesiac) po odpočítaní dane z príjmov, pripadajúceho na jeden pracovný deň. Peňažná pomoc v materstve sa poskytuje za pracovný deň vo výške 90 % čistej dennej mzdy. Ak by váš príjem predstavoval viac ako 350 Sk netto na pracovný deň pri päťdennom pracovnom týždni, peňažná pomoc v materstve by sa vám určila najviac z 350 Sk, pretože peňažné dávky nemocenského poistenia sa určujú najviac zo sumy 350 Sk čistej dennej mzdy pri päťdennom pracovnom týždni (Táto suma sa úmerne upraví, ak je pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni, napr. pri šesťdňovom pracovnom týždni je táto maximálna denná suma 291,66 Sk, pri sedemdennom pracovnom týždni je táto maximálna denná suma 250 Sk). Ak váš čistý príjem za jeden pracovný deň by bol 350 Sk alebo viac, peňažná pomoc v materstve by sa vám poskytovala v sume 315 Sk za pracovný deň.
Vydavateľstvo Verlag Dashöfer, www.dashofer.sk/noviny

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
10. august 2022 03:41