StoryEditor

Zmluvu o nájme dokážu zrušiť detaily

Prípravu nájomnej zmluvy sa neoplatí podceniť. Obidve zmluvné strany sú totiž viazané aj pomerne prísnymi predpismi a pravidlami, pričom ich porušenie môže viesť k neplatnosti zmluvy. Naši odborníci vám poradia, ako nájomnú zmluvu pripraviť a ako si účtovať príjmy z prenájmu

1.
Vznik zmluvy
Ako sa uzatvára nájomná zmluva?

Nájomná zmluva vzniká zhodným prejavom vôle medzi zmluvnými stranami nájomnej zmluvy, teda akceptáciou návrhu obsahujúcej podstatné náležitosti nájomnej zmluvy. Ak by zmluva nespĺňala čo i len jeden z uvedených pojmových znakov, nešlo by o nájom, ale o iný právny vzťah. Ako príklad možno uviesť situáciu, keď by vlastník prenechal vec inému na dočasné užívanie a branie úžitkov z nej, avšak bez dohodnutia odplaty – v takom prípade ide o zmluvu o výpožičke.

2.
Začiatok nájmu

Kedy nájomná zmluva začne platiť, zaväzuje a nájomca začne platiť za prenájom?

Platnosť nájomnej zmluvy nastáva v momente, keď sa obidve strany dohodnú o nájomnej zmluve. Jej účinnosť nastáva spravidla súčasne so vznikom zmluvy, a to vtedy, ak v tento deň je súčasne prenechaný predmet nájmu na dočasné užívanie nájomcovi. V praxi sú však častejšie prípady, keď si zmluvné strany dohodnú, že nájom bude trvať od určitého neskoršieho dátumu. Z právneho hľadiska ide o odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy, viazanú na konkrétny deň. V takýchto prípadoch nastáva účinnosť nájomnej zmluvy – teda nájomný vzťah až vtedy, keď nastane deň vzniku dohodnutého nájomného vzťahu. Nadobudnutím účinnosti zmluvy vzniká aj nájomcovi povinnosť platiť nájomné, ale len za predpokladu, že prenajímateľ v danom dni nájomcovi prenajatú vec dá do užívania.

3.
Forma zmluvy

Musí sa nájomná zmluva uzavrieť písomne, nestačí ústne?

Občiansky zákonník striktne neurčuje písomnú podobu zmluvy o nájme, avšak v prípade ústneho dojednania je potrebné o tom vyhotoviť písomnú zápisnicu. Napriek tomu sa vždy odporúča písomná forma nájomnej zmluvy. Zmluvné strany sa tak vyhnú problémom s dokazovaním toho, čo si dohodli.

4.
Časté chyby

Aké sú najčastejšie chyby, ktoré zvyknú ľudia urobiť pri uzatváraní nájomných zmlúv?

Chybou napríklad je, ak zmluvné strany uzatvoria zmluvu, v ktorej bude výpovedná lehota dva mesiace. V tom by bola zmluva n...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2022-09-29 06:01:40 - Feat.: - Title: Na realitnom trhu príde zásadný zlom. Brutálne nárasty cien sú minulosťou 02 - Modified: 2022-09-29 07:30:43 - Feat.: - Title: Byty v novej dominante Bratislavy sú takmer vypredané. Pri Klingerke II. sa plánuje šesť ďalších stavieb 03 - Modified: 2022-09-24 22:00:00 - Feat.: - Title: Fínsky developer u nás boduje aj napriek lokalite pri diaľnici. V Ružinove dokončuje štvrť s 1 500 bytmi 04 - Modified: 2022-09-24 15:42:01 - Feat.: - Title: Stopku im dala kríza, riešili aj nedostatok materiálu. Ružinov sa po 14 rokoch dočká nových bytov 05 - Modified: 2022-09-20 06:02:52 - Feat.: - Title: Dva ročné platy ako strop na hypotéku. Vek bude po novom pre banky zásadnou prekážkou
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. september 2022 09:34