StoryEditor

Toto je vzor darovacej zmluvy bytu

08.11.2016, 23:00
Rozhodli ste darovať niekomu v rodine nehnuteľnosť? Ako to urobiť, aby vaše rozhodnutie spôsobilo radosť a čo najmenej komplikácií. Vzor tejto zmluvy spracoval advokát Róbert Bános.

Darovacia zmluva  uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.)

Zmluvné strany:
darca:
Janko Hraško, rod. Hraško
nar. 01. 01. 1981, rodné číslo 810101/6768
trvale bytom Záhradnícka 53, 924 01 Galanta
občan Slovenskej republiky
(ďalej len ako „darca“)

a

obdarovaný: Jožko Mrkvička, rod. Mrkvička
nar. 01. 01. 1971, rodné číslo 710101/7538
trvale bytom Bratislavská 53, 924 01 Galanta
občan Slovenskej republiky
(ďalej len ako „obdarovaný“)

uzatvorili dnešného dňa darovaciu zmluvu za nasledovných podmienok:

Článok I.
Predmet darovania
1. Darca je výlučným vlastníkom Nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v kat. úz. Galanta, obec: Galanta, okres: Galanta, a ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 111 ako:
- v 1/1 byt č. 5 na 1. poschodí vo vchode 2, nachádzajúci sa na adrese: Záhradnícka 53, 924 01 Galanta, v obytnom dome súpisné číslo 1 200, orientačné číslo 15,
postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 126, zastavané plochy a nádvoria o výmere 526 m2
- podiel priestoru vo veľkosti 1 200/10 000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 1 200, orientačné číslo 15, postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 126, zastavané plochy a nádvoria o výmere 526 m2
- spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1 200/10 000 k pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 126, zastavané plochy a nádvoria o výmere 526 m2,
(ďalej len „Nehnuteľnosti“).

2. Byt uvedený v predošlom bode tejto zmluvy pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, pivnica, kúpeľňa a WC. Vybavením bytu je všetka jeho vnútorná inštalácia – zásuvka STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 56,25 m2.
Spoločnými časťami domu sú najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: kočikárne, práčovne, sušiarne, žehliarne, strojovňa, sklady, chodby, hromozvody, komíny, ventilačné hlavice, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, teplonosné prípojky, telefónne prípojky a plynové domové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Darca nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve uvedené v článku I. tejto zmluvy so všetkým zákonným príslušenstvom a súčasťou daruje a odovzdáva obdarovanému, ktorý predmet daru od darcu s vďakou prijíma a preberá do svojho výlučného vlastníctva....

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2023-05-19 15:16:31 - Feat.: - Title: Zničí nás umelá inteligencia ako Skynet v Terminátorovi? Jej vývojár hovorí že šance na zničenie ľudstva sú 50 na 50 02 - Modified: 2023-05-17 09:26:28 - Feat.: - Title: Treba dbať na detaily. Na čo si dať pozor, keď spisujete darovaciu zmluvu? 03 - Modified: 2023-03-17 10:31:40 - Feat.: - Title: Cítite sa ako automobilový expert? Tento kvíz bude pre vás poriadne náročná skúška 04 - Modified: 2023-03-01 21:04:03 - Feat.: - Title: Rumunský premiér predstavil svojho nového poradcu, robota s umelou inteligenciou 05 - Modified: 2023-03-26 05:40:13 - Feat.: - Title: Bojovať budeme v roku 2025, znie z USA. Simulácie ukazujú prehru Číny. Hrozí naozaj vojna veľmocí? (analýza)
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. máj 2023 00:33